Digital Collections

F5 Miscellaneous collection

Administrative and property documents of confessions and monastic orders that have acted in the territory of the Grand Duchy of Lithuania as well as documents of their pastoral and educational activities, archives of grandees and noblemen, documents of town administration institutions, guilds, documentation of other economic activities, of North-West region of the Tsarist Russia administration and educational institutions.

Creator

Topic

Show more

Language

 • Title
  Laiškas Charevičiui, Daugų seniūnui
  Creator
  Giedymin, Józef
  Shelfmark
  F5-A16-3610
  Date
  1816 06 14
  View object
 • Title
  „Między nami Hipolitem Kraszewskim adwokatem Sądu Powiatowego Trockiego Plenipotentem...". [Sutartis]
  Shelfmark
  F5-A16-3613
  Date
  1835 07 19
  View object
 • Title
  „Do Wielmoznego Korzeniewskiego Asesora Sądu Ziemgo Pott Trockiego...Cedula..."
  Shelfmark
  F5-A16-3614-3615
  Date
  1835 03 02
  View object
 • Title
  „Działo się w Maiątku Oławie...". [Dvaro nuomos sutartis]
  Shelfmark
  F5-A16-3619
  Date
  1847
  View object
 • Title
  Августейший Монарх ! Всемилостивейший Государь ! [Bernardo Kęstučio Gedimino prašymas]
  Shelfmark
  F5-A16-3622
  Date
  1870 03 26
  View object
 • Title
  [Karaliaus dvarionio pranešimo fragmentas]
  Shelfmark
  F5-A29-5250
  Date
  1651 09 27
  View object
 • Title
  „Regestr spisania budowania poddanych zboźa zasianego y inszych rzeczy Imienia Oławskiego..."
  Shelfmark
  F5-A29-5252
  Date
  1605
  View object
 • Title
  „Ja Antoni Sierocki Będnarz y Mayster Kunsztu Strycharskiego...'. [Darbo sutartis]
  Shelfmark
  F5-A7-1685
  Date
  1798 04 23
  View object
 • Title
  [Pakvitavimai apie gautas pinigų sumas]
  Shelfmark
  F5-A7-1707
  Date
  1812, 1814
  View object
 • Title
  [Pakvitavimai]
  Shelfmark
  F5-A7-1713,1771
  Date
  1799-1801
  View object
 • Title
  „...Wiadomość przez nas Braci uczyniona..."
  Shelfmark
  F5-A7-1714
  Date
  1820
  View object
 • Title
  „Oswiadczenie ...Imieniem WJPana Jakuba Giedymina ...". [Skundas]
  Shelfmark
  F5-A7-1717
  Date
  1811
  View object
 • Title
  „Nayjasnieyszy naypotęznieyszy Wielki Monarcho...". [Prašymas]
  Shelfmark
  F5-A7-1718
  Date
  1810
  View object
 • Title
  „Jakub Giedymin Sędzia b. Ziem. Pttu Trockiego...". [Įgaliojimas]
  Shelfmark
  F5-A7-1719
  Date
  1809
  View object
 • Title
  „Ja Jozeff Woydag czynie wiadomo...". [Garantijos raštas]
  Shelfmark
  F5-A7-1721
  Date
  1808 09 15
  View object
 • Title
  Jozef Karłowicz Sędzia Grodzki Powiatu Trockiego
  Shelfmark
  F5-A7-1727
  Date
  1804
  View object
 • Title
  [Pakvitavimas]
  Shelfmark
  F5-A7-1729
  Date
  1807 10 06
  View object
 • Title
  „Nayiasnieyszy Naypotęznieyszy Wielki Monarcho...". [Prašymai]
  Shelfmark
  F5-A7-1731,1733,1742
  Date
  1800,1806
  View object
 • Title
  „Ja Jakub Strunski Mayster Kunsztu Stolarskiego...". [Darbo sutartis]
  Shelfmark
  F5-A7-1734
  Date
  1806 06 02
  View object
 • Title
  Instrukcya. [Nurodymai kaip valdyti Alovės dvarą]
  Shelfmark
  F5-A7-1741,1778
  Date
  1816
  View object
 • Title
  „Miedzy nami Jakubem Giedyminem Chorązym Ziem. Pttu Tr. ...". [Palivarko nuomos sutartis]
  Shelfmark
  F5-A7-1743
  Date
  1818 04 23
  View object
 • Title
  [Skolos kvitas]
  Shelfmark
  F5-A7-1744
  Date
  1802 01 18
  View object
 • Title
  „Między mną Jakubem Giedyminem Szambellanom Dru Bgo Polskiego...". [Dailidės samdymo sutartis]
  Shelfmark
  F5-A7-1760
  Date
  1805 05 31
  View object
 • Title
  „Jakub Giedymin Szambelan Dwor....".[Įgaliojimas]
  Shelfmark
  F5-A7-1766
  Date
  1802 08 25
  View object
 • Title
  „Всепресветлейший...Император Николай Павловичь...". [Prašymas]
  Shelfmark
  F5-A7-1775
  Date
  1843 03 20
  View object
 • Title
  „В име отца и сына а духа...". [Testamentas]
  Shelfmark
  F5-A8-1922
  Date
  1576 10 15
  View object
 • Title
  „Ja Jan Szwab Staroscic Szmeltynski Ziemianin...". [Sutartys dėl Alovės ežero ir Sudvajų miško dalybų]
  Shelfmark
  F5-A9-2241-2242,2246,2248
  Date
  1645
  View object