Skaitmeninės kolekcijos

Lietuvos didikų giminių dokumentai

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) didikų luomą sudarė lietuvių ir nelietuvių kilmės ryškiausi ir įtakingiausi giminių atstovai – Goštautai, Pacai, Radvilos, Sapiegos, Chodkevičiai, Oginskiai, Tiškevičiai ir kiti. Jų reprezentacinės asmeninės bibliotekos bylojo apie erudiciją, išsilavinimą, pomėgį kolekcionuoti knygas, nė vienas dvaras nebuvo įsivaizduojamas be didesnės ar mažesnės bibliotekos, taigi dvarų kultūra klestėjo. Įvairūs rankraštiniai dokumentai atskleidžia žinomų LDK kunigaikščių bei didikų giminių istorijos ištakas, parodo Lietuvos aukštuomenės įsiliejimą į Europos kilmingųjų šeimą. Didikų giminių archyvus sudaro juridinio pobūdžio dokumentai, nekilnojamojo ir kilnojamojo turto valdymo, korespondencija ir kiti dokumentai.

Kūrėjas

Rodyti daugiau

Tema

Rodyti daugiau

Kalba

Susiję asmenys

 • Antraštė
  Teismo sprendimas
  Šifras
  F4-(A205)15950
  Data
  1609 07 03
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Teismo sprendimai
  Šifras
  F4-(A205)15953,15954
  Data
  1614 04 18
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Teismo sprendimas
  Šifras
  F4-(A205)15981
  Data
  1616 05 16
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas kunigaikščiui [Kristupui Radvilai]
  Kūrėjas
  Tiškevičius, Jurgis
  Šifras
  F4-(A205)16017
  Data
  1627 09 01
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškai (2) LDK lauko etmonui Kristupui Radvilai
  Kūrėjas
  Zaliwski (Żaliwski?), Casper
  Šifras
  F4-(A205)16020,16022
  Data
  1629
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Samuel Hieronim Kocieł Pisarz...“ [Totorių įkurdinimo dokumentai]
  Šifras
  F4-(A205)16091
  Data
  1664-1667
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas LDK arklidininkui, Prūsijos generalgubernatoriui [Boguslavui Radvilai]
  Kūrėjas
  Dobkiewicz, Krzysztoph
  Šifras
  F4-(A205)16120
  Data
  1666 09 24
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Kazimierz Kłokocki Stolnik...“ [Paskyrimo raštas]
  Šifras
  F4-(A205)16158
  Data
  1677 09 07
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Nurodymas
  Šifras
  F4-(A205)16189
  Data
  1743 04 30
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Vilniaus gubernijos valdybos įsakas
  Šifras
  F4-(A205)16237
  Data
  1818 07 20
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas Kėdainių administratoriui Petrui Katkovskiui (Piotrowi Kotkowskiemu)
  Kūrėjas
  Radvila, Kristupas Mikalojus
  Šifras
  F4-(A206)16255
  Data
  1597 01 21
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Выпис скниг справ земских...“ [Dovanojimo raštas]
  Šifras
  F4-(A206)16258
  Data
  1614 10 11
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas tarnui Povilui Progulbickiui (Pawłowi Progulbickiemu Słudze)
  Kūrėjas
  Radvila, Kristupas
  Šifras
  F4-(A206)16259
  Data
  1616 08 01
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Kėdainių dvaro nuomos dokumentai
  Šifras
  F4-(A206)16263,16264
  Data
  1639
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Выпис Скниг Справ Кгродских...“ [Paco nurodymas]
  Šifras
  F4-(A207)16279
  Data
  1634 03 09
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Kėdainių nuomos dokumentai
  Šifras
  F4-(A207)16284-16288,16293-16295
  Data
  1619, 1622
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Pakvitavimas
  Šifras
  F4-(A207)16290
  Data
  162
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Kėdainių nuomos sutartys
  Šifras
  F4-(A207)16303,16308
  Data
  1624, 1627
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Kristupo Radvilos skolaraštis
  Šifras
  F4-(A208)16337,16338,16341
