Skaitmeninės kolekcijos

Lietuvos didikų giminių dokumentai

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) didikų luomą sudarė lietuvių ir nelietuvių kilmės ryškiausi ir įtakingiausi giminių atstovai – Goštautai, Pacai, Radvilos, Sapiegos, Chodkevičiai, Oginskiai, Tiškevičiai ir kiti. Jų reprezentacinės asmeninės bibliotekos bylojo apie erudiciją, išsilavinimą, pomėgį kolekcionuoti knygas, nė vienas dvaras nebuvo įsivaizduojamas be didesnės ar mažesnės bibliotekos, taigi dvarų kultūra klestėjo. Įvairūs rankraštiniai dokumentai atskleidžia žinomų LDK kunigaikščių bei didikų giminių istorijos ištakas, parodo Lietuvos aukštuomenės įsiliejimą į Europos kilmingųjų šeimą. Didikų giminių archyvus sudaro juridinio pobūdžio dokumentai, nekilnojamojo ir kilnojamojo turto valdymo, korespondencija ir kiti dokumentai.

Kūrėjas

Rodyti daugiau

Tema

Rodyti daugiau

Kalba

Susiję asmenys

Teisės

 • Antraštė
  „Ja Xiądz Stanisław Stanisławowicz Kiszka Proboszcz Gieranoinski Szkolastyk Wilenski...“ [Brolių Kiškų garantinis raštas]
  Šifras
  F4-(A232)18123,18125
  Data
  1614 10 02
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Janusz Kiszka starosta pernawski...“ [Jonušo Kiškos garantinis raštas]
  Šifras
  F4-(A232)18114
  Data
  1613 12 28
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas [Boguslavui Radvilai]
  Kūrėjas
  Nowicki, Krzysztoph
  Šifras
  F4-(A232)18087
  Data
  1666 12 05
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Serenissime Princeps Domine et Patrone Colendissime..." [Raštas]
  Šifras
  F4-(A232)18085
  Data
  1710 [orig
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Kazimierz Jan Hrabia na Bychowie Zasławiu Dombrownie y Sapiezynie Sapieha...“
  Šifras
  F4-(A232)18084
  Data
  1708 04 27
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Benedikt Woyna kustosz koscioła katedralskiego y też Administrator [...] Biskupstwa Wilenskiego... “ [Kėdainių klebono paskyrimas]
  Šifras
  F4-(A232)18079
  Data
  1598 08 03
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Janus Radzywil Xię na Birzach...“
  Šifras
  F4-(A211)16573
  Data
  1655, 1661
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Выпис Скниг Головных...“ [Teismo sprendimas]
  Šifras
  F4-(A211)16567
  Data
  1635 07 07
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Janusz Radziwił Xiąze na Birzach y Dubinkach...“ [Įkeitimo sutartis]
  Šifras
  F4-(A211)16546
  Data
  1653 05 16
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Copia danego listu od Żyda...“ [Skolaraštis]
  Šifras
  F4-(A211)16543
  Data
  1652 11 08
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Teismo šaukimas
  Šifras
  F4-(A211)16522
  Data
  1645 12 30
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Vilniaus gubernijos valdybos įsakas
  Šifras
  F4-(A205)16237
  Data
  1818 07 20
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Janusz Radziwił Xze na Birzach y Dubinkach Pan na Newlu...“
  Šifras
  F4-(A232)18070
  Data
  1654 02 26
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  List Zygmunta I. do Starosty Żmudzkiego z zaleceniem: aby Wszystkim Obywatelom Ziemi Żmudzkiej nie zabraniał wstępu do Puszcz i Rzek oraz użytkowac im z nich dozwolił
  Šifras
  F4-(A232)18046
  Data
  1522 08 28
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas Kristupui Radvilai
  Kūrėjas
  Szwaykowski
  Šifras
  F4-(A232)18040
  Data
  1618 05 07
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas Kristupui Radvilai
  Kūrėjas
  Onichimowski, Mikołay
  Šifras
  F4-(A232)18039
  Data
  1618 05 10
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Privilegii Ecclesiae Germanicae Kieydanensis Saxonicae ex Originali Copia
  Šifras
  F4-(A231)17987
  Data
  1632 06 06
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „August wtory z Bozey Łaski Krol...“ [Teismo šaukimas]
  Šifras
  F4-(A231)17984
  Data
  1727 07
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas Prūsijos valdžios atstovams
  Kūrėjas
  Brzostowski, Constantinus Cas[imi]rus
  Šifras
