Digital Collections

F5 Miscellaneous collection

Administrative and property documents of confessions and monastic orders that have acted in the territory of the Grand Duchy of Lithuania as well as documents of their pastoral and educational activities, archives of grandees and noblemen, documents of town administration institutions, guilds, documentation of other economic activities, of North-West region of the Tsarist Russia administration and educational institutions.

Topic

Clear active filters

Topic

Show more

Language

Place

 • Title
  „Między mną Stanisławem Sołtanem..."
  Shelfmark
  F5-A1-213
  Date
  1807 01 05
  View object
 • Title
  „Regestr roboty kotlarskiey y blacharskiey..."
  Shelfmark
  F5-A1-222
  Date
  1815
  View object
 • Title
  Wypłata Kobiet
  Shelfmark
  F5-A12-2573
  Date
  1909-1915
  View object
 • Title
  Tabella Kwitow wyciągnionych Prowentu Ostrowskiego, za Dyspozycyi JP Szabanskiego od Roku 1774 do 1780 Junij 1-go
  Shelfmark
  F5-A16-3675
  Date
  1780
  View object
 • Title
  Od Sądu Nizszego Ziemskiego Powiatu Słonimskiego
  Shelfmark
  F5-A20-4150-4151
  Date
  1827-1829
  View object
 • Title
  „Przeswietna Kommissyia..."
  Shelfmark
  F5-A20-4181
  Date
  1831 07 07
  View object
 • Title
  Ordynaryia iaką brałem u JW Marszałka Gorskiego
  Shelfmark
  F5-A21-4272
  Date
  1833 01 27
  View object
 • Title
  [Duomenys apie įvairių Sapiegų dvarų išlaidas]
  Shelfmark
  F5-A23-4308-4309,4315
  Date
  1834-1835
  View object
 • Title
  [Oficiolo Beneckio pakvitavimas]
  Shelfmark
  F5-A28-5044
  Date
  1743 09 08
  View object
 • Title
  „Summaryusz Kwitów z Prowizyi zapłaconych Prześwietney Ziemi Bielskiey...". [Sumokėto atlyginimo kvitų sąrašas]
  Shelfmark
  F5-A29-5181
  Date
  1794 08 07
  View object
 • Title
  „Nayiasnieysza Kommissyo Jasnie Wielmozni Panowie...". [Lvovičiaus prašymas]
  Shelfmark
  F5-A29-5185
  Date
  17--
  View object
 • Title
  Pretensye Obywatela Majewskiego do Skarbu
  Shelfmark
  F5-A29-5198
  Date
  1794
  View object
 • Title
  „Summaryusz wniesionych do mnie Ekonoma Prowentow z Ekonomiey Grodzienskiey za Rok 1697..."
  Shelfmark
  F5-A29-5269
  Date
  1698
  View object
 • Title
  „Swiadczę ninieyszym Skryptem..."
  Shelfmark
  F5-A5-1061
  Date
  1783 01 12
  View object
 • Title
  [Samdinių sąrašas]
  Shelfmark
  F5-A5-1066
  Date
  17--
  View object
 • Title
  „Trzeba wziąsć Swiadectwo..."
  Shelfmark
  F5-A5-1411
  Date
  1805
  View object
 • Title
  Regestr Rozdanych pieniędzy na Ludzi Jewłaszkiewickich
  Shelfmark
  F5-A5-1415
  Date
  17--
  View object
 • Title
  „Porzyczone Zboźe Zwoli Jmsci Pana Gubernatora..."
  Shelfmark
  F5-A6-1605-1606
  Date
  1780-1781
  View object
 • Title
  „Ja Antoni Sierocki Będnarz y Mayster Kunsztu Strycharskiego...'. [Darbo sutartis]
  Shelfmark
  F5-A7-1685
  Date
  1798 04 23
  View object
 • Title
  „Ja Jakub Strunski Mayster Kunsztu Stolarskiego...". [Darbo sutartis]
  Shelfmark
  F5-A7-1734
  Date
  1806 06 02
  View object
 • Title
  „Między mną Jakubem Giedyminem Szambellanom Dru Bgo Polskiego...". [Dailidės samdymo sutartis]
  Shelfmark
  F5-A7-1760
  Date
  1805 05 31
  View object