  Data
  1636 06 10
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Vilniaus vyskupo raštas
  Šifras
  F4-(A208)16380
  Data
  1616 11 20
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Kristupo Radvilos raštas
  Šifras
  F4-(A208)16408,16409
  Data
  1631 07 29
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Jan Klionowski Ziemianin...“ [Taikus susitarimas]
  Šifras
  F4-(A208)16439
  Data
  1634 08 13
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Vazų privilegijos Kėdainių miestui
  Šifras
  F4-(A210)16483,16498
  Data
  1590-1650
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Byla dėl bažnyčios turto
  Šifras
  F4-(A211)16500-16502,16512
  Data
  1640, 1643
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškai (2) Kauno žemės teismo teisėjui Dovydui Narovnikui (Dawidowi Narownikowi)
  Kūrėjas
  Cieszynski, B[artłomiei]
  Šifras
  F4-(A211)16503,16504
  Data
  1643
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Teismo šaukimas
  Šifras
  F4-(A211)16522
  Data
  1645 12 30
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Radvilų užrašymai Vilniaus evangelikų bendruomenei
  Šifras
  F4-(A211)16527-16531
  Data
  1647-?
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškai (2) Kėdainių magistrato nariams
  Kūrėjas
  Radvila, Jonušas
  Šifras
  F4-(A211)16533
  Data
  1649
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Copia danego listu od Żyda...“ [Skolaraštis]
  Šifras
  F4-(A211)16543
  Data
  1652 11 08
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Janusz Radziwił Xiąze na Birzach y Dubinkach...“ [Įkeitimo sutartis]
  Šifras
  F4-(A211)16546
  Data
  1653 05 16
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Выпис Скниг Головных...“ [Teismo sprendimas]
  Šifras
  F4-(A211)16567
  Data
  1635 07 07
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Janus Radzywil Xię na Birzach...“
  Šifras
  F4-(A211)16573
  Data
  1655, 1661
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas dėdei kunigaikščiui, LDK arklidininkui
  Kūrėjas
  Radziwiłowna, A. M.
  Šifras
  F4-(A212)16658
  Data
  1661
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas Jonui Karmanovskiui (Janowi Karmanowskiemu)
  Kūrėjas
  Dobkiewicz, Krzysztoph
  Šifras
  F4-(A213)16734
  Data
  1663 09 25
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Gabriel Kimbar Skarbny... “ [Įsakymas]
  Šifras
  F4-(A213)16770
  Data
  1663 03 10
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas [Boguslavui Radvilai]
  Kūrėjas
  Hołownia, Stanisław.
  Šifras
  F4-(A213)16778
  Data
  1663 02 09
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškai (14) Boguslavui Radvilai
  Kūrėjas
  Karmanowski, Jan
  Šifras
  F4-(A214)16798,16810,16815,16817,16818,16821,16836,16839,16840,16843,16845...
  Data
  1664, 1665
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas [Boguslavui Radvilai]
  Kūrėjas
  Bennett, Jerzy
  Šifras
  F4-(A214)16814
  Data
  1664 07 20
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas [Boguslavui Radvilai]
  Kūrėjas
  Naruszewicz, Alexander
  Šifras
  F4-(A214)16841
  Data
  1665 07 08
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas [Boguslavui Radvilai]
  Kūrėjas
  Judicky, Stanisław M[icha]łł
  Šifras
  F4-(A214)16846
  Data
  1665 07 15
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Byla dėl mokesčių surinkimo
  Šifras
  F4-(A215)16893,16896,16902,16903,16913,16914,16930-16933,16936,16937,16946
  Data
  1666
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas Vilniaus pataurininkiui Šolkovskiui (Szołkowskiemu)
  Kūrėjas
  Choiecki, Kazimierz
  Šifras
  F4-(A215)16906
  Data
  1666 01 26
  Rodyti objektą

Puslapiai