Digital Collections

F5 Miscellaneous collection

Administrative and property documents of confessions and monastic orders that have acted in the territory of the Grand Duchy of Lithuania as well as documents of their pastoral and educational activities, archives of grandees and noblemen, documents of town administration institutions, guilds, documentation of other economic activities, of North-West region of the Tsarist Russia administration and educational institutions.

Language

Rights

Clear active filters

Creator

Show more

Topic

Show more

Place

Show more

Related persons

 • Title
  Jasnie Wielmozny Mscy Panie Panie a dobrodzieiu moy Msczy
  Creator
  Madalenski, Jakob
  Shelfmark
  F5-F61-18729-18745
  View object
 • Title
  Zygmunt Trzeci Krol Polski
  Shelfmark
  F5-B4-870-871
  Date
  1627
  View object
 • Title
  „Regestr Bierczy Czynszow Dziakła oraz pieniędznych w Folwarku Berezkim..."
  Shelfmark
  F5-A23-4318
  Date
  1774-1776
  View object
 • Title
  „Oblata dekretu Trybunalu Glownego Wielkiego Xięstwa Litewskiego..."
  Shelfmark
  F5-A19-4029, A12-4030
  Date
  1777
  View object
 • Title
  [Valstiečių sumokėtų mokesčių registravimo dokumentai]
  Shelfmark
  F5-A27-4788-4790,4796
  Date
  1804-1821
  View object
 • Title
  Władysław IV. [Vaznio raliacija]
  Shelfmark
  F5-A29-5422
  Date
  1633 02 14
  View object
 • Title
  Regestr Srebra Jm Pana Podstolego WXLtto In Vim wypłacenia Hiberny na Chorągiew Jm Pana Kasztelana Wilenskiego, na zastaw wziętego
  Shelfmark
  F5-A29-5420
  Date
  16--
  View object
 • Title
  Reiestr Comodebrał rzeczy w skarbcu. [Antano Pžyseckio judamo turto sąrašas]
  Shelfmark
  F5-A29-5419
  Date
  17--
  View object
 • Title
  Connotatio mobilium
  Shelfmark
  F5-A29-5421
  Date
  17--
  View object
 • Title
  „Publiczne Źale Przy Sollenney depozycyi Ciała Jaśnie Wielmoźnego Jmsci Pana Jana Kazimierza...Sapiehy..."
  Shelfmark
  F5-A29-5402-5404
  Date
  1730 03 29
  View object
 • Title
  „Znam ta karta moia...". [Pakvitavimas]
  Shelfmark
  F5-A29-5417
  Date
  1698 08 31
  View object
 • Title
  „Sumariusz liczby moiey Jerzego Mickiewicza poczynasie...". [Pajamų ir išlaidų apskaita]
  Shelfmark
  F5-A29-5397
  Date
  1619-1920
  View object
 • Title
  „Ja Krzysztoph Stanisławowicz Kiszka dworzanin Je Kro Mci zeznawam...". [Pakvitavimas Vilniaus vaivadai Leonui Sapiegai]
  Shelfmark
  F5-A29-5412
  Date
  1624 06 03
  View object
 • Title
  Laiškai (2) Aleksandrui Povilui Sapiegai, Lietuvos didžiajam maršalkai
  Creator
  Rosowski
  Shelfmark
  F5-A29-5414-5415
  Date
  1716
  View object
 • Title
  „Ja Anna na Ostrogu Chodkiewiczowa Woiewodzina Wilenska...". [Garantijos raštas Vilniaus vaivadai Leonui Sapiegai]
  Shelfmark
  F5-A29-5413
  Date
  1625 10 07
  View object
 • Title
  Birki. Maciey Orszewski po Jozefie. [Mokesčių registravimo knygelės]
