Digital Collections

F5 Miscellaneous collection

Administrative and property documents of confessions and monastic orders that have acted in the territory of the Grand Duchy of Lithuania as well as documents of their pastoral and educational activities, archives of grandees and noblemen, documents of town administration institutions, guilds, documentation of other economic activities, of North-West region of the Tsarist Russia administration and educational institutions.

Topic

Clear active filters

Creator

Topic

Show more

Language

Place

Show more
 • Title
  „Ja Andrzey Zawisza na Baksztach Wda Min. Ja Enoch Kaweczynski...". [Komisarų raštas apie atliktą valdų ribų nustatymą]
  Shelfmark
  F5-A10-2280
  Date
  1683, (1597)
  View object
 • Title
  Wypis z knih Sudowych Podkomorskich Wojewodztwa Wilenskoho. [Vilniaus pakamario teismo sprendimas]
  Shelfmark
  F5-A10-2325
  Date
  1693
  View object
 • Title
  „Ja Roman Rozanowicz Tataryn Hospodarski...". [Žemės sklypų mainų sutartis]
  Shelfmark
  F5-A10-2329
  Date
  17--], (1574)
  View object
 • Title
  Widimus z Xiąg Głownych Trybunalnych w Wilnie odprawowanych. [LDK vyr. tribunolo sprendimas]
  Shelfmark
  F5-A12-2749-2750
  Date
  1702 11 23
  View object
 • Title
  [Vilniaus metropolijos jurisdikos vaito sprendimas]
  Shelfmark
  F5-A12-2759-2760
  Date
  1689 09 13
  View object
 • Title
  Laiškas Charevičiui, Daugų seniūnui
  Creator
  Giedymin, Józef
  Shelfmark
  F5-A16-3610
  Date
  1816 06 14
  View object
 • Title
  Laiškas Juozui Gediminui
  Creator
  Charewicz, Franc[iszek]
  Shelfmark
  F5-A16-3611
  Date
  1816 06 14
  View object
 • Title
  Regestr Pomiery Imenja Uzłowiec
  Shelfmark
  F5-A16-3694
  Date
  1806
  View object
 • Title
  Regestra Pieniędzy za przedane Dobra Wołynskie w Kluczu Kilikijowskim w Roku teraznieyszym 1752
  Shelfmark
  F5-A16-3698
  Date
  1752
  View object
 • Title
  „Я Ян Ваишвилович и с сыном своим Павлом вызнаваю...". [Pakvitavimas]
  Shelfmark
  F5-A16-3709-3709a
  Date
  15--
  View object
 • Title
  „Я Пронско Станкевич и с братоничми...". [Žemės įkeitimo raštas]
  Shelfmark
  F5-A16-3719
  Date
  15--
  View object
 • Title
  „Я Миколай Корызнович вызнаваю сим моим листом...". [Sutartis dėl žemės sklypų mainų]
  Shelfmark
  F5-A16-3722
  Date
  15--
  View object
 • Title
  [Žemės sklypo Žemaitijoje pardavimo rašto fragmentas]
  Shelfmark
  F5-A16-3722/3
  Date
  15]52
  View object
 • Title
  [Zigmanto Vazos privilegija Pajūrio valsčiaus bajorams]
  Shelfmark
  F5-A16-3722/4
  Date
  1701 05 02, (1620)
  View object
 • Title
  „Я... Хрощонович вызнаваю сим на себе...". [Sutartis dėl žemės sklypų ribų]
  Shelfmark
  F5-A16-3722/6
  Date
  15--
  View object
 • Title
  „Миколай Лев Соломерецкий подкоморы повету Пинского...". [Šaukimas į Pinsko pakamario teismą]
  Shelfmark
  F5-A16-3725/1
  Date
  1611
  View object
 • Title
  Explikacia
  Shelfmark
  F5-A2-319,334
  Date
  17--], (1532)
  View object
 • Title
  Explikacia. [Žemės mainų raštas]
  Shelfmark
  F5-A2-320
  Date
  17--], (1539)
  View object
 • Title
  „Ja Andrey Andreiewicz Kłopot wyznawaiu...". [Dvarelio dalies pardavimo raštas]
  Shelfmark
  F5-A2-322
  Date
  17--], (1561)
  View object
 • Title
  „Ja Sczaszny Janowicz Reszka...". [Dvaro įkeitimo raštas]
  Shelfmark
  F5-A2-323
  Date
  17--], (1599)
  View object
 • Title
  „Ja Josis Woytkowicz Boiarin Hospodarski...". [Žemės pardavimo raštas]
  Shelfmark
  F5-A2-324
  Date
  17--], (1540)
  View object
 • Title
  „Ja Paweł Ławrynowicz meszczanin Wilenski...". [Šienaujamos pievos pardavimo raštas]
  Shelfmark
  F5-A2-327
  Date
  17--], (1539)
  View object
 • Title
  „Ja Polonia Mikołaiewaia Woytowaia...". [Dvarelio įkeitimo raštas]
  Shelfmark
  F5-A2-328
  Date
  17--], (1531)
  View object
 • Title
  „Ja Bałtromiey, a Jakub, a Misius Stanisławowiczy...". [Šienaujamų pievų pardavimo raštas]
  Shelfmark
  F5-A2-329
  Date
  17--], (1539)
  View object
 • Title
  „Ja Matey Mikołaiewicz czołowiek Kniazia Matiasow...". [Žemės mainų raštas]
  Shelfmark
  F5-A2-330
  Date
  17--], (1539)
  View object
 • Title
  „Ja Petr Mackowicz, a Juchno Janewicz wyznawaiem...". [Šienaujamos pievos pardavimo raštas]
  Shelfmark
  F5-A2-331
  Date
  17--], (1537)
  View object
 • Title
  „Ja Kaspar Zwer czołowiek Hospodarski...". [Šienaujamos pievos pardavimo raštas]
  Shelfmark
  F5-A2-333
  Date
  17--], (1536)
  View object
 • Title
  „Ja Onichim Pryputnewicz y z Synmi swoimi..."
  Shelfmark
  F5-A2-335
  Date
  17--], (153-)
  View object
 • Title
  „Ja Jan Puyczynowicz Boiaryn Hospodarski...". [Šienaujamų pievų ir ariamos žemės pardavimo raštas]
  Shelfmark
  F5-A2-336
  Date
  17--], (1536)
  View object
 • Title
  „Ja Hryhorey Juriewicz Ostyk soznawaju..."[Sutartis dėl keitimosi žemėmis]
  Shelfmark
  F5-A2-363
  Date
  17--], (1563 03 07)
  View object
 • Title
  „Я Григорий Макарович судья земский Менский...". [Minsko žemės teismo sprendimas dėl dvaro dalybų]
  Shelfmark
  F5-A2-376
  Date
  1606 12 22
  View object
 • Title
  „My nizey na Podpisie Ronk naszych..."[Žemės įkeitimo raštas]
  Shelfmark
  F5-A2-432
  Date
  1746 11 01
  View object
 • Title
  „My Stephan Ociec y Dominik Syn ..."[Priesaika]
  Shelfmark
  F5-A2-467
  Date
  1727 09 09
  View object
 • Title
  „Kopia s Kwitu..."
  Shelfmark
  F5-A2-469
  Date
  17--
  View object
 • Title
  Valdos įkeitimo raštas
  Shelfmark
  F5-A2-471
  Date
  1791
  View object

Pages