Skaitmeninės kolekcijos

Lietuvos didikų giminių dokumentai

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) didikų luomą sudarė lietuvių ir nelietuvių kilmės ryškiausi ir įtakingiausi giminių atstovai – Goštautai, Pacai, Radvilos, Sapiegos, Chodkevičiai, Oginskiai, Tiškevičiai ir kiti. Jų reprezentacinės asmeninės bibliotekos bylojo apie erudiciją, išsilavinimą, pomėgį kolekcionuoti knygas, nė vienas dvaras nebuvo įsivaizduojamas be didesnės ar mažesnės bibliotekos, taigi dvarų kultūra klestėjo. Įvairūs rankraštiniai dokumentai atskleidžia žinomų LDK kunigaikščių bei didikų giminių istorijos ištakas, parodo Lietuvos aukštuomenės įsiliejimą į Europos kilmingųjų šeimą. Didikų giminių archyvus sudaro juridinio pobūdžio dokumentai, nekilnojamojo ir kilnojamojo turto valdymo, korespondencija ir kiti dokumentai.

Tema

Išvalyti aktyvius filtrus

Kūrėjas

Tema

Rodyti daugiau

Kalba

Vieta

Rodyti daugiau

Teisės

 • Antraštė
  Radvilienės nurodymai Kėdainių administracijai
  Šifras
  F4-(A206)16250-16254
  Data
  1596
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Mikalojaus Kiškos sprendimas
  Šifras
  F4-(A206)16257
  Data
  1613 12 17
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Выпис Скниг Справ Кгродских...“ [Paco nurodymas]
  Šifras
  F4-(A207)16279
  Data
  1634 03 09
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Mokesčių rinkėjo pakvitavimai
  Šifras
  F4-(A207)16280,16282
  Data
  1634, 1635
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Alexander Woyniat poborca...“ [Pakvitavimas]
  Šifras
  F4-(A207)16281
  Data
  1635 05 08
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Выпис Скниг Справ Кгродских...“ [Vaznio liudijimas]
  Šifras
  F4-(A207)16283
  Data
  1635 08 22
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Nuostolių sąrašas
  Šifras
  F4-(A207)16298
  Data
  1622
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Выпис скниг справ...“ [Vaznio liudijimas]
  Šifras
  F4-(A208)16456
  Data
  1635 08 19
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Bogusław Radziwił Xiąże na Birzach Dubinkach...“
  Šifras
  F4-(A215)16941
  Data
  1666 04 06
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Byla dėl Kėdainių dvaro dalies
  Šifras
  F4-(A216)17034-17039,17041,17042,17045,17048,17050-17053,17056,17088,17093
  Data
  1770, 1771
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Jeremiasz Graurogh Graff zesłany Rewizor...“
  Šifras
  F4-(A216)17073
  Data
  1676 06 25
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Jasnie Oswiecona Miłosciwa Xięzniczko...“ [Skundai]
  Šifras
  F4-(A216)17074
  Data
  1676
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Radvilaitės komisarų sprendimas
  Šifras
  F4-(A217)17177,17222
  Data
  1686 04 08
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Boguslav Radziwiłł Xze na Birzach Dubinkach...“
  Šifras
  F4-(A219)17313
  Data
  16[69] 03 28
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Bogusław Radziwił X[iąze] na Birzach Dubinkach Słucku y...“
  Šifras
  F4-(A219)17317
  Data
  1665
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Pranešimas apie Kėdainių dvaro valdymo perdavimą
  Šifras
  F4-(A219)17319
  Data
  1659 08 18
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Przychod Gotowych pieniedzy z Prowentow Kieydanskich
  Šifras
  F4-(A219)17327
  Data
  1660 12
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Kopie z Komportacyi...“ [Kėdainių dvaro nuosavybės dokumentų rinkinys]
  Šifras
  F4-(A219)17330-17333,17396-17401
  Data
  1818
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Kėdainių dvaro kaimų įkeitimo dokumentai
  Šifras
  F4-(A219)17334,17354
  Data
  1706-1712
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas Jonui Komorovskiui (Janowi z Zywca Komorowskiemu Pisarzowi Ziemskiemu Mozyrskiemu Regimentarzowi Woysk JoKm)
