Digital Collections

F5 Miscellaneous collection

Administrative and property documents of confessions and monastic orders that have acted in the territory of the Grand Duchy of Lithuania as well as documents of their pastoral and educational activities, archives of grandees and noblemen, documents of town administration institutions, guilds, documentation of other economic activities, of North-West region of the Tsarist Russia administration and educational institutions.

Creator

Show more

Topic

Show more

Language

Rights

 • Title
  Vidimus z Xiąg Ziemskich Pttu Wilenskiego
  Shelfmark
  F5-F118-31306
  Date
  1814, (1783)
  View object
 • Title
  [Leidimas gaudyti žuvis]
  Shelfmark
  F5-F125-31687
  Date
  1679 10 03
  View object
 • Title
  „W skutek akta dzielczego..."[Pakvitavimas]
  Shelfmark
  F5-A1-166
  Date
  1825 07 26
  View object
 • Title
  Pakvitavimai
  Shelfmark
  F5-A1-142-151
  Date
  1798-1807
  View object
 • Title
  „Interessa na Kontrakta Wileńskie..."
  Shelfmark
  F5-A1-230
  Date
  182-
  View object
 • Title
  „Między mną Stanisławem Sołtanem..."
  Shelfmark
  F5-A1-213
  Date
  1807 01 05
  View object
 • Title
  „Widymus z ksiąg Grodzkich spraw wieczystych Wojewodstwa Wileńskiego...“
  Shelfmark
  F5-A10-2287
  Date
  1759, 1795 [orig
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Grodzkich Wttwa Wilenskiego.[Kauno stačiatikių cerkvės dokumentų aprašas]
  Shelfmark
  F5-A10-2281
  Date
  1772 06 05
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Głownych Trybunal. Spraw Wieczystych w Wilnie odprawowanych
  Shelfmark
  F5-A1-68/1
  Date
  1701, (1693)
  View object
 • Title
  Status Causae Kamienicy Ladzikowskiey, nunc Plebanskiey Ao 1728
  Shelfmark
  F5-A10-2288
  Date
  1728
  View object
 • Title
  „Ja niźey na podpisaniu tey karty czynie wiadomo...". [Pakvitavimas]
  Shelfmark
  F5-A10-2305
  Date
  1699 02 20
  View object
 • Title
  Выпис с книг головных Трибунальных у Вильни отправованых. [Mikalojaus Kazimiero Kopeco testamentas]
  Shelfmark
  F5-A10-2295-2296
  Date
  1644
  View object
 • Title
  „Ja Barbara z Podereckich Zgirska In asistentia...". [Testamentai]
  Shelfmark
  F5-A10-2321
  Date
  1756
  View object
 • Title
  Wypis z knih Sudowych Podkomorskich Wojewodztwa Wilenskoho. [Vilniaus pakamario teismo sprendimas]
  Shelfmark
  F5-A10-2325
  Date
  1693
  View object
 • Title
  „Advocatus et Scabini Civitatis Regiae Vilnensis“
  Shelfmark
  F5-A10-2299
  Date
  1698 03 24
  View object
 • Title
  „Praeconsules et consules Civitatis Regiae Vilnensis...“
  Shelfmark
  F5-A10-2303
  Date
  1702 01 25
  View object
 • Title
  „Ja Hanus Salwader y Ja Katarzyna Herklinkowna Hanusowa Salwaderowa...". [Namo Šv. Jono g., Vilniuje, įkeitimo dokumentai]
  Shelfmark
  F5-A10-2300,2304
  Date
  1698
  View object
 • Title
  Выпис с книг земских подкоморских воеводства Виленского. [Vilnaius vaiv. pakamario teismo sprendimas]
  Shelfmark
  F5-A10-2326-2327,2329-2330
  Date
  1693
  View object
 • Title
  „Regiestr Rzeczy zabranych przez Kozakow w kosciele Kathedralnym Wilenskim..."
  Shelfmark
  F5-A10-2293-2294
  Date
  1734, 1738
  View object
 • Title
  „Judicium Opportunum et Criminale...“
  Shelfmark
  F5-A10-2298
  Date
  1698 03 18
  View object
 • Title
  „Ja Xiądz Wawrzyniec Bordynski czynie wiadomo...". [Pakvitavimas apie skolos grąžinimą]
  Shelfmark
  F5-A10-2302
  Date
  1698 05 18
  View object
 • Title
  „Actum Vilnae, Sabbatho ante Dominicam Laetare...“
  Shelfmark
  F5-A10-2297
  Date
  1698 03 08
  View object
 • Title
  „Указ Его Императорскаго Величества...".[Vilniaus augustinų vienuolyno bylos dėl pinigų dokumentai]
  Shelfmark
  F5-A11-2370,2382,2395-2409
  Date
  1827-1829
  View object
 • Title
  „Ja Roman Rozanowicz Tataryn Hospodarski...". [Žemės sklypų mainų sutartis]
  Shelfmark
  F5-A10-2329
  Date
  17--], (1574)
  View object
 • Title
  „Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Sexagesimo octavo...“
  Shelfmark
  F5-A10-2307
  Date
  1668 11 28
  View object
 • Title
  „Ja Jerzy Sawicki Ziemianin JKrsci Woiewodztwa Trockiego czynie wiadomo...". [Pakvitavimas apie skolos grąžinimą]
  Shelfmark
  F5-A10-2301
  Date
  1698 05 17
  View object
 • Title
  „Actum Vilnae Feria tertia ante Dominicam Palmarum...“
  Shelfmark
  F5-A10-2303
  Date
  1698 03 18
  View object
 • Title
  Biskup Rządzący Dyecezyą Wilenską i Kawaler. [Vilniaus vyskupo Andriaus Benedikto Klangevičiaus raštas]
  Shelfmark
  F5-A10-2316
  Date
  1837 11 25
  View object
 • Title
  Период Апологетов. [Patrologijos paskaitų užrašai]
  Creator
  Демидовский, Василий
  Shelfmark
  F5-A12-2566-2571
  Date
  1817-1818
  View object
 • Title
  „Ja Xiądz Jakub Hladowicki Rektor Kollegium y Akademij Wilenskiey Societatis Jesu...". [Garantijos raštas]
  Shelfmark
  F5-A10-2289
  Date
  1704 02 04
  View object
 • Title
  Выпис с книг земских подкоморских воеводства Виленского. [Vilniaus vaiv. kamarninko sprendimas]
  Shelfmark
  F5-A10-2331
  Date
  1677 06 30
  View object
 • Title
  „Feria Sexta post festa solennia Paschatis...“
  Shelfmark
  F5-A12-2731
  Date
  1647 04 26
  View object
 • Title
  „Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Nonagesimo Quarto...“
  Shelfmark
  F5-A12-2757
  Date
  1694 04 01
  View object
 • Title
  [Sumokėtų mokesčių kvitai]
  Shelfmark
  F5-A12-2744
  Date
  1792
  View object
 • Title
  „Ja Xiądz Jan Zgirski S. Th. Doctor Prałat Kustosz y Ja Xiądz Marcin Woronowicz...". [Garantijos raštas]
  Shelfmark
  F5-A12-2708-2709
  Date
  1694 06 04
  View object

Pages