Digital Collections

F5 Miscellaneous collection

Administrative and property documents of confessions and monastic orders that have acted in the territory of the Grand Duchy of Lithuania as well as documents of their pastoral and educational activities, archives of grandees and noblemen, documents of town administration institutions, guilds, documentation of other economic activities, of North-West region of the Tsarist Russia administration and educational institutions.

Topic

Show more

Language

 • Title
  Wypis z Xiąg Grodzkich Powiatu Lidzkiego
  Shelfmark
  F5-A1-281
  Date
  1736 02 01
  View object
 • Title
  Widimus z Xiąg Magdeburskich Mieyskich Lidzkich Spraw wieczystych. [Garantijos raštas]
  Shelfmark
  F5-A10-2308
  Date
  1762 07 16
  View object
 • Title
  Выпис с книг кгродских староства Лидского. [Testamentas]
  Shelfmark
  F5-A10-2319
  Date
  1683 02 13
  View object
 • Title
  [Kunigo Andriaus Daniševskio bylos dokumentai]
  Shelfmark
  F5-A10-2337-2346
  Date
  1846-1851
  View object
 • Title
  [Vaznio pakvitavimas apie įteiktą Lydos pilies teismo šaukimą]
  Shelfmark
  F5-A12-2692/1
  Date
  1775 01 21
  View object
 • Title
  [Lydos pav. vaznio pakvitavims apie įteiktus šaukimus]
  Shelfmark
  F5-A12-2745
  Date
  1775 01 21
  View object
 • Title
  Выпис с книг земских справ вечистых повету Лидского. [Dvaro Lydos pav. pardavimo raštas]
  Shelfmark
  F5-A12-2776-2777
  Date
  1613, (1612)
  View object
 • Title
  Выпис с книг земских справ судовых повету Лидского. [Lydos žemės teismo sprendimas]
  Shelfmark
  F5-A12-2778-2779
  Date
  1608
  View object
 • Title
  „Tomasz Michałowicz Woydag nizey własną ręką ..." [Dvaro pardavimo aktas]
  Shelfmark
  F5-A2-516
  Date
  1822 04 11
  View object
 • Title
  Выпис с книг кгродских враду грского староства Лидского. [Vaznio pakvitavimas apie įteiktą pranešimą]
  Shelfmark
  F5-A2-526
  Date
  1650 08 26
  View object
 • Title
  „Regestr Przywilejow y wszelkich Aktow Miasta JKmsci Lidy z nakazu Dekretu Komissyi Boni Ordinis..."
  Shelfmark
  F5-A21-4276/1
  Date
  1785 10 01
  View object
 • Title
  [Komisarų teismo sprendimas Lydos miesto Tvarkos komisijos byloje]
  Shelfmark
  F5-A21-4277
  Date
  1787 06 05
  View object
 • Title
  [Komisarų teismo sprendimas Lydos miesto Tvarkos komisijos byloje]
  Shelfmark
  F5-A21-4278
  Date
  1787 06 02
  View object
 • Title
  [Komisarų teismo sprendimas Lydos miesto Tvarkos komisijos byloje]
  Shelfmark
  F5-A21-4279
  Date
  1787 05 25
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Kommissyi Boni Ordinis Miasta JKmsci Lidy. [Namo Lydoje perleidimo dokumentai]
  Shelfmark
  F5-A21-4280
  Date
  1787, (1644)
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Grodzkich Pttu Lidzkiego. [Lydos žydų kahalo pakvitavimas]
  Shelfmark
  F5-A21-4281
  Date
  1743
  View object
 • Title
  Opisanie Genealogji do Wywodu Rodowitosci Szlachectwa JPP Hryszkiewiczow
  Shelfmark
  F5-A28-4901,4903-4904,4906,4908
  Date
  1798-1800
  View object
 • Title
  „Excerpt Metryki Chrzestney...“
  Shelfmark
  F5-A28-4905
  Date
  1798 04
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Grodzkich Pttu Lidzkiego. [Žemės Raubų akalicoje, Lydos paviete, pardavimo raštas]
  Shelfmark
  F5-A28-4907
  Date
  1762 03 12
  View object
 • Title
  „Excerpt Metryki Chrzestney z metryk autentycznych Koscioła Paraffii Wawiorskiey...“
  Shelfmark
  F5-A28-4908
  Date
  1798 04 22
  View object
 • Title
  [Lydos pilies teismo sprendimas]
  Shelfmark
  F5-A3-531
  Date
  1720 12 12
  View object
 • Title
  „Za Prozbą Sowietnika Jozefa Narbuta..."
  Shelfmark
  F5-A3-773
  Date
  1800
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Grodzkich Powiatu Lidzkiego
  Shelfmark
  F5-A4-872
  Date
  1748 04 24
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Grodzkich Powiatu Lidzkiego. [Lydos pilies teismo sprendimas]
  Shelfmark
  F5-A6-1535
  Date
  1730 06 10
  View object
 • Title
  Выпис с книг кгродских староства Лидского. [Bylos dėl apiplėšimo dokumentai]
  Shelfmark
  F5-A6-1575-1578
  Date
  1671-1672
  View object
 • Title
  [Parduotuvės Lydoje pardavimo sutartis]
  Shelfmark
  F5-A8-1914
  Date
  1677
  View object
 • Title
  [Lydos pav. padūmės mokestį mokančiųjų gyventojų sąrašas]
  Shelfmark
  F5-A8-1915
  Date
  1728
  View object
 • Title
  Franciszek Jozeff Godziemba Godebski Woyski y Podstarosci Sądowy Pttu Lidzkiego
  Shelfmark
  F5-A9-2052,2054
  Date
  1762
  View object
 • Title
  „Jerzy Antoni Jodko Podkomorzy Powiatu Lidzkiego...".[Šaukimas į pakamario ir komisarų teismą]
  Shelfmark
  F5-A9-2074
  Date
  1758 05 02
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg ziemskich spraw Wieczystych Powiatu Lidzkiego. [Dvaro pardavimo sutartis]
  Shelfmark
  F5-A9-2176
  Date
  1701, (1700)
  View object