Digital Collections

F5 Miscellaneous collection

Administrative and property documents of confessions and monastic orders that have acted in the territory of the Grand Duchy of Lithuania as well as documents of their pastoral and educational activities, archives of grandees and noblemen, documents of town administration institutions, guilds, documentation of other economic activities, of North-West region of the Tsarist Russia administration and educational institutions.

Place

Clear active filters

Creator

Topic

Language

 • Title
  Pakvitavimai
  Shelfmark
  F5-A1-49,55,173-174
  Date
  1816-1818
  View object
 • Title
  Laurentius Wołkowicz Kollenko Zakonnik SBW Przełoźony naten czas Monastera Źurowickiego. [Leidimas laikyti sklypą ir namą Žyrovičų miestelyje]
  Shelfmark
  F5-A20-4034
  Date
  1643 12 10
  View object
 • Title
  „Ja Xiądz Cezary Stebnowski Zakonu SBW Konsultor Prowincyi Littewskiey..."
  Shelfmark
  F5-A20-4038
  Date
  1749 12 19
  View object
 • Title
  [Lietuvos unitų konsistorijos nurodymai ir raštai]
  Shelfmark
  F5-A20-4085a,4111,4118,4135,4144
  Date
  1828-1832
  View object
 • Title
  В Жировицкую Администрационную Коммисию
  Shelfmark
  F5-A20-4091
  Date
  1834 01 11
  View object
 • Title
  Poswiadczenie. [Liudijimas apie dailininko Edvardo Piotrovskio išvykimą]
  Shelfmark
  F5-A20-4119
  Date
  1832 10 24
  View object
 • Title
  Do Przeswietnego Konsystorza Unitskiego Brzeskiego
  Shelfmark
  F5-A20-4122-4124,4148,4151
  Date
  1828-1832
  View object
 • Title
  „Dzienny Postemp Fabryk Źyrowickich od Roku 1827 Miesięca Apryla Dnia 6 i posredniey Czynnosci Architekta A. P. Okołowa..."
  Shelfmark
  F5-A20-4133
  Date
  1827
  View object
 • Title
  „[Róźne]go rodzaiu Zboźa w źiarńnie
  Shelfmark
  F5-A20-4142
  Date
  18--
  View object
 • Title
  „W ogulnosci którzy chcą bydz w stanie Duchownym i na funduszach..."
  Shelfmark
  F5-A20-4143
  Date
  1830
  View object
 • Title
  „Rachunek regestrów przychodowych i rozchodowych..."
  Shelfmark
  F5-A20-4143,4194/1
  Date
  1830
  View object
 • Title
  [Žyrovičų seminarijos rektoriaus pakvitavimas]
  Shelfmark
  F5-A20-4147
  Date
  1829
  View object
 • Title
  Laiškas Novickiui, Bikevičių dvaro ekonomui
  Creator
  Zubkow, Antoni
  Shelfmark
  F5-A20-4153
  Date
  1830 10 31
  View object
 • Title
  Laiškai ir rašteliai Novickiui, Bikevičių dvaro ekonomui
  Creator
  Tupalski, Antoni
  Shelfmark
  F5-A20-4154-4156,4159-4162
  Date
  1830-1831
  View object
 • Title
  Laiškas Novickiui, Bikevičių dvaro ekonomui
  Creator
  Olenicz, B.
  Shelfmark
  F5-A20-4157
  Date
  1830 08 05
  View object
 • Title
  „Z Kommissyi Duchowney Źurowickiey JP Nowickiemu Ekonomowi folwarku Bykiewicz..."
  Shelfmark
  F5-A20-4165-4180
  Date
  1830-1831
  View object
 • Title
  [Pakvitavimai apie pristatytus maisto produktus ir kt.]
  Shelfmark
  F5-A20-4186,4188,4193
  Date
  1830-1831
  View object
 • Title
  [Pakvitavimai apie pristatytus maisto produktus ir kt.]
  Shelfmark
  F5-A20-4189-4190
  Date
  1830-1831
  View object
 • Title
  [Pakvitavimai apie pristatytas malkas]
  Shelfmark
  F5-A21-4296-4297
  Date
  1829-1834
  View object
 • Title
  „Ja Bazyli y Helena Bobrukiewiczowie...".[Pakvitavimas]
  Shelfmark
  F5-A5-1121
  Date
  1751 06 21
  View object