Digital Collections

F5 Miscellaneous collection

Administrative and property documents of confessions and monastic orders that have acted in the territory of the Grand Duchy of Lithuania as well as documents of their pastoral and educational activities, archives of grandees and noblemen, documents of town administration institutions, guilds, documentation of other economic activities, of North-West region of the Tsarist Russia administration and educational institutions.

Topic

 • cancel Įkeitimas, nekilnojamojo turto
Clear active filters

Topic

Language

Place

 • Title
  Wypis z Knih Zamkowych wradu Wdztwa Wilenskoho. [Pakvitavimas apie išpirktą Sorokos girią]
  Shelfmark
  F5-A2-321
  Date
  17--], (1572)
  View object
 • Title
  „Ja Sczaszny Janowicz Reszka...". [Dvaro įkeitimo raštas]
  Shelfmark
  F5-A2-323
  Date
  17--], (1599)
  View object
 • Title
  „Ja Polonia Mikołaiewaia Woytowaia...". [Dvarelio įkeitimo raštas]
  Shelfmark
  F5-A2-328
  Date
  17--], (1531)
  View object
 • Title
  Inwentarz Folwarku Nazwanego Zakubiela
  Shelfmark
  F5-A27-4715-4716
  Date
  1671
  View object
 • Title
  „List odemnie Karola Michała Frąckiewicza Radziminskiego y odemnie Anny Leonory Zenowiczowny Frąckiewiczowey Radziminskiey...". [Pasižadėjimas...
  Shelfmark
  F5-A27-4735
  Date
  1671
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Spraw Grodzkich Powiatu Wiłkomierskiego. [ Bečerninkų ir Juostininkų kaimų įkeitimo raštas]
  Shelfmark
  F5-A27-4767
  Date
  1736, (1727 04 23)
  View object
 • Title
  „List odemnie Karola Andrzeiewicza Bunaka dany...". [Siaurimaičių dvarelio įkeitimo dokumentai]
  Shelfmark
  F5-A27-4771-4772
  Date
  1699
  View object
 • Title
  „List odemnie Władysława Janowicza z minełga Gabryałowicza dany...". [Pusės dvarelio įkeitimo raštas]
  Shelfmark
  F5-A27-4774-4775
  Date
  1703 08 10
  View object
 • Title
  [Antalaušių kaimo įkeitimo raštas]
  Shelfmark
  F5-A28-4963
  Date
  17--
  View object
 • Title
  „List odemnie Jerzego Korsaka...". [Jurgio ir Kristinos Korsakų garantijos raštas]
  Shelfmark
  F5-A28-5040
  Date
  1648
  View object
 • Title
  [Alovės dvaro, Trakų vaiv., įkeitimo ir pardavimo dokumentai]
  Shelfmark
  F5-A29-5243,5246-5248
  Date
  1690-1692
  View object
 • Title
  „List od nas odemnie Krzysztopha Jerzewicza Bitowta..."
  Shelfmark
  F5-A3-537
  Date
  16--
  View object
 • Title
  Выпис с книг справ враду земского земли Жомойтское. [Pakvitavimas apie Pašilės dvaro išpirkimą]
  Shelfmark
  F5-A3-699
  Date
  1640, (1639)
  View object
 • Title
  „Я Ярош Миколаевич Шваб земенин гдрский повету Троцкого...". [Sutartis dėl Alovės dvaro dalies įkeitimo]
  Shelfmark
  F5-A8-1923-1924,1930-1931
  Date
  1576-1598
  View object
 • Title
  „Ja Andrzey Koszczyc y Ja Krystyna Powakowska Andrzeiowa Koszczycowa ziemianin i ziemianka ...". [Stirnių palivarko, Ukmergės pav., įkeitimo raštas]
  Shelfmark
  F5-A9-2228
  Date
  1639 02 04, 1817
  View object