  Kūrėjas
  Kaminski
  Šifras
  F4-(A219)17341
  Data
  1708 05
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškai (5) neįvardintų kunigaikščių patarėjui Richardui Ferui (Rychardowi Ferhowi Consiliarzowi)
  Kūrėjas
  Kaminski, Krzysztof
  Šifras
  F4-(A219)17346,17348-17350,17352
  Data
  1709, 1710
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „August Wtory z Bozey ŁaskiKrol Polski...“ [Teismo šaukimas]
  Šifras
  F4-(A220)17402
  Data
  1711 06 22
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Instrukcya do Kieydan cum attinentis do Rewizorskiey Comissiy dana od Comissiy JoKMCi
  Šifras
  F4-(A220)17410
  Data
  1722 11 20
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Wypis z Xiąg Grodzkich...“ [Vaznio liudijimas]
  Šifras
  F4-(A220)17422
  Data
  1731 02 26
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis z Xiąg Surrogatorskich Xięstwa Zmudzkiego
  Šifras
  F4-(A220)17444
  Data
  1742 09
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Vaznio pranešimas
  Šifras
  F4-(A221)17445,17447
  Data
  1760 05
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Mokesčių dokumentai
  Šifras
  F4-(A221)17456-17459
  Data
  1764
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Kėdainių dvaro laikytojų byla
  Šifras
  F4-(A221)17462,17463,17466
  Data
  1767, 1770
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Pakvitavimai apie Kėdainių valsčiuje surinktus padūmės ir gėrimų (kapczyzna) mokesčius
  Šifras
  F4-(A222)17469,17485,17502,17514
  Data
  1739-1750
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Teismo šaukimas
  Šifras
  F4-(A222)17474,17475
  Data
  1738
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškai (11) Kėdainių seniūnui Jurgiui Benetui
  Kūrėjas
  Radvila, Boguslavas
  Šifras
  F4-(A223)17533,17535,17536,17541,17544,17553,17554,17556-17559
  Data
  1668, 1669
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис Скниг Капътуровых повету Ковенъского
  Šifras
  F4-(A223)17542
  Data
  1669 03 20
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Poniew... niesposobnem zdrowiem Jm Pana Marszałka...“ [Informacija Kėdainių dvaro mokesčių surinkimo klausimais]
  Šifras
  F4-(A223)17573,17574
  Data
  16
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas neįvardintam Vilniaus evangelikų dvasininkui
  Kūrėjas
  Neįvardintas autorius
  Šifras
  F4-(A223)17579
  Data
  16
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Kopia Rewersalnego kątraktu od Zeszłego JXa Judynowicza...“
  Šifras
  F4-(A224)17586
  Data
  1768 03 01
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Inwentarz Folwarku Pakszteliszek po zeszłey Mikołajowey Paksztelowey...“
  Šifras
  F4-(A224)17634
  Data
  1777 09 13
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Reiestr Po taksie Jm Pana Starosty Kieydanskie[go]...“
  Šifras
  F4-(A224)17668
  Data
  17
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškai (29) Brandenburgo kurfiursto patarėjams Ferui (Janowi Ryhardowi Fehrrowi) ir Morštinui (Zbigniewowi Zraciborska Morsztynowi Miecznikowi Mozyrskiemu)
  Kūrėjas
  Kosciuszko, Daniel
  Šifras
  F4-(A225)17682,17693,17696,17701,17702,17706,17708-17712,17718,17723,17729...
  Data
  1680-1685
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Summariusz Wybranego Cynszu ze Włosci Kieydanskiey...“
  Šifras
  F4-(A225)17692
  Data
  1682
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas neįvardintam asmeniui
  Kūrėjas
  [Radvilaitė, Liudvika Karolina]
  Šifras
  F4-(A225)17694
  Data
  1684 07 16
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Opisanie Prowentow Maiętnosci Kieydanskiey za Rok 1681...“ [Dokumento fragmentas]
  Šifras
  F4-(A225)17695
  Data
  1682
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Taikos sutarties dokumentai
  Šifras
  F4-(A225)17699,17700
  Data
  1683
  Rodyti objektą

Puslapiai