Skaitmeninės kolekcijos

F8 Karpių giminė

Juozapas Mykolas Karpis (apie 1679–1739), Žemaičių vyskupas;
Benediktas Karpis (1734–1805);
Mauricijus Pranciškus Karpis (1749–1817), publicistas, vertėjas;
Ignas Karpis (1780–1809), valstiečių išlaisvintojas.

Kalba

Tema

Vieta