Skaitmeninės kolekcijos

Lietuvos didikų giminių dokumentai

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) didikų luomą sudarė lietuvių ir nelietuvių kilmės ryškiausi ir įtakingiausi giminių atstovai – Goštautai, Pacai, Radvilos, Sapiegos, Chodkevičiai, Oginskiai, Tiškevičiai ir kiti. Jų reprezentacinės asmeninės bibliotekos bylojo apie erudiciją, išsilavinimą, pomėgį kolekcionuoti knygas, nė vienas dvaras nebuvo įsivaizduojamas be didesnės ar mažesnės bibliotekos, taigi dvarų kultūra klestėjo. Įvairūs rankraštiniai dokumentai atskleidžia žinomų LDK kunigaikščių bei didikų giminių istorijos ištakas, parodo Lietuvos aukštuomenės įsiliejimą į Europos kilmingųjų šeimą. Didikų giminių archyvus sudaro juridinio pobūdžio dokumentai, nekilnojamojo ir kilnojamojo turto valdymo, korespondencija ir kiti dokumentai.

Kūrėjas

Tema

Rodyti daugiau

Kalba

Susiję asmenys

Teisės

 • Antraštė
  Kėdainių magistrato veiklos nutraukimo dokumentai
  Šifras
  F4-(A232)18126
  Data
  1795
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис Скниг Справ Кгродских Повету Ковенъского
  Šifras
  F4-(A232)18104
  Data
  1659 06
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Byla dėl dešimtinės mokesčio Kauno bažnyčiai
  Šifras
  F4-(A232)18098,18099,18101-18103
  Data
  1616-1649
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškai (3) Kėdainių seniūnui (Steffanowi Z Obor Oborskiemu Staroscie Kieydanskiemu)
  Kūrėjas
  Siła Piotrowicz Juryew
  Šifras
  F4-(A232)18062-18064
  Data
  1660 03
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškai (2) [Boguslavui Radvilai]
  Kūrėjas
  Has, Isaak
  Šifras
  F4-(A231)18024,18025
  Data
  1663 09
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas Kėdainių seniūnui Oborskiui (Steffanowi z Obor Oborskiemu Staroscie Gieydanskiemu)
  Kūrėjas
  Siła Piotrowicz Juryew
  Šifras
  F4-(A231)18008
  Data
  1660 02 12
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Byla dėl Kėdainių katalikų bažnyčios
  Šifras
  F4-(A231)17937-17955
  Data
  1600-1628
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Kėdainių dvaro ribų nustatymo dokumentai
  Šifras
  F4-(A229)17907-17914
  Data
  1820
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Pareiškimas dėl Vilainių palivarko žemių užgrobimo
  Šifras
  F4-(A228)17905
  Data
  1796 03 28
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Byla dėl į Kėdainių dvarą pabėgusių valdinių
  Šifras
  F4-(A228)17879-17889
  Data
  1786
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Byla dėl Kėdainių suolininko sumušimo
  Šifras
  F4-(A224)17667,17669,17670,17671,17674
  Data
  1779
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Iosephus Casimirus de Korwin Kossakowski Episcopus Cinensis...“
  Šifras
  F4-(A224)17621
  Data
  1777 04 20
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Byla dėl Pakšteliškių palivarko valdymo
  Šifras
  F4-(A224)17615,17616,17618,17624,17625,17628-17633,17636-17642,17644,17645...
  Data
  1777, 1779
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Vaznio pranešimas
  Šifras
  F4-(A224)17599,17602
  Data
  1770 10 16
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Byla dėl Pakšteliškių ir Paobelio palivarkų valdymo
  Šifras
  F4-(A224)17596,17598,17600,17601
  Data
  1770
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Jasnie Oswieczony Miłosciwy Xiąze Panie...“
  Šifras
  F4-(A223)17584
  Data
  16
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис Скниг Капътуровых повету Ковенъского
  Šifras
  F4-(A223)17542
  Data
  1669 03 20
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Reinhold Rohd Ławnik Miasta JKMCi Kowna y Ja Krystyna Elzbieta Kaneynowna Rohdowa...“
  Šifras
  F4-(A222)17490
  Data
  1740 05 11
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Wypis z xiąg grodzkich...“ [Protestas]
  Šifras
  F4-(A220)17430
  Data
  1732 03 20
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Wypis z Xiąg Grodzkich...“ [Vaznio liudijimas]
  Šifras
  F4-(A220)17422
  Data
  1731 02 26
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  От Яна Станислава Кеиштора Старосты Ковенского
  Šifras
  F4-(A219)17387
  Data
  1654 11 13
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Выпис Скниг Кгродских Справ...“ [Skundas]
  Šifras
  F4-(A219)17386
  Data
  1663 08 25
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Teismo šaukimai
  Šifras
  F4-(A219)17305,17315
  Data
  1649, 1653
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Bajorų skundai Kauno gubernijos vadovams
  Šifras
  F4-(A219)17287,17288
  Data
  1855
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Teismo šaukimas
  Šifras
  F4-(A219)17285,17286
  Data
  1683 01 13
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškai (2) [Liudvikos Karolinos Radvilaitės] valdų administratoriams
  Kūrėjas
  Nowicki, Krzysztoph Allb[richt]
  Šifras
  F4-(A216)17070,17071
  Data
  1675
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Boguslavo Radvilos protestas
  Šifras
  F4-(A215)16983
  Data
  1666
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškai (4) Boguslavui Radvilai
  Kūrėjas
  Prozor, Paweł
  Šifras
  F4-(A215)16908,16911,16922,16928
  Data
  1666
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas neįvardintam kunigaikščiui [B. Radvilai?]
  Šifras
  F4-(A214)16819
  Data
  1664 11 05
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas [Boguslavui Radvilai]
  Kūrėjas
  Niewiarowski, Jerzy
  Šifras
  F4-(A214)16804
  Data
  1664 05 08
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Bylos dėl mokesčių surinkimo dokumentai
  Šifras
  F4-(A213)16774,16781,16782,16784
  Data
  1663
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Выпис скниг справ суду земского...“ [Vaznio liudijimas]
  Šifras
  F4-(A212)16651
  Data
  1602 06 07
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Przed nami urzędem Grodzkim Kowienskim oczewisto stanowszy...“ [Protestas]
  Šifras
  F4-(A212)16631
  Data
  1662 07 28
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Vaznio liudijimo fragmentas
  Šifras
  F4-(A212)16620
  Data
  1602
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Copia listu Arendownego na Przewoz Kowienski...“
  Šifras
  F4-(A212)16614
  Data
  1662 06 08
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Mikołay Skorulski Poborca...“ [Pakvitavimas]
  Šifras
  F4-(A208)16457
  Data
  1635 09 04
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Выпис с книг кгродских“ [Pareiškimas teismui]
  Šifras
  F4-(A208)16454
  Data
  1635
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Mciwi Panowie Sądowi ziemscy...“ [Pareiškimas teismui]
  Šifras
  F4-(A208)16417
  Data
  1633
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Bylos dėl užpuolimo kelyje dokumentai
  Šifras
  F4-(A208)16415,16431
  Data
  1632 11 18
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Teismo šaukimas
  Šifras
  F4-(A208)16398
  Data
  16
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Czynie wiadomo tym moim kwitem...“
  Šifras
  F4-(A208)16378
  Data
  1637 04 21
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Teismo šaukimai
  Šifras
  F4-(A208)16343,16421
  Data
  1633, 1636
  Rodyti objektą

Puslapiai