Digital Collections

F5 Miscellaneous collection

Administrative and property documents of confessions and monastic orders that have acted in the territory of the Grand Duchy of Lithuania as well as documents of their pastoral and educational activities, archives of grandees and noblemen, documents of town administration institutions, guilds, documentation of other economic activities, of North-West region of the Tsarist Russia administration and educational institutions.

Place

Topic

Clear active filters

Creator

Topic

Show more

Language

Rights

 • Title
  Выпис с книг земских подкоморских воеводства Виленского. [Vilnaius vaiv. pakamario teismo sprendimas]
  Shelfmark
  F5-A10-2326-2327,2329-2330
  Date
  1693
  View object
 • Title
  Выпис с книг земских подкоморских воеводства Виленского. [Vilniaus vaiv. kamarninko sprendimas]
  Shelfmark
  F5-A10-2331
  Date
  1677 06 30
  View object
 • Title
  Widimus z Xiąg Głownych Trybunalnych w Wilnie odprawowanych. [LDK vyr. tribunolo sprendimas]
  Shelfmark
  F5-A12-2749-2750
  Date
  1702 11 23
  View object
 • Title
  Выпис с книг земских воеводства Виленского. [Vilniaus žemės teismo sprendimas]
  Shelfmark
  F5-A12-2774-2775
  Date
  1618 01 20
  View object
 • Title
  „От Семена Юревича кнежати Голшанского..."
  Shelfmark
  F5-A16-3717
  Date
  1555 02 17
  View object
 • Title
  „Я Катерина Козаковая вызнаваю явно сим моим листом..."
  Shelfmark
  F5-A16-3720
  Date
  1532 10 05
  View object
 • Title
  „Ja Andrey Andreiewicz Kłopot wyznawaiu...". [Dvarelio dalies pardavimo raštas]
  Shelfmark
  F5-A2-322
  Date
  17--], (1561)
  View object
 • Title
  „Ja Sczaszny Janowicz Reszka...". [Dvaro įkeitimo raštas]
  Shelfmark
  F5-A2-323
  Date
  17--], (1599)
  View object
 • Title
  „Ja Polonia Mikołaiewaia Woytowaia...". [Dvarelio įkeitimo raštas]
  Shelfmark
  F5-A2-328
  Date
  17--], (1531)
  View object
 • Title
  „Ja Bałtromiey, a Jakub, a Misius Stanisławowiczy...". [Šienaujamų pievų pardavimo raštas]
  Shelfmark
  F5-A2-329
  Date
  17--], (1539)
  View object
 • Title
  „Michał Aloizy Sawicki Pisarz Ziemski Wilenski..."
  Shelfmark
  F5-A2-370
  Date
  1731 04 24
  View object
 • Title
  „August wtory z Bozey Łaski Krol Polski..."
  Shelfmark
  F5-A2-409-410
  Date
  1729
  View object
 • Title
  [Teresės Jelenskos bylos su Oršos unitų vyskupu Golovnia dokumentai]
  Shelfmark
  F5-A20-4068-4070,4125
  Date
  1821
  View object
 • Title
  Prześwietney Źyrowickiey Administracyyney Duchowney Naywyźey ustanowioney Kommissyi
  Shelfmark
  F5-A20-4112,4119
  Date
  1833
  View object
 • Title
  Laiškas Jackui Daškovičiui, Gorų ir Goroko dvarų urėdui
  Creator
  Вилчек, Миколай
  Shelfmark
  F5-A21-4213
  Date
  1583 06 22
  View object
 • Title
  „Я кнегиня Софья Дмитреявая Зубревицкая а кнегиня Семеновая Трабская ...". [Dvaro dovanojimo raštas]
  Shelfmark
  F5-A21-4224
  Date
  1486 08 06
  View object
 • Title
  Wypis s knih hrodskich wradu woiewodztwa Wilenskoho. [Bylos dėl palivarko Vilniaus pav. dokumentai]
  Shelfmark
  F5-A26-4643-4644
  Date
  S. a.], (1597)
  View object
 • Title
  „Excerpt z Dekretu Sądow Taxatorskich Exdywizorskich..."
  Shelfmark
  F5-A27-4712
  Date
  1781 10 23
  View object
 • Title
  Wypis z Ksiąg Grodzkich Pttu Wilenskiego. [Medikių kaimo inventoriai]
  Shelfmark
  F5-A27-4739
  Date
  1806
  View object
 • Title
  [Raštelis apie persiųstus daiktus iš vyskupo namų Vilniuje į Musės dvarą, Vilniaus pav.]
  Shelfmark
  F5-A27-4855
  Date
  1806 09 03
  View object
 • Title
  „Ukaz Jego Imperatorskiey Mości...". [Vilniaus konsistorijos įsakas Kupiškio klebonui]
  Shelfmark
  F5-A28-4959
  Date
  1821 05 21
  View object
 • Title
  „Reiestr spisania spraw pozostałych po nieboszczyku Jeo Mci panu Janu Korsaku..."
  Shelfmark
  F5-A28-5041
  Date
  1648 05 27
  View object
 • Title
  List JW Łopatta do Proboszcza So Stefana WJ Xiędza Turczynowicza
  Shelfmark
  F5-A28-5089-5092,5106
  Date
  18--], (1761-1810)
  View object
 • Title
  [Ignoto Šukštos skolos kvitas]
  Shelfmark
  F5-A28-5097
  Date
  1804-1809
  View object
 • Title
  Reiestr Dokumentow tyczących się Maiątku Seminarium Dyecezalnego Wilen. Wazgieliszek, w Powiecie Wilen. połoźonego
  Shelfmark
  F5-A28-5154
  Date
  1817
  View object
 • Title
  [Dalies Alovės dvaro, Trakų vaiv., pardavimo raštas]
  Shelfmark
  F5-A29-5244
  Date
  1817, (1605 06 07)
  View object
 • Title
  „Ja Stanisław Rosochacki Pisarz Grodzki Trembowelski zeznawam...". [Alovės dvaro, Trakų vaiv., pardavimo sutartis]
  Shelfmark
  F5-A29-5249
  Date
  1685 08 20
  View object
 • Title
  Выпис с книг справ земских воеводства Виленского
  Shelfmark
  F5-A3-569
  Date
  1627 10 08
  View object
 • Title
  Видимус с книг головных трыбунальных у Вильни отправованых. [Daratos Šorcovos testamentas]
  Shelfmark
  F5-A3-571
  Date
  1643, (1622)
  View object
 • Title
  Wypis z Ksiąg Grodzkich Powiatu Wilenskiego
  Shelfmark
  F5-A3-590-591
  Date
  1822, (1817)
  View object
 • Title
  [Mokesčio kvitas]
  Shelfmark
  F5-A3-647
  Date
  1648 07 01
  View object
 • Title
  [Pakvitavimas]
  Shelfmark
  F5-A4-853
  Date
  1833 10 16
  View object
 • Title
  [Vilniaus pilies teismo dekretas]
  Shelfmark
  F5-A4-926
  Date
  1597 09 04
  View object
 • Title
  „Jan Konstanty z Rusinowa Wolski Woyski Pisarz Grodzki Wilenski". [Teismo pranešimas]
  Shelfmark
  F5-A4-940
  Date
  1700
  View object
 • Title
  Видимус с книг головных трибунальных у Вильни отправованых. [Dvaro pardavimo sutartis]
  Shelfmark
  F5-A4-986
  Date
  1638
  View object

Pages