Digital Collections

F5 Miscellaneous collection

Administrative and property documents of confessions and monastic orders that have acted in the territory of the Grand Duchy of Lithuania as well as documents of their pastoral and educational activities, archives of grandees and noblemen, documents of town administration institutions, guilds, documentation of other economic activities, of North-West region of the Tsarist Russia administration and educational institutions.

Creator

Topic

Show more

Language

 • Title
  „Rachunek naleźącey mi Summy od Jm Pana Chorąźego WWXLtt..."
  Shelfmark
  F5-A1-236
  Date
  1786 03 19
  View object
 • Title
  „Zapłacone Obligi..."
  Shelfmark
  F5-A1-261-262
  Date
  1785-1789
  View object
 • Title
  „Ja Andrzey Zawisza na Baksztach Wda Min. Ja Enoch Kaweczynski...". [Komisarų raštas apie atliktą valdų ribų nustatymą]
  Shelfmark
  F5-A10-2280
  Date
  1683, (1597)
  View object
 • Title
  Жикгимонт божью милостью король Польский...".[Žygimanto Senojo privilegija]
  Shelfmark
  F5-A12-2786-2787
  Date
  1529 11 19
  View object
 • Title
  „Я Григорий Макарович судья земский Менский...". [Minsko žemės teismo sprendimas dėl dvaro dalybų]
  Shelfmark
  F5-A2-376
  Date
  1606 12 22
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Grodz. Wdztwa Mińskiego. [Pakvitavimai apie paimtus iš Vilniaus katedros iždo pinigus]
  Shelfmark
  F5-A28-5061
  Date
  1777 07 30
  View object
 • Title
  „Niźey na podpisach Rąk naszych wyraźeni...". [Minsko vaivadijos pareigūnų liudijimas]
  Shelfmark
  F5-A29-5281
  Date
  1788 04 08
  View object
 • Title
  „Punkt z Instrukcyi Wojewodztwa Minskiego Ichm Panom Posłom na Seym Ordynaryiny w Roku 1762..."
  Shelfmark
  F5-A29-5288
  Date
  1762
  View object
 • Title
  Laiškas neįvardintam vyskupui
  Creator
  [Oginskis, Kazimieras]
  Shelfmark
  F5-A29-5290
  Date
  1732
  View object
 • Title
  Выпис с книг кгродских замку гдрского Минского. [Vaznio pakvitavimas apie įteiktą šaukimą į LDK vyr. tribunolo teismą]
  Shelfmark
  F5-A3-549
  Date
  1648 05 20
  View object
 • Title
  [Padūmės mokesčio kvitas]
  Shelfmark
  F5-A3-645
  Date
  1667 08 05
  View object
 • Title
  [Pakvitavimas]
  Shelfmark
  F5-A4-820
  Date
  1783 10 08
  View object
 • Title
  Квитанция
  Shelfmark
  F5-A5-1274
  Date
  1822 09 03
  View object
 • Title
  Минскаго Губернскаго Правления. Столь Газетный
  Shelfmark
  F5-A5-1420-1421
  Date
  1858 12 13, [1859
  View object
 • Title
  Widimus z Xiąg Grodzkich Wieczystych W. Min. [Garantijos raštas]
  Shelfmark
  F5-A7-1654
  Date
  1785
  View object
 • Title
  Wypis z Ksiąg Magdeburskich Magistratu Mińskiego
  Shelfmark
  F5-A9-2058
  Date
  1844
  View object
 • Title
  Floryan z Jaxow Bykowski Starosta Celski Koniuszy y Pisarz Grodzki Woiewodztwa Minskiego
  Shelfmark
  F5-A9-2071
  Date
  1756 05 25
  View object
 • Title
  „Leon Horain Woyskowicz Wtta Wilen. na Mocy Plenipotencyi...". [Dvaro perdavimo dokumentai]
  Shelfmark
  F5-A9-2080-2081
  Date
  1790
  View object
 • Title
  [Valstiečių inventorinis sąrašas]
  Shelfmark
  F5-A9-2083
  Date
  1809, (1795)
  View object
 • Title
  [Pakvitavimas apie sumokėtus procentus]
  Shelfmark
  F5-A9-2104
  Date
  1778 03 20
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Głownych Trybunalnych Spraw w Minsku Expediowanych. [Dvaro pardavimo sutartis]
  Shelfmark
  F5-A9-2151
  Date
  1725, (1702)
  View object
 • Title
  [Pakvitavimas]
  Shelfmark
  F5-A9-2186
  Date
  1781
  View object
 • Title
  Выпис с книг справ вечистых кгродских замку кгродского Менского. [Žemės Minsko pav. pardavimo raštas]
  Shelfmark
  F5-A9-2191
  Date
  1618 10 05
  View object