Digital Collections

F5 Miscellaneous collection

Administrative and property documents of confessions and monastic orders that have acted in the territory of the Grand Duchy of Lithuania as well as documents of their pastoral and educational activities, archives of grandees and noblemen, documents of town administration institutions, guilds, documentation of other economic activities, of North-West region of the Tsarist Russia administration and educational institutions.

Topic

Show more

Language

 • Title
  Выпис с книг кгродских воеводства Троцкого. [Testamentas]
  Shelfmark
  F5-A12-2764
  Date
  1653 07 11
  View object
 • Title
  „Andrzey Władysław Ukolski Ciwon y Podwoiewodczy Woiewodztwa Trockiego
  Shelfmark
  F5-A2-312
  Date
  1744
  View object
 • Title
  Głos Akcessoryiny
  Shelfmark
  F5-A2-346
  Date
  1823
  View object
 • Title
  „Dowod Obdukcyi Zbicia Andrzeja Masłowskiego..."
  Shelfmark
  F5-A2-347-348
  Date
  1769
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Grodz[kich] W[ojewodztwa] Troc[kiego]
  Shelfmark
  F5-A2-375
  Date
  1786
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Grodzkich Woiewodztwa Trockiego. [Trakų pilies teismo sprendimas]
  Shelfmark
  F5-A27-4657
  Date
  1736 10 05
  View object
 • Title
  „Wypis z xiąg ziemskich W[ojewódz]twa Trockiego“
  Shelfmark
  F5-A27-4662
  Date
  1773 12 17
  View object
 • Title
  „Excerpt z Protokułu Sledztwennego Sądu Granicznego Powiatu Trockieko...". [Paparčių dominikonų bylos dėl valdų ribų nustatymo dokumentai]
  Shelfmark
  F5-A27-4741
  Date
  1820-1821
  View object
 • Title
  „Ego Infra Scriptus et Singulis...“
  Shelfmark
  F5-A28-4895
  Date
  1801 04 22
  View object
 • Title
  Выпис с книг сурокгаторских воеводства Троцкого. [Vaznio pakvitavimas apie įteiktą teismo šaukimą Korsakams]
  Shelfmark
  F5-A28-5037
  Date
  1651 10 16
  View object
 • Title
  Выпис с книг кгродских воеводства Троцкого. [Vilniaus vaiv. vaznio reliacijos kvitas]
  Shelfmark
  F5-A28-5038
  Date
  1647 03 09
  View object
 • Title
  „Ян Казимер з божое ласки король Польски...". [LDK vyr. tribunolo šaukimas]
  Shelfmark
  F5-A29-5251
  Date
  1651
  View object
 • Title
  Выпис с книг кгродских замку грского воеводства Троцкого. [Trakų vaiv. vaznio reliacijos kvitas]
  Shelfmark
  F5-A29-5275/1
  Date
  1641 12 21
  View object
 • Title
  Widymus z Xiąg Grodzkich Wtta Trockiego [Intromisija]
  Shelfmark
  F5-A3-769
  Date
  1784, (1782)
  View object
 • Title
  „Jozef Rossochacki Sędzia Ziemski Powiatu Trockiego..."[Įgaliojimas]
  Shelfmark
  F5-A3-780
  Date
  1824 07 09
  View object
 • Title
  Widimus z Ksiąg Ziemskich Powiatu Trockiego. [Dalies dvaro pardavimo raštas]
  Shelfmark
  F5-A4-953
  Date
  1811, (1777)
  View object
 • Title
  Выпис с книг кгродских замку гдрского воеводства троцкого. [Skundas dėl Ambraziškių dvarelio apvogimo]
  Shelfmark
  F5-A6-1499
  Date
  1604 03 11
  View object
 • Title
  „Жыкгимонт трерий божью милостью Король Польский..."
  Shelfmark
  F5-A6-1523
  Date
  1631
  View object
 • Title
  Выпис с книг кгродских воеводства Троцкого. [Skundas]
  Shelfmark
  F5-A6-1620
  Date
  1691
  View object
 • Title
  Выпис с книг кгродских воеводства Троцкого. [Vaznio pakvitavimas apie įteiktą teismo šaukimą]
  Shelfmark
  F5-A6-1630
  Date
  1655 03 07
  View object
 • Title
  Widimus z Xiąg Ziemskich Sądowych Pttu Trockiego. [Bylos dėl Alovės dvaro dokumentai]
  Shelfmark
  F5-A7-1640
  Date
  1798, (1702, 1705)
  View object
 • Title
  [Trakų vaiv. pilies teismo sprendimas]
  Shelfmark
  F5-A7-1641
  Date
  1782 09 06
  View object
 • Title
  [Trakų vaiv. vaznio liudijimas]
  Shelfmark
  F5-A7-1652
  Date
  1783 04 24
  View object
 • Title
  Thadeusz z Kozielska Oginski Woiewoda Trocki. [Šaukimas į Trakų pilies teismą]
  Shelfmark
  F5-A7-1658
  Date
  1776 03 27
  View object
 • Title
  [Skundas]
  Shelfmark
  F5-A7-1691
  Date
  1817, (1799)
  View object
 • Title
  [Skundas]
  Shelfmark
  F5-A7-1711
  Date
  1824, (1819)
  View object
 • Title
  „Wedle Ukazu Jego Imperatorskiey Mosci...". [Trakų žemės teismo šaukimas]
  Shelfmark
  F5-A7-1712
  Date
  1820
  View object
 • Title
  [Gediminų bylos su Ignoto Tyzenhauzo įpėdiniais dokumentai]
  Shelfmark
  F5-A7-1716,1736
  Date
  1822, 1830
  View object
 • Title
  „Wedle Ukazu Jegi Imperatorskiey Mosci..."
  Shelfmark
  F5-A7-1722
  Date
  1808
  View object
 • Title
  „Wedle Ukazu Jegi Imperatorskiey Mosci...". [Trakų žemės teismo šaukimai]
  Shelfmark
  F5-A7-1723-1724
  Date
  1808
  View object
 • Title
  „Wedle Ukazu Jegi Imperatorskiey Mosci...". [Trakų žemės teismo šaukimas]
  Shelfmark
  F5-A7-1725
  Date
  1808
  View object
 • Title
  „Wozny nizey na podpisaniu się Ręki mey ...". [Intromisija]
  Shelfmark
  F5-A7-1732
  Date
  1806
  View object
 • Title
  „Xiądz Jozef Snarski Nizey podpisany...". [Pakvitavimas apie sumokėtą bažnyčiai mokestį]
  Shelfmark
  F5-A7-1737
  Date
  1823
  View object
 • Title
  „Na Skutek Rezolucyi Sądu Granicznego Appelacyinego Powiatu Trockiego...'. [Bylos dėl valdų ribų nustatymo dokumentai]
  Shelfmark
  F5-A7-1746-1747,1777
  Date
  1817
  View object
 • Title
  „Przynosi Prozbę Szlachcic Jakób Syn Jerzego Giedymin Chorąźy Ziem Pttu Trocgo..."
  Shelfmark
  F5-A7-1748,1752-1753
  Date
  1816
  View object

Pages