Digital Collections

F5 Miscellaneous collection

Administrative and property documents of confessions and monastic orders that have acted in the territory of the Grand Duchy of Lithuania as well as documents of their pastoral and educational activities, archives of grandees and noblemen, documents of town administration institutions, guilds, documentation of other economic activities, of North-West region of the Tsarist Russia administration and educational institutions.

Place

Clear active filters

Topic

Language

 • Title
  Wypis z Xiąg Grodzkich Woiewodztwa Witebskiego
  Shelfmark
  F5-A2-351
  Date
  1748
  View object
 • Title
  Свидетельство
  Shelfmark
  F5-A2-480
  Date
  1872 02 22
  View object
 • Title
  Widymus z Xiąg Grodzkich Woiewodztwa Witebskiego. [Instrukcija Vitebsko vaivadijos pasiuntiniams]
  Shelfmark
  F5-A29-5173
  Date
  1764 02 11
  View object
 • Title
  „Казимер Ян божью милостью король Польский...". [Vitebsko žemės teismo šaukimas]
  Shelfmark
  F5-A8-2047
  Date
  1650 01 17
  View object
 • Title
  „Ustnie y oczewisto proszony pieczętarz...". [Sklypo ir namo įkeitimo raštas]
  Shelfmark
  F5-A9-2059
  Date
  1760 04 23
  View object
 • Title
  „Nayiasnieysza Naypotęźnieysza Wielka Monarchynia...". [Apeliacinis skundas]
  Shelfmark
  F5-A9-2087
  Date
  1791
  View object
 • Title
  „My Teresa z Kosczyczow Kuszelewska oboznina...". [Pakvitavimas]
  Shelfmark
  F5-A9-2137
  Date
  1771 04 24
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Grodzkich Woiewodztwa Witebskiego. [Vitebsko pilies teismo sprendimas]
  Shelfmark
  F5-A9-2170
  Date
  1712 11 07
  View object
 • Title
  „Ja Bohdan Heronim Starosielski Podsędek Woiewodztwa Witebskiego oznaymuię...". [Pranešimas apie LDK vyr. tribunolo sprendimo vykdymą]
  Shelfmark
  F5-A9-2189
  Date
  1701
  View object
 • Title
  Выпис с книг справ кгродских воеводства Витебского. [Liudijimas apie namų sudeginimą]
  Shelfmark
  F5-A9-2277
  Date
  1652 03 16
  View object