Skaitmeninės kolekcijos

Lietuvos didikų giminių dokumentai

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) didikų luomą sudarė lietuvių ir nelietuvių kilmės ryškiausi ir įtakingiausi giminių atstovai – Goštautai, Pacai, Radvilos, Sapiegos, Chodkevičiai, Oginskiai, Tiškevičiai ir kiti. Jų reprezentacinės asmeninės bibliotekos bylojo apie erudiciją, išsilavinimą, pomėgį kolekcionuoti knygas, nė vienas dvaras nebuvo įsivaizduojamas be didesnės ar mažesnės bibliotekos, taigi dvarų kultūra klestėjo. Įvairūs rankraštiniai dokumentai atskleidžia žinomų LDK kunigaikščių bei didikų giminių istorijos ištakas, parodo Lietuvos aukštuomenės įsiliejimą į Europos kilmingųjų šeimą. Didikų giminių archyvus sudaro juridinio pobūdžio dokumentai, nekilnojamojo ir kilnojamojo turto valdymo, korespondencija ir kiti dokumentai.

Kūrėjas

Tema

Rodyti daugiau

Kalba

Vieta

Rodyti daugiau
 • Antraštė
  Mokesčių surinkimo dokumentai
  Šifras
  F4-(A205)15893-15905
  Data
  1649-1659
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Szanownym Burgamistrzom Raycom Lawnikom...“ [Raštas dėl turgaus rinkliavos]
  Šifras
  F4-(A205)16128
  Data
  1666 10 14
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Jasnie Oswiecone Młtwe Xze...“ [Prašymas]
  Šifras
  F4-(A205)16141
  Data
  1666 11 20
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Oznaymuię tym moim kwitem...“ [Pakvitavimas]
  Šifras
  F4-(A205)16168
  Data
  1654 12 20
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Byla dėl mokesčių
  Šifras
  F4-(A205)16169-16171
  Data
  1655, 1659
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Pakvitavimai
  Šifras
  F4-(A205)16186,16187,16218-16220
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Pakvitavimai
  Šifras
  F4-(A205)16188,16190,16191,16199,161201-161203,16205-16208,16212-16214,16216
  Data
  1743-1748
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Wydaiesię Delata Jm Panu...“ [Pavedimas dėl uždelstų mokesčių surinkimo]
  Šifras
  F4-(A205)16225
  Data
  1752
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Выпис Скниг Справ Враду...“ [Teismo sprendimas]
  Šifras
  F4-(A206)16268
  Data
  1642 06 07
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Stanisław Chryzostom Kopanski Poborca...“ [Pakvitavimas]
  Šifras
  F4-(A207)16276
  Data
  1619
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Dawid Narownik Poborca...“ [Pakvitavimas]
  Šifras
  F4-(A207)16277
  Data
  1621 02 10
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Выпис Скниг Справ Кгродских...“ [Paco nurodymas]
  Šifras
  F4-(A207)16279
  Data
  1634 03 09
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Mokesčių rinkėjo pakvitavimai
  Šifras
  F4-(A207)16280,16282
  Data
  1634, 1635
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Alexander Woyniat poborca...“ [Pakvitavimas]
  Šifras
  F4-(A207)16281
  Data
  1635 05 08
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Pakvitavimas
  Šifras
  F4-(A207)16290
  Data
  162
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Kėdainių klebonijos činšo inventorius ir kiti duomenys apie klebonijos turtą
  Šifras
  F4-(A207)16292
  Data
  1622
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Mikołay Skorulski Poborca...“ [Pakvitavimas]
  Šifras
  F4-(A208)16457
  Data
  1635 09 04
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Janusz Radziwiłł Xiąze na Birzach...“
  Šifras
  F4-(A211)16570
  Data
  1654 01 28
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Byla dėl mokesčių surinkimo
  Šifras
  F4-(A212)16583,16597,16598,16600-16602,16609,16647,16699
  Data
  1660-1663