  Shelfmark
  F5-A27-4823,4829,4831,4834
  Date
  1809-1822
  View object
 • Title
  Genealogia Seu Procedentia Illustrissima Domus Sapiehanae 1729 anno educta
  Shelfmark
  F5-A29-5410
  Date
  1729
  View object
 • Title
  Zascianek Gaie. Jakub Strazdas czyly Antoni Strazdas. [Mokesčių registravimo knygelės]
  Shelfmark
  F5-A27-4818,4828
  Date
  1812-1821
  View object
 • Title
  Teraliszki. Symon Orszewski. [Mokesčių registravimo knygelė]
  Shelfmark
  F5-A27-4800
  Date
  1812-1821
  View object
 • Title
  Ksiąźka Jana Matulanca do zapisywania opłacaiących Podatkow Dworowi Muskiemu od Roku 1809
  Shelfmark
  F5-A27-4793,4795,4797
  Date
  1809-1821
  View object
 • Title
  [Sklypo ir pastatų Ūlyčėlės kaime, Vilniaus pav., nuomos dokumentai]
  Shelfmark
  F5-A27-4798,4837-4854,4856-4860
  Date
  1800-1821
  View object
 • Title
  [Valstiečių sumokėtų mokesčių registravimo knygelės]
  Shelfmark
  F5-A27-4786/1-4787,4804
  Date
  1803-1830
  View object
 • Title
  Zascianek Lubkiszki. Jan Ruskanis. [Mokesčių registravimo knygelė]
  Shelfmark
  F5-A27-4794
  Date
  1812-1822
  View object
 • Title
  Ksiąźka Krzysztofa Rodziewicza do zapisywania opłacaiących podatkow Dworowi Muskiemu od Roku 1809
  Shelfmark
  F5-A27-4786,4791-4792
  Date
  1809-1821
  View object
 • Title
  „Stephanus Dei gra[tio] Rex Poloniae...". [Privilegija Bielsko odininkų brolijai]
  Shelfmark
  F5-A27-4751
  Date
  1584 08 20
  View object
 • Title
  „Ja Mateusz Lwowicz Kasianowicz y Ja Halszka Janowna Ukolska Kasianowiczowa...". [Palivarko įkeitimo dokumentai]
  Shelfmark
  F5-A27-4725-4726,4731
  Date
  1671
  View object
 • Title
  „W Imię Panskie stan się ku wieczney pamięci...". [Vaitiekaus Jarčevskio testamentas]
  Shelfmark
  F5-A27-4746-4749
  Date
  1603 08 22
  View object
 • Title
  „Inwentarz Maiętnośći naszey Myszkowszczyzny y Spisanie Budynku..."
  Shelfmark
  F5-A27-4724
  Date
  1667 03 19
  View object
 • Title
  „Przychod źyta w ziarnie..."
  Shelfmark
  F5-C11-925-926
  Date
  1605-1608
  View object
 • Title
  [Neįvardinto vienuolyno pajamų ir išlaidų registravimo knyga]
  Shelfmark
  F5-C11-965
  Date
  1800-1820
  View object
 • Title
  [Vilniaus bernardinų (?) laikytų mišių, gautų pajamų ir išlaidų registravimo knyga]
  Shelfmark
  F5-F-32464
  Date
  1776-1812
  View object
 • Title
  „...Rejestra Expensowe Arcy Bractwa Anny S. ..."
  Shelfmark
  F5-F-32358
  Date
  1780-1817
  View object
 • Title
  Kryvičų parapijos bažnyčios krikšto ir santuokų registravimo knyga
  Shelfmark
  F5-D10-1363
  Date
  1720-1799
  View object
 • Title
  „Ja nizey napodpisaniu Ręki mey czynie wiadomo..."
  Shelfmark
  F5-F128-32185
  Date
  1745 01 30
  View object
 • Title
  Laiškas neišaiškintam asmeniui (kunigui)
  Creator
  Gawronski, Stanisław
  Shelfmark
  F5-A35-6363-6364
  Date
  17--
  View object

Pages