Digital Collections

F5 Miscellaneous collection

Administrative and property documents of confessions and monastic orders that have acted in the territory of the Grand Duchy of Lithuania as well as documents of their pastoral and educational activities, archives of grandees and noblemen, documents of town administration institutions, guilds, documentation of other economic activities, of North-West region of the Tsarist Russia administration and educational institutions.

Language

Clear active filters

Creator

Show more

Topic

Show more

Place

Show more

Related persons

Rights

 • Title
  „Ot Mikołaia Sapiehy Woiewody Nowogrodzkiego...". [Raštas Jonui Pukliui, Naugarduko žemininkui]
  Shelfmark
  F5-A29-5411
  Date
  1627 03 27
  View object
 • Title
  „Terminata pewney Zastawy daie sie dla informacy...". [Įkeistų brangenybių sąrašas]
  Shelfmark
  F5-A29-5418
  Date
  1697
  View object
 • Title
  Laiškas Aleksandrui Povilui Sapiegai, Lietuvos didžiajam maršalkai
  Creator
  Hurko
  Shelfmark
  F5-A29-5416
  Date
  1719 10 20
  View object
 • Title
  „Ja Dominik Mikołay Radziwił Xze...". [Kristupo Palubinskio palikimo dalybų byla]
  Shelfmark
  F5-A29-5405-5407
  Date
  1686-1690
  View object
 • Title
  „W Imie Troycy Przenaswietszey...". [Povilo Jono Sapiegos, LDK didžiojo etmono, testamentas]
  Shelfmark
  F5-A29-5409
  Date
  1665 12 26
  View object
 • Title
  Cnot Theologicznych 3. [Raštelis]
  Shelfmark
  F5-A29-5398
  Date
  18--
  View object
 • Title
  „Franciszek Antoni na Dmeninie Kobielski...“
  Shelfmark
  F5-A29-5396
  Date
  1742 10 16
  View object
 • Title
  [Gervėčių miestelio, palivarko bei aplinkinių kaimų gyventojų sąrašas]
  Shelfmark
  F5-A29-5399
  Date
  1795 11 30
  View object
 • Title
  Laiškas Povilui Jonui Sapiegai, Vilniaus vaivadai
  Creator
  Wyhowski, Jan
  Shelfmark
  F5-A29-5231
  Date
  18--], (1657 10 18)
  View object
 • Title
  Laiškas Jonui Grosui, majorui, Slucko komendantui
  Creator
  Wyhowski, Jan
  Shelfmark
  F5-A29-5230
  Date
  18--], (1657 09 30)
  View object
 • Title
  Laiškas neišaiškintam asmeniui
  Creator
  Ickowicz, Szłoma
  Shelfmark
  F5-A29-5312
  Date
  17--
  View object
 • Title
  Replika na punkta podane od J.WoJmPa Kasztelana Trockiego. [Antano Kazimiero Sapiegos, Trakų kašteliono, pasiūlymai]
  Shelfmark
  F5-A29-5308
  Date
  1738 03 22
  View object
 • Title
  „Wyjątek z dzieła Benedykta XIV...". [Medžiaga bažnytinės teisės studijai]
  Shelfmark
  F5-A29-5392-5394
  Date
  18--
  View object
 • Title
  Proiekt do Instrukcyi
  Shelfmark
  F5-A29-5304-5305
  Date
  17--
  View object
 • Title
  „Regestr Pism JO Xięcia Galiczyna Ministra Religii do Biskupa Wileńskiego JW Jeronima Hrabi Stroynowskiego..."
  Shelfmark
  F5-A29-5314
  Date
  1816
  View object
 • Title
  Do Jasnie Wielmoźnego Biskupa i Kawalera Hrabi Stroynowskiego. [Vilniaus karmelitų bažnyčios vizitacija]
  Shelfmark
  F5-A29-5344-5345
  Date
  1814 09 28
  View object
 • Title
  [Sutarties su Vilniaus kapitula fragmentas]
