Skaitmeninės kolekcijos

Lietuvos didikų giminių dokumentai

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) didikų luomą sudarė lietuvių ir nelietuvių kilmės ryškiausi ir įtakingiausi giminių atstovai – Goštautai, Pacai, Radvilos, Sapiegos, Chodkevičiai, Oginskiai, Tiškevičiai ir kiti. Jų reprezentacinės asmeninės bibliotekos bylojo apie erudiciją, išsilavinimą, pomėgį kolekcionuoti knygas, nė vienas dvaras nebuvo įsivaizduojamas be didesnės ar mažesnės bibliotekos, taigi dvarų kultūra klestėjo. Įvairūs rankraštiniai dokumentai atskleidžia žinomų LDK kunigaikščių bei didikų giminių istorijos ištakas, parodo Lietuvos aukštuomenės įsiliejimą į Europos kilmingųjų šeