Digital Collections

F5 Miscellaneous collection

Administrative and property documents of confessions and monastic orders that have acted in the territory of the Grand Duchy of Lithuania as well as documents of their pastoral and educational activities, archives of grandees and noblemen, documents of town administration institutions, guilds, documentation of other economic activities, of North-West region of the Tsarist Russia administration and educational institutions.

Rights

Language

Clear active filters

Creator

Show more

Topic

Show more

Place

Show more

Related persons

 • Title
  Pakvitavimai
  Shelfmark
  F5-A1-100-101
  Date
  1787-1823
  View object
 • Title
  [Pakvitavimas]
  Shelfmark
  F5-A1-102
  Date
  1823
  View object
 • Title
  Pakvitavimas
  Shelfmark
  F5-A1-104
  Date
  1773 10 17
  View object
 • Title
  Prozby ze Strony JW Stanisława Sołtana Byw. Mar. Nad. Litt. do Sądu Głłnego Littgo podaiące się
  Shelfmark
  F5-A1-105
  Date
  1796
  View object
 • Title
  Pakvitavimai
  Shelfmark
  F5-A1-106,112,114
  Date
  1796
  View object
 • Title
  Pakvitavimas
  Shelfmark
  F5-A1-107
  Date
  1748 06 16
  View object
 • Title
  Pakvitavimas
  Shelfmark
  F5-A1-108
  Date
  1808 09 05
  View object
 • Title
  Regestr winnego źyta y kop pienięźnych litewskich z Zdzięcioła
  Shelfmark
  F5-A1-109
  Date
  1719
  View object
 • Title
  Pakvitavimas
  Shelfmark
  F5-A1-109/1
  Date
  1782 02 26
  View object
 • Title
  Merytum Sprawy Ichmc PP. Woynow z PP Sołtanami y Innemi
  Shelfmark
  F5-A1-11
  Date
  1755
  View object
 • Title
  „Weryfikaya Szkod y Pretęsyi ex parte JW Pana Michała Rokickiego Regentt WXLtt-o..."
  Shelfmark
  F5-A1-110
  Date
  1769
  View object
 • Title
  „Narratywa Sprawy ...Teodory Sapieziny Wdny Mscisław. z WWJPP Reutami ..."
  Shelfmark
  F5-A1-111,157
  Date
  1772
  View object
 • Title
  „Wedle Urządzenia Naywyźszego Rządu..."
  Shelfmark
  F5-A1-113
  Date
  1796
  View object
 • Title
  Pakvitavimai
  Shelfmark
  F5-A1-115-118
  Date
  1790-1793
  View object
 • Title
  Įgaliojimas
  Shelfmark
  F5-A1-119
  Date
  1796 05 12
  View object
 • Title
  Spisana Ludnosci Woytostwa Grunscianskiego
  Shelfmark
  F5-A1-12
  Date
  1817, 1825
  View object
 • Title
  „Inwentarz Dobr Ludexna..."
  Shelfmark
  F5-A1-120-122
  Date
  1786
  View object
 • Title
  [Anos iš Soltanų Beganskos pakvitavimas]
  Shelfmark
  F5-A1-123
  Date
  17--
  View object
 • Title
  Laiškas Soltanui, Rečycos pav. taurininkui, Litvinove
  Creator
  Sołtan, Pereświet
  Shelfmark
  F5-A1-124
  Date
  1783 02 13
  View object
 • Title
  Laiškas[Elenai] Veisenhofovai, Inflantų žirgininko žmonai
  Creator
  Sołtan, Józef Ludwik Pereświet
  Shelfmark
  F5-A1-125
  Date
  1761 02 14
  View object
 • Title
  „Ja niźey specifikowany czynię wiadomo..."
  Shelfmark
  F5-A1-126
  Date
  1744 06 29
  View object
 • Title
  Regestr nie Skazkowych Ludzi Woytowstwa Poszylanskiego
  Shelfmark
  F5-A1-13
  Date
  1821-1825
  View object
 • Title
  Pakvitavimas Elenai iš Romerių Veisenhofovai
  Shelfmark
  F5-A1-139
  Date
  1762 06 18
  View object
 • Title
  Pakvitavimas Elenai iš Romerių Veisenhofovai
  Shelfmark
  F5-A1-140
  Date
  1763 07 29
  View object
 • Title
  Pakvitavimas
  Shelfmark
  F5-A1-141
  Date
  1763 07 23
  View object
 • Title
  Pakvitavimai
  Shelfmark
  F5-A1-142-151
  Date
  1798-1807
  View object
 • Title
  „Regestr dusz Płci Źęskiey niezapisanych do Skazki Rewizkiey..."
  Shelfmark
  F5-A1-14,A1-15
  Date
  1825
  View object
 • Title
  Pakvitavimas
  Shelfmark
  F5-A1-152
  Date
  1797 03 26
  View object
 • Title
  Pakvitavimas
  Shelfmark
  F5-A1-153
  Date
  17--
  View object
 • Title
  O Sprawach Bielickich
  Shelfmark
  F5-A1-154
  Date
  17--
  View object
 • Title
  Regestr wziętych Dokumentow y Kopij do rozgraniczenia Dobr Zdzięcioła naleźących
  Shelfmark
  F5-A1-160
  Date
  1741 10 02
  View object
 • Title
  „R 1571 Dekret Grodzki Wittepski..."
  Shelfmark
  F5-A1-161
  Date
  17--], (1571)
  View object
 • Title
  Pakvitavimas apie pasiskolintą dokumentą
  Shelfmark
  F5-A1-164
  Date
  1804
  View object
 • Title
  „W skutek akta dzielczego..."[Pakvitavimas]
  Shelfmark
  F5-A1-166
  Date
  1825 07 26
  View object
 • Title
  „Regestr wiadomosci nieskaskowyvh Dusz..."
  Shelfmark
  F5-A1-16,A1-18,A1-19
  Date
  1821-1825
  View object

Pages