  Shelfmark
  F5-A29-5257
  Date
  1806
  View object
 • Title
  „Specifikacya y Taxa Zabranych Ogierow, Klacz, Wałachi y Zrzebiąt z Stado J. K. Mosci przez JW. Podskarbiego...". [Antano Tyzenhauzo, Lietuvos dvaro paiždininkio, bylos dokumentai]
  Shelfmark
  F5-A29-5270-5274
  Date
  1780
  View object
 • Title
  [Radvilų ir Sapiegų laiškai bylos dėl Noiburgo prie Dunojaus valdų reikalu]
  Shelfmark
  F5-A29-5291-5294
  Date
  17--], (1731)
  View object
 • Title
  Opinia Deputacyi Ekonomiczney o czasie, na iaki Dobra mogą być poźytecznie w dzierźawę postąpione
  Shelfmark
  F5-A29-5260
  Date
  1790
  View object
 • Title
  Выпис с книг кгродских замку гдрского воеводства Новгородского. [Gabrieliaus Kolendos, Polocko arkivyskupo, bylos dokumentai]
  Shelfmark
  F5-A29-5277-5278
  Date
  1659-1660
  View object
 • Title
  Przepis dla Deputacyi Ekonomiczney
  Shelfmark
  F5-A29-5258
  Date
  17]76 05 23
  View object
 • Title
  „Ich Johann [...] Buchholz...“
  Creator
  Buchholz, Johann
  Shelfmark
  F5-A29-5297
  Date
  1715 10 26
  View object
 • Title
  „W Imie Oica i Syna i Ducha...".[Leono Sapiegos, LDK didžiojo etmono ir Vilniaus vaivados, testamentas]
  Shelfmark
  F5-A29-5279
  Date
  1628 10 05
  View object
 • Title
  „My Biskupi Prałaci y Kanonicy składaiący Kapitułę Wileńską...". [Sutartis su Vilniaus kapitulos valdų nuomininkais]
  Shelfmark
  F5-A29-5259
  Date
  17]86 06 16
  View object
 • Title
  Inwentarz Włosci Grawszanskiey na Rok 1688
  Shelfmark
  F5-A29-5253
  Date
  1688
  View object
 • Title
  „Summaryusz wniesionych do mnie Ekonoma Prowentow z Ekonomiey Grodzienskiey za Rok 1697..."
  Shelfmark
  F5-A29-5269
  Date
  1698
  View object
 • Title
  Rachunek Deputacyi Ekonomiczney z W. Dzierźawcą Braszewskim o dochod z tych Dóbr za rok drugi dzierźawy podług Kontraktu do Kassy Kapituły zaliczyc się powinny
  Shelfmark
  F5-A29-5261
  Date
  1801 05 17
  View object
 • Title
  „Punkt z Instrukcyi Wojewodztwa Minskiego Ichm Panom Posłom na Seym Ordynaryiny w Roku 1762..."
  Shelfmark
  F5-A29-5288
  Date
  1762
  View object
 • Title
  Laiškas Lenkijos karalystės pakancleriui
  Creator
  [Oginskis, Kazimieras]
  Shelfmark
  F5-A29-5295
  Date
  1731
  View object
 • Title
  „Regestr spisania budowania poddanych zboźa zasianego y inszych rzeczy Imienia Oławskiego..."
  Shelfmark
  F5-A29-5252
  Date
  1605
  View object
 • Title
  [Karaliaus dvarionio pranešimo fragmentas]
  Shelfmark
  F5-A29-5250
  Date
  1651 09 27
  View object
 • Title
  „Z Warszawy Dn 4 8bris 1773. [Seimo delegato pranešimas]
  Shelfmark
  F5-A29-5284
  Date
  1773 10 04
  View object
 • Title
  „Rapport Deputacyi Ekonomiczney, o dochodzie z Dobr, oraz z dalszych..."
  Shelfmark
  F5-A29-5255-5256,5262-5263
  Date
  17--
  View object
 • Title
  „Ja Zophia Ostrowska Ostafieiowa Hołubicka Korsakowa Woysk. Połocka czynię wiadomo...". [Zofijos Korsakovos garantijos raštas]
  Shelfmark
  F5-A29-5275
  Date
  1643 07 25
  View object

Pages