Digital Collections

F5 Miscellaneous collection

Administrative and property documents of confessions and monastic orders that have acted in the territory of the Grand Duchy of Lithuania as well as documents of their pastoral and educational activities, archives of grandees and noblemen, documents of town administration institutions, guilds, documentation of other economic activities, of North-West region of the Tsarist Russia administration and educational institutions.

Topic

Clear active filters

Creator

Topic

Show more

Language

Place

Show more
 • Title
  „Inwentarz Dobr Ludexna..."
  Shelfmark
  F5-A1-120-122
  Date
  1786
  View object
 • Title
  O Sprawach Bielickich
  Shelfmark
  F5-A1-154
  Date
  17--
  View object
 • Title
  Regestr wziętych Dokumentow y Kopij do rozgraniczenia Dobr Zdzięcioła naleźących
  Shelfmark
  F5-A1-160
  Date
  1741 10 02
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Grodzkich Wttwa Wilenskiego.[Kauno stačiatikių cerkvės dokumentų aprašas]
  Shelfmark
  F5-A10-2281
  Date
  1772 06 05
  View object
 • Title
  „Декрет суду земскаго..."
  Shelfmark
  F5-A16-3711/2
  Date
  15--
  View object
 • Title
  Реестр справ позосталых по небощику пану Гамшею
  Shelfmark
  F5-A16-3713
  Date
  15--
  View object
 • Title
  „...Atestacia oddanych Kopij Spraw wszystkich..."
  Shelfmark
  F5-A2-371
  Date
  1731 06 23
  View object
 • Title
  Nota do JW Hetmana Tyszkiewicza
  Shelfmark
  F5-A2-382
  Date
  1780
  View object
 • Title
  Papiery Skorulskie
  Shelfmark
  F5-A2-470
  Date
  17--
  View object
 • Title
  Regestr Spraw Imch PP Jozefa y Jana Bystrzykowskich z Ich PP Zawiszami y Urbanowiczami
  Shelfmark
  F5-A21-4275/1
  Date
  1737 01 11
  View object
 • Title
  „Regestr Przywilejow y wszelkich Aktow Miasta JKmsci Lidy z nakazu Dekretu Komissyi Boni Ordinis..."
  Shelfmark
  F5-A21-4276/1
  Date
  1785 10 01
  View object
 • Title
  Laiškai (2) Konstantinui Veryhai Darevskiui, Sapiegų archyvarui
  Creator
  Hrynciewicz, Ludwik
  Shelfmark
  F5-A23-4367,4369-4371
  Date
  1820
  View object
 • Title
  [Kijevo, Galicijos ir visos Rusios metropolito Juozapo II Soltano ir kt. archyvo XVI a. I p. dokumentų sąrašas]
  Shelfmark
  F5-A25-4480
  Date
  1867 06 20
  View object
 • Title
  Dok. luźne bez sign[atur]
  Shelfmark
  F5-A25-4500
  Date
  193-
  View object
 • Title
  Herb Domu JJP.Panow z Pomarnackich Pacewiczow
  Shelfmark
  F5-A27-4649-4650,4652
  Date
  1797-1811
  View object
 • Title
  „Regestr Papierow Famillij ur. Pacewiczow z Pttu Trockiego Herbu Lis z Possesy Zailgi alias Steckance..."
  Shelfmark
  F5-A27-4651
  Date
  18--
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Ziem. XZ Rosienskich. [Bilkevičių šeimos dokumentai]
  Shelfmark
  F5-A27-4685-4688
  Date
  1788
  View object
 • Title
  „Regestr Dokumentow JPP Sadowskich do Kancellaryi Grodzkiey Oszmian. ..."
  Shelfmark
  F5-A27-4727
  Date
  1769 09 02
  View object
 • Title
  „Regestr Dokumentow od WoJmsci Adama Borowskiego Czeszn. ..."
  Shelfmark
  F5-A28-4880
  Date
  1789 02 13
  View object
 • Title
  Opisanie Szlachetney Rodowitośći Domu Ichm Panow Jakubowskich teraz do Wywodu z Pttu Wiłkomierskiego podaiących się
  Shelfmark
  F5-A28-4909-4810
  Date
  1803-1804
  View object
 • Title
  „Reiestr Dokumentow Autentycznych Funduszu Kościoła Parafialnego Kupiskiego..."
  Shelfmark
  F5-A28-4956
  Date
  1828 04 03
  View object
 • Title
  [Sventožeckių dokumentų (1717, 1758 m.) sąrašas]
  Shelfmark
  F5-A28-4961
  Date
  18--
  View object
 • Title
  „Reiestr spisania spraw pozostałych po nieboszczyku Jeo Mci panu Janu Korsaku..."
  Shelfmark
  F5-A28-5041
  Date
  1648 05 27
  View object
 • Title
  „Reiestr spisania spraw...". [Zigmantui Korsakui perduotų dokumentų sąrašas]
  Shelfmark
  F5-A28-5042
  Date
  1648 05 28
  View object
 • Title
  Reiestr Dokumentow tyczących się Maiątku Seminarium Dyecezalnego Wilen. Wazgieliszek, w Powiecie Wilen. połoźonego
  Shelfmark
  F5-A28-5154
  Date
  1817
  View object
 • Title
  „Summaryusz Kwitów z Prowizyi zapłaconych Prześwietney Ziemi Bielskiey...". [Sumokėto atlyginimo kvitų sąrašas]
  Shelfmark
  F5-A29-5181
  Date
  1794 08 07
  View object
 • Title
  „Regestr Dokumentow wziętych ex Archivo Diecesano..."
  Shelfmark
  F5-A3-587
  Date
  1762
  View object
 • Title
  „Summaryusz Dokumentow..."
  Shelfmark
  F5-A3-614-615
  Date
  1774
  View object
 • Title
  „Connotatio jakowych potrzeba szukac Tranzakcyi y Dokumentow w Aktach roznych Lubelskich..."
  Shelfmark
  F5-A3-628-630
  Date
  1763
  View object
 • Title
  „Regestr Spraw Przedaźy do Maietnosci Lubowszczyzny..."
  Shelfmark
  F5-A3-686
  Date
  16--
  View object
 • Title
  „Regestr składaiących Dokumentow dla Rodowitości Szlacheckiej..."
  Shelfmark
  F5-A4-789
  Date
  1797
  View object
 • Title
  Regestr Papierow w Rotule umieszczonych
  Shelfmark
  F5-A4-825
  Date
  17--
  View object
 • Title
  Replika
  Shelfmark
  F5-A4-836
  Date
  1772
  View object
 • Title
  „Regestr Spraw Krayskich Im P. Herbaczewskiey z Im Panią Sołłohubową..."
  Shelfmark
  F5-A5-1074
  Date
  1749
  View object
 • Title
  „Regestr w Sprawie Ichm PP Załuszczynskich..."
  Shelfmark
  F5-A5-1149
  Date
  1743
  View object

Pages