Skaitmeninės kolekcijos

Lietuvos didikų giminių dokumentai

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) didikų luomą sudarė lietuvių ir nelietuvių kilmės ryškiausi ir įtakingiausi giminių atstovai – Goštautai, Pacai, Radvilos, Sapiegos, Chodkevičiai, Oginskiai, Tiškevičiai ir kiti. Jų reprezentacinės asmeninės bibliotekos bylojo apie erudiciją, išsilavinimą, pomėgį kolekcionuoti knygas, nė vienas dvaras nebuvo įsivaizduojamas be didesnės ar mažesnės bibliotekos, taigi dvarų kultūra klestėjo. Įvairūs rankraštiniai dokumentai atskleidžia žinomų LDK kunigaikščių bei didikų giminių istorijos ištakas, parodo Lietuvos aukštuomenės įsiliejimą į Europos kilmingųjų šeimą. Didikų giminių archyvus sudaro juridinio pobūdžio dokumentai, nekilnojamojo ir kilnojamojo turto valdymo, korespondencija ir kiti dokumentai.

Vieta

Teisės

Išvalyti aktyvius filtrus

Kūrėjas

Rodyti daugiau

Tema

Rodyti daugiau

Kalba

Susiję asmenys

 • Antraštė
  „... W Sprawie JW Jitcw Panow Ignacego y Heleny z Kozielska Oginskich Marszałkow Wielkich WX Litt..."
  Šifras
  F8-1279
  Data
  1754-1759
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Regestr Spraw od JW JPana Oginskiego Marszałka nadwornego WXL przezemnie nizey wyrażonego tegoz Jmci Płenipotenta w Roku terazn[ieszym] 1750 mca Apri[la] dnia Szesnastego do Archiwu Kancellaryi Ziem[stwa] Wil[e]n[skiego] vigore Dekretu Trybunaln[ego] w Roku 1749 mca 9bra 5 dnia..."
  Šifras
  F8-1269
  Data
  1750 04 16
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  1749-1793 metų Lietuvos ir Lenkijos valstybės pareigūnų oficialių kalbų bei jų korespondencijos aprašas
  Šifras
  F59-98
  Data
  XIXa
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  " Post obitum Domini..." [Dokumento fragmentas. Minimi Cichockiai ir Čartoryskis]
  Šifras
  F59-94
  Data
  1782
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  "Описание переписки польских комисаров..."
  Šifras
  F59-91
  Data
  XIXa
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  "Regestr komportujących się papierow..." [Dokumentų sąrašas]
  Šifras
  F59-90
  Data
  1826 03 11
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ludowika z Sapiegow Potocka ..." [Garantinis raštas]
  Šifras
  F59-9
  Data
  1732
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Įgaliojimas
  Šifras
  F59-89
  Data
  1803
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Regestr kleynotow..." [Brangenybių sąrašo fragmentas]
  Šifras
  F59-8
  Data
  1707 (?)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „... sianozątka pustka filipowska ..." [Inventoriaus fragmentas]
  Šifras
  F59-71
  Data
  1644?
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Regestr spisania zumarłych chłopow we wsi Przewłoce
  Šifras
  F59-70
  Data
  1630
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Sumariusz zebrania rożnego przychodu ..."[Pajamų ir išlaidų sąrašas]
  Šifras
  F59-69
  Data
  1619
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  "Reiestr czinszu ..." [Mokesčių sąrašas]
  Šifras
  F59-68
  Data
  1619
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Blizno (blizienski) palivarko pajamų ir išlaidų sąrašas, sudarytas Jano Sadovskio (Jan Sadowski)
  Šifras
  F59-67
  Data
  1613-1616
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Šarnelės [arba Montvidiškių] valdos nuosavybės sekos lentelė. Išvardinti asmenys, valdę šį dvarą
  Šifras
  F59-62
  Data
  S.a
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  "Wedle ukazu jego imperatorskiey mosci ..."[Teismo šaukimas]
  Šifras
  F59-40
  Data
  1802 10 19
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Sveikinimo kalba
  Šifras
  F59-24
  Data
  S.a
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Slaptojo patarėjo Pranciškaus Sapiegos įgaliotinio pranešimo Gardino civiliniam gubernatoriui fragmentas
  Šifras
  F59-23
  Data
