Skaitmeninės kolekcijos

Lietuvos didikų giminių dokumentai

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) didikų luomą sudarė lietuvių ir nelietuvių kilmės ryškiausi ir įtakingiausi giminių atstovai – Goštautai, Pacai, Radvilos, Sapiegos, Chodkevičiai, Oginskiai, Tiškevičiai ir kiti. Jų reprezentacinės asmeninės bibliotekos bylojo apie erudiciją, išsilavinimą, pomėgį kolekcionuoti knygas, nė vienas dvaras nebuvo įsivaizduojamas be didesnės ar mažesnės bibliotekos, taigi dvarų kultūra klestėjo. Įvairūs rankraštiniai dokumentai atskleidžia žinomų LDK kunigaikščių bei didikų giminių istorijos ištakas, parodo Lietuvos aukštuomenės įsiliejimą į Europos kilmingųjų šeimą. Didikų giminių archyvus sudaro juridinio pobūdžio dokumentai, nekilnojamojo ir kilnojamojo turto valdymo, korespondencija ir kiti dokumentai.

Vieta

Teisės

Kalba

Išvalyti aktyvius filtrus

Kūrėjas

Rodyti daugiau

Tema

Rodyti daugiau

Susiję asmenys

 • Antraštė
  „Ja Xiądz Stanisław Stanisławowicz Kiszka Proboszcz Gieranoinski Szkolastyk Wilenski...“ [Brolių Kiškų garantinis raštas]
  Šifras
  F4-(A232)18123,18125
  Data
  1614 10 02
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Janusz Kiszka starosta pernawski...“ [Jonušo Kiškos garantinis raštas]
  Šifras
  F4-(A232)18114
  Data
  1613 12 28
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas [Boguslavui Radvilai]
  Kūrėjas
  Nowicki, Krzysztoph
  Šifras
  F4-(A232)18087
  Data
  1666 12 05
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Kazimierz Jan Hrabia na Bychowie Zasławiu Dombrownie y Sapiezynie Sapieha...“
  Šifras
  F4-(A232)18084
  Data
  1708 04 27
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Benedikt Woyna kustosz koscioła katedralskiego y też Administrator [...] Biskupstwa Wilenskiego... “ [Kėdainių klebono paskyrimas]
  Šifras
  F4-(A232)18079
  Data
  1598 08 03
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Janus Radzywil Xię na Birzach...“
  Šifras
  F4-(A211)16573
  Data
  1655, 1661
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Janusz Radziwił Xiąze na Birzach y Dubinkach...“ [Įkeitimo sutartis]
  Šifras
  F4-(A211)16546
  Data
  1653 05 16
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Copia danego listu od Żyda...“ [Skolaraštis]
  Šifras
  F4-(A211)16543
  Data
  1652 11 08
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Teismo šaukimas
  Šifras
  F4-(A211)16522
  Data
  1645 12 30
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Vilniaus gubernijos valdybos įsakas
  Šifras
  F4-(A205)16237
  Data
  1818 07 20
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Janusz Radziwił Xze na Birzach y Dubinkach Pan na Newlu...“
  Šifras
  F4-(A232)18070
  Data
  1654 02 26
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  List Zygmunta I. do Starosty Żmudzkiego z zaleceniem: aby Wszystkim Obywatelom Ziemi Żmudzkiej nie zabraniał wstępu do Puszcz i Rzek oraz użytkowac im z nich dozwolił
  Šifras
  F4-(A232)18046
  Data
  1522 08 28
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas Kristupui Radvilai
  Kūrėjas
  Szwaykowski
  Šifras
  F4-(A232)18040
  Data
  1618 05 07
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas Kristupui Radvilai
  Kūrėjas
  Onichimowski, Mikołay
  Šifras
  F4-(A232)18039
  Data
  1618 05 10
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „August wtory z Bozey Łaski Krol...“ [Teismo šaukimas]
  Šifras
  F4-(A231)17984
  Data
  1727 07
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Josvainių klebono Motiejaus Kobylinskio patvirtinimo Kėdainių klebonu dokumentai
  Šifras
  F4-(A231)17932
  Data
  1598
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  M. Brenšteino pastaba
  Šifras
  F4-(A231)17925a
  Data
  1931 08 20
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Viadomość o Posessyi Kieydanskiey
  Šifras
  F4-(A227)17791
  Data
  1809 02 21
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas Mingailai (Mingayłowi Proboszczowi Kieydanskiemu)
  Kūrėjas
  Strebeyko, Michał
  Šifras
  F4-(A224)17603
  Data
  1770 12 06
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Jasnie Oswiecone Miłosciwe Xiąże Panie...“