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Regestr wybranego Czynszu z Miasta Kieydan...“
  Šifras
  F4-(A212)16657
  Data
  1661
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Porządek Czynszowy...“
  Šifras
  F4-(A212)16700
  Data
  166
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Bogusław Radziwił Xiąze na Birzach Dubinkach...“
  Šifras
  F4-(A213)16762
  Data
  1663 04 10
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Gabriel Kimbar Skarbny... “ [Įsakymas]
  Šifras
  F4-(A213)16770
  Data
  1663 03 10
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Bylos dėl mokesčių surinkimo dokumentai
  Šifras
  F4-(A213)16774,16781,16782,16784
  Data
  1663
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Wiadomo Czyniemy Tym Naszym Rewizorskim Listem...“
  Šifras
  F4-(A214)16797
  Data
  1664 01 10
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Na Punkta Rescript Xcia jego Msci Pana...“
  Šifras
  F4-(A214)16825
  Data
  1665
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Sumaryusz Poborowy w Roku 1664 y Roku 1665
  Šifras
  F4-(A214)16876
  Data
  32x21
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Bogusław Radziwił złaski Bozey Xiąze Na Birzach...“
  Šifras
  F4-(A215)16890
  Data
  1666 10 14
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Byla dėl mokesčių surinkimo
  Šifras
  F4-(A215)16893,16896,16902,16903,16913,16914,16930-16933,16936,16937,16946
  Data
  1666
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Regestr wybierania Targowego w Kieydanach...“
  Šifras
  F4-(A215)16895,16957,16996
  Data
  1666
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškai (2) Boguslavui Radvilai
  Kūrėjas
  Winkler, Krzysztoph
  Šifras
  F4-(A215)16960,16963
  Data
  1666
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  PORZĄDEK ... KOŁO WIBERIANIA TARGOWEGO
  Šifras
  F4-(A215)16965
  Data
  33,5x21
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Hieronim Kryszpin Kirszenszteyn Podskarbi Wielki...“
  Šifras
  F4-(A215)16992
  Data
  1666
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas [Boguslavui Radvilai]
  Kūrėjas
  Kalinowski, Woyciech
  Šifras
  F4-(A215)16995
  Data
  1666 07 01
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Extrakt ZKsiąg Radzieckich...“
  Šifras
  F4-(A216)17018
  Data
  1677 11 12
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Hieronim Krzyszpin Kiersztenszten Podskarbi Wielki y Pisarz Ziemski WXLitt...“ [Nurodymas iždo dvarioniui]
  Šifras
  F4-(A216)17043,17044
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Notacia z kturych Wiosek w Woytowstwie Boynarowskim brałosie Siemieniem...“
  Šifras
  F4-(A217)17174a
  Data
  1681
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Kėdainių vaito Juozapo Budrevičiaus (Jozepha Budrewicza) atleidimo nuo mokesčių Kėdainių dvarui dokumentai
  Šifras
  F4-(A217)17219,17223
  Data
  1686
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Raštas, kuriuo Kėdainių gydytojas Jonas Rozenas (Jan Rozen Medicinae Doktor) atleidžiamas nuo mokesčio
  Šifras
  F4-(A217)17225
  Data
  1686 04 10
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „JAsnie Oswiecone Młtwe Xze PAnie...“ [Kėdainių miestiečių skundas]
  Šifras
  F4-(A219)17304
  Data
  1665
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Teismo šaukimai
  Šifras
  F4-(A219)17305,17315
  Data
  1649, 1653
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas Jonui Komorovskiui (Janowi z Zywca Komorowskiemu Pisarzowi Ziemskiemu Mozyrskiemu Regimentarzowi Woysk JoKm)
  Kūrėjas
  Kaminski
  Šifras
  F4-(A219)17341
  Data
  1708 05
  Rodyti objektą

Puslapiai