Skaitmeninės kolekcijos

Lietuvos didikų giminių dokumentai

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) didikų luomą sudarė lietuvių ir nelietuvių kilmės ryškiausi ir įtakingiausi giminių atstovai – Goštautai, Pacai, Radvilos, Sapiegos, Chodkevičiai, Oginskiai, Tiškevičiai ir kiti. Jų reprezentacinės asmeninės bibliotekos bylojo apie erudiciją, išsilavinimą, pomėgį kolekcionuoti knygas, nė vienas dvaras nebuvo įsivaizduojamas be didesnės ar mažesnės bibliotekos, taigi dvarų kultūra klestėjo. Įvairūs rankraštiniai dokumentai atskleidžia žinomų LDK kunigaikščių bei didikų giminių istorijos ištakas, parodo Lietuvos aukštuomenės įsiliejimą į Europos kilmingųjų šeimą. Didikų giminių archyvus sudaro juridinio pobūdžio dokumentai, nekilnojamojo ir kilnojamojo turto valdymo, korespondencija ir kiti dokumentai.

Kūrėjas

Tema

Rodyti daugiau

Kalba

Susiję asmenys

Teisės

 • Antraštė
  Bylos dėl Kėdainių bažnyčios bažnyčios turto dokumentai
  Šifras
  F4-(A205)15935-15949,15951,15952,15955-15975,15977-15980,15984,15986-16008...
  Data
  1600-1629
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Pakvitavimai
  Šifras
  F4-(A205)16071,16073-16076
  Data
  1624-1627
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas LDK arklidininkui [Boguslavui Radvilai]
  Kūrėjas
  Kryspin Kirszenstein, Hieronim
  Šifras
  F4-(A205)16114
  Data
  1666 09 18
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Byla dėl pareigūno atsakomybės
  Šifras
  F4-(A205)16138,16139,16142,16145
  Data
  1666
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Kopia Dokumentow Służących Kuncom...“ [Pavaldinystės įrodymai]
  Šifras
  F4-(A205)16226
  Data
  1755, 1759
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ogłoszenie. Ordynans Jaśnie Wielmoznego...“ [Įsakymas]
  Šifras
  F4-(A205)16229
  Data
  1795
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Kauno gubernijos valdybos sprendimas
  Šifras
  F4-(A205)16242
  Data
  1860 05 20
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Judicium Expositum..." [Nekilnojamojo turto pardavimo raštas]
  Šifras
  F4-(A206)16261
  Data
  1622
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Ginčas dėl pabėgusių valdinių
  Šifras
  F4-(A206)16266,16267,16270
  Data
  1642, 1644
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Выпис Скниг...“ [Skundas]
  Šifras
  F4-(A206)16272
  Data
  1644 08 02
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Dawid Narownik Poborca...“ [Pakvitavimas]
  Šifras
  F4-(A207)16277
  Data
  1621 02 10
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Kauno klebono pakvitavimai bažnyčios mokesčius sumokėjusiam Petrui Nesciukui (Piotr Niesciuk)
  Šifras
  F4-(A207)16289,16291,16301,16310
  Data
  1618-1628
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Bylos dėl arklio pagrobimo dokumentai
  Šifras
  F4-(A208)16324,16406,16410,16420
  Data
  1631-1634
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Oznaymuię tym kwitem...“ [Pakvitavimas]
  Šifras
  F4-(A208)16329
  Data
  1635 11 02
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Bylos dėl Kėdainių užpuolimo dokumentai
  Šifras
  F4-(A208)16333,16344,16347,16356,16358,16360,16361,16385,16386,16390,16413...
  Data
  1632-1638
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Teismo šaukimai
  Šifras
  F4-(A208)16343,16421
  Data
  1633, 1636
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Czynie wiadomo tym moim kwitem...“
  Šifras
  F4-(A208)16378
  Data
  1637 04 21
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Teismo šaukimas
  Šifras
  F4-(A208)16398
  Data
  16
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Bylos dėl užpuolimo kelyje dokumentai
  Šifras
  F4-(A208)16415,16431
  Data
  1632 11 18
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Mciwi Panowie Sądowi ziemscy...“ [Pareiškimas teismui]
  Šifras
  F4-(A208)16417
  Data
  1633
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Выпис с книг кгродских“ [Pareiškimas teismui]
  Šifras
  F4-(A208)16454
  Data
  1635
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Mikołay Skorulski Poborca...“ [Pakvitavimas]
  Šifras
  F4-(A208)16457
  Data
  1635 09 04
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Copia listu Arendownego na Przewoz Kowienski...“
  Šifras
  F4-(A212)16614
  Data
  1662 06 08
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Vaznio liudijimo fragmentas
  Šifras
  F4-(A212)16620
  Data
  1602
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Przed nami urzędem Grodzkim Kowienskim oczewisto stanowszy...“ [Protestas]
  Šifras
  F4-(A212)16631
  Data
  1662 07 28
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Выпис скниг справ суду земского...“ [Vaznio liudijimas]
  Šifras
  F4-(A212)16651
  Data
  1602 06 07
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Bylos dėl mokesčių surinkimo dokumentai
  Šifras
  F4-(A213)16774,16781,16782,16784
  Data
  1663
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas [Boguslavui Radvilai]
  Kūrėjas
  Niewiarowski, Jerzy
  Šifras
  F4-(A214)16804
  Data
  1664 05 08
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas neįvardintam kunigaikščiui [B. Radvilai?]
  Šifras
  F4-(A214)16819
  Data
  1664 11 05
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškai (4) Boguslavui Radvilai
  Kūrėjas
  Prozor, Paweł
  Šifras
  F4-(A215)16908,16911,16922,16928
  Data
  1666
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Boguslavo Radvilos protestas
  Šifras
  F4-(A215)16983
  Data
  1666
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškai (2) [Liudvikos Karolinos Radvilaitės] valdų administratoriams
  Kūrėjas
  Nowicki, Krzysztoph Allb[richt]
  Šifras
  F4-(A216)17070,17071
  Data
  1675
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Teismo šaukimas
  Šifras
  F4-(A219)17285,17286
  Data
  1683 01 13
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Bajorų skundai Kauno gubernijos vadovams
  Šifras
  F4-(A219)17287,17288
  Data
  1855
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Teismo šaukimai
  Šifras
  F4-(A219)17305,17315
  Data
  1649, 1653
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Выпис Скниг Кгродских Справ...“ [Skundas]
  Šifras
  F4-(A219)17386
  Data
  1663 08 25
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  От Яна Станислава Кеиштора Старосты Ковенского
  Šifras
  F4-(A219)17387
  Data
  1654 11 13
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Wypis z Xiąg Grodzkich...“ [Vaznio liudijimas]
  Šifras
  F4-(A220)17422
  Data
  1731 02 26
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Wypis z xiąg grodzkich...“ [Protestas]
  Šifras
  F4-(A220)17430
  Data
  1732 03 20
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Reinhold Rohd Ławnik Miasta JKMCi Kowna y Ja Krystyna Elzbieta Kaneynowna Rohdowa...“
  Šifras
  F4-(A222)17490
  Data
  1740 05 11
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис Скниг Капътуровых повету Ковенъского
  Šifras
  F4-(A223)17542
  Data
  1669 03 20
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Jasnie Oswieczony Miłosciwy Xiąze Panie...“
  Šifras
  F4-(A223)17584
  Data
  16
  Rodyti objektą

Puslapiai