  Šifras
  F4-(A223)17582
  Data
  16
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas Noiburgo kunigaikščių patarėjui Ferui (Janowi Rychardowi Ferhowi Consilarzowi)
  Kūrėjas
  Kaminski
  Šifras
  F4-(A220)17405
  Data
  1711 10 25
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „August Wtory z Bozey ŁaskiKrol Polski...“ [Teismo šaukimas]
  Šifras
  F4-(A220)17402
  Data
  1711 06 22
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas Jonui Komorovskiui (Janowi z Zywca Komorowskiemu Pisarzowi Ziemskiemu Mozyrskiemu Regimentarzowi Woysk JoKm)
  Kūrėjas
  Kaminski
  Šifras
  F4-(A219)17341
  Data
  1708 05
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Etmono sprendimas
  Šifras
  F4-(A218)17280
  Data
  29,5x19,5
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Konstanty Kazimierz Brzostowski z Bozey y Stolice Apostolskiey łaski Biskup...“ [Vilniuas vyskupo raštas]
  Šifras
  F4-(A218)17278
  Data
  1692 07 18
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas neįvardintam Mozyriaus kardininkui
  Kūrėjas
  Tyzenhaus, Andrzey
  Šifras
  F4-(A216)17090
  Data
  1670 06 22
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas [Liudvikos Karolinos Radvilaitės] valdų administratoriams Klokockiui ir Nezabitovskiui (Kazimierz Kłokocki stolnik Połocki, Stanisław Niezabitowski)
  Kūrėjas
  Radziwiłówna Hlebowiczowa, Katarzyna
  Šifras
  F4-(A216)17089
  Data
  1670 06 20
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „My nizey na podpisach mianowani Oeconomowie Dobr...“ [Nuomos sutartis]
  Šifras
  F4-(A216)17066
  Data
  1674 06 20
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Kėdainių dvaro administratoriaus nurodymai
  Šifras
  F4-(A216)17054
  Data
  1670, 1671
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Hieronim Krzyszpin Kiersztenszten Podskarbi Wielki y Pisarz Ziemski WXLitt...“
  Šifras
  F4-(A216)17043,17044
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškai (6) [Liudvikos Karolinos Radvilaitės] valdų administratoriui Nezabitovskiui (Stanisław Zniezabitowa Niezabitowski)
  Kūrėjas
  Nowicki, Krzysztoph Albrycht
  Šifras
  F4-(A216)17026-17030,17061
  Data
  1673, 1674
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas Vilniaus pataurininkiui Šolkovskiui (Szołkowskiemu)
  Kūrėjas
  Choiecki, Kazimierz
  Šifras
  F4-(A215)16906
  Data
  1666 01 26
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Byla dėl mokesčių surinkimo
  Šifras
  F4-(A215)16893,16896,16902,16903,16913,16914,16930-16933,16936,16937,16946
  Data
  1666
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas [Boguslavui Radvilai]
  Kūrėjas
  Judicky, Stanisław M[icha]łł
  Šifras
  F4-(A214)16846
  Data
  1665 07 15
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas [Boguslavui Radvilai]
  Kūrėjas
  Naruszewicz, Alexander
  Šifras
  F4-(A214)16841
  Data
  1665 07 08
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas [Boguslavui Radvilai]
  Kūrėjas
  Bennett, Jerzy
  Šifras
  F4-(A214)16814
  Data
  1664 07 20
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškai (14) Boguslavui Radvilai
  Kūrėjas
  Karmanowski, Jan
  Šifras
  F4-(A214)16798,16810,16815,16817,16818,16821,16836,16839,16840,16843,16845...
  Data
  1664, 1665
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas [Boguslavui Radvilai]
  Kūrėjas
  Hołownia, Stanisław.
  Šifras
  F4-(A213)16778
  Data
  1663 02 09
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Gabriel Kimbar Skarbny... “ [Įsakymas]
  Šifras
  F4-(A213)16770
  Data
  1663 03 10
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas Jonui Karmanovskiui (Janowi Karmanowskiemu)
  Kūrėjas
  Dobkiewicz, Krzysztoph
  Šifras
  F4-(A213)16734
  Data
  1663 09 25
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas dėdei kunigaikščiui, LDK arklidininkui
  Kūrėjas
  Radziwiłowna, A. M.
  Šifras
  F4-(A212)16658
  Data
  1661
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškai (2) Kėdainių magistrato nariams
  Kūrėjas
  Radvila, Jonušas
  Šifras
  F4-(A211)16533
  Data
  1649
  Rodyti objektą

Puslapiai