  F4-(A231)17971
  Data
  1709 11 10
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas [Reino palatinui]
  Kūrėjas
  Miłuński, Matthias
  Šifras
  F4-(A231)17963
  Data
  1706 06 16
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas Reino palatinui
  Kūrėjas
  Rożanka, Ioannes
  Šifras
  F4-(A231)17962
  Data
  1705 09 08
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис с Книг голвных Трыбунальных у Вилни отправованых
  Šifras
  F4-(A231)17935,18032
  Data
  1631 06 29
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Josvainių klebono Motiejaus Kobylinskio patvirtinimo Kėdainių klebonu dokumentai
  Šifras
  F4-(A231)17932
  Data
  1598
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  M. Brenšteino pastaba
  Šifras
  F4-(A231)17925a
  Data
  1931 08 20
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Viadomość o Posessyi Kieydanskiey
  Šifras
  F4-(A227)17791
  Data
  1809 02 21
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas Mingailai (Mingayłowi Proboszczowi Kieydanskiemu)
  Kūrėjas
  Strebeyko, Michał
  Šifras
  F4-(A224)17603
  Data
  1770 12 06
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ignatius Iacobus de supremis Ducibus Roxalanis Massalski...“
  Šifras
  F4-(A224)17587,17588
  Data
  1770 06 02
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Jasnie Oswiecone Miłosciwe Xiąże Panie...“
  Šifras
  F4-(A223)17582
  Data
  16
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas Noiburgo kunigaikščių patarėjui Ferui (Janowi Rychardowi Ferhowi Consilarzowi)
  Kūrėjas
  Kaminski
  Šifras
  F4-(A220)17405
  Data
  1711 10 25
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Serenissime Princeps Domine Clementissime..." [Pranešimas]
  Šifras
  F4-(A220)17403
  Data
  1711 [orig
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „August Wtory z Bozey ŁaskiKrol Polski...“ [Teismo šaukimas]
  Šifras
  F4-(A220)17402
  Data
  1711 06 22
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Sutartis dėl Kėdainių katalikų bažnyčios
  Šifras
  F4-(A219)17383
  Data
  1627 08 28
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Serenissime Princeps Domine Domine Mecaenas Amplissime..." [Prašymas]
  Šifras
  F4-(A219)17375
  Data
  1704 08 26
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas Jonui Komorovskiui (Janowi z Zywca Komorowskiemu Pisarzowi Ziemskiemu Mozyrskiemu Regimentarzowi Woysk JoKm)
  Kūrėjas
  Kaminski
  Šifras
  F4-(A219)17341
  Data
  1708 05
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Etmono sprendimas
  Šifras
  F4-(A218)17280
  Data
  29,5x19,5
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Konstanty Kazimierz Brzostowski z Bozey y Stolice Apostolskiey łaski Biskup...“ [Vilniuas vyskupo raštas]
  Šifras
  F4-(A218)17278
  Data
  1692 07 18
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas neįvardintam Mozyriaus kardininkui
  Kūrėjas
  Tyzenhaus, Andrzey
  Šifras
  F4-(A216)17090
  Data
  1670 06 22
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas [Liudvikos Karolinos Radvilaitės] valdų administratoriams Klokockiui ir Nezabitovskiui (Kazimierz Kłokocki stolnik Połocki, Stanisław Niezabitowski)
  Kūrėjas
  Radziwiłówna Hlebowiczowa, Katarzyna
  Šifras
  F4-(A216)17089
  Data
  1670 06 20
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „My nizey na podpisach mianowani Oeconomowie Dobr...“ [Nuomos sutartis]
  Šifras
  F4-(A216)17066
  Data
  1674 06 20
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Kėdainių dvaro administratoriaus nurodymai
  Šifras
  F4-(A216)17054
  Data
  1670, 1671
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Hieronim Krzyszpin Kiersztenszten Podskarbi Wielki y Pisarz Ziemski WXLitt...“
  Šifras
  F4-(A216)17043,17044
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškai (6) [Liudvikos Karolinos Radvilaitės] valdų administratoriui Nezabitovskiui (Stanisław Zniezabitowa Niezabitowski)
  Kūrėjas
  Nowicki, Krzysztoph Albrycht
  Šifras
  F4-(A216)17026-17030,17061
  Data
  1673, 1674
  Rodyti objektą

Puslapiai