  1825
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Dokumentų grupės anotacija. Minimas Lietuvos artilerijos generolas Kazimieras Leonas Sapiega
  Šifras
  F59-21
  Data
  1753
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Sapiegų valdų pajamų sąskaitos
  Šifras
  F59-2
  Data
  1612
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Asmenų sąrašas. Minimi Sapiegos
  Šifras
  F59-15
  Data
  S.a
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Głos powtorny w sprawie..." [Papildomi bylos duomenys]
  Šifras
  F59-14
  Data
  S.a
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Nuosavybės dokumentų sąrašas
  Šifras
  F59-13
  Data
  S.a
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  "EX LIBRIS Dr. G. I. PAPRIKOFF..."
  Šifras
  F59-103
  Data
  1966
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Mišučių (Miszucie) kaimo žemės planas. Parodyta atribojimas su Volovičiaus valdomis
  Šifras
  F59-102
  Data
  S.a
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Fragmenta legum XII. tabulorum ex collectione Jacobi Gothofredi
  Šifras
  F59-101
  Data
  S.a
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Prietaisų brėžiniai. Zoologijos užrašai
  Šifras
  F59-100
  Data
  S. a
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Accessorium we spravie..." [Papildomi bylos duomenys]
  Šifras
  F59-10
  Data
  1761 (?)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Obwodnica gruntow, Ląk y Lasu Folvarku Jewia należącego do Monastyru Wileńskiego Graeko Rossyiskiego ...“
  Šifras
  F4-(A760)28578
  Data
  1824 05 21
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Мы ниже плдписавшиеся виленскаго Свято-духова монастыря ...“
  Šifras
  F4-(A760)28577
  Data
  1824 - 1827
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „w Protokule Remissyinym Sądu Granicznego Appellacyinego Trockiego Powiatu ...“
  Šifras
  F4-(A760)28576
  Data
  1823 10 01
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „ [...] Nayiasnieszy Naypotężnieyszy wielki Monarcho Imperatorze Alexandru Pawlowiczu ...“
  Šifras
  F4-(A760)28575
  Data
  1719 - 1721
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Mykolo Jeronimo Radvilos raštas, kuriuo sustabdoma Kėdainių magistrato veikla
  Šifras
  F4-(A232)18124
  Data
  1796
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Serenissime Princeps..."
  Šifras
  F4-(A232)18120
  Data
  1704 [orig
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Swiatcze sie yz nie z dobrey woley moiey ani s pozwolenia moiego stanowiłam sie Wilnie...“ [Kiškaitės liudijimas]
  Šifras
  F4-(A232)18065
  Data
  16
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Stanisław...“ [Raštas]
  Šifras
  F4-(A232)18033
  Data
  16--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Stanisław Kiszka Woiewodzic witebsky Oznaymuię...“ [Kėdainių miesto muitų rinkimo įstatai]
  Šifras
  F4-(A231)18031
  Data
  1611
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas Laurynui Kochanskiui (Wawrzyncowi Kochanskiemu Słudze memu), [Kėdainių seniūnui]
  Kūrėjas
  Radvila, Boguslavas
  Šifras
  F4-(A231)18005
  Data
  1656?
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Evangelikų reformatų bendruomenės vyresniųjų prašymas, adresuotas Reino pfalcgrafui
  Šifras
  F4-(A231)17959
  Data
  170-
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas Noiburgo kunigaikščiui su prašymu leisti Kėdainiuose įsikurti karmelitams
  Kūrėjas
  Stoinski, Angelus
  Šifras
  F4-(A231)17958
  Data
  170-
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškai (2) Noiburgo kunigaikščiui dėl jėzuitų įsikūrimo Kėdainiuose
  Kūrėjas
  Deszpot Zenowicz de Bratoszyn, Christophorus
  Šifras
  F4-(A231)17956,17957
  Data
  170-
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Pensie do wypłacenia...“
  Šifras
  F4-(A231)17936
  Data
  16
  Rodyti objektą

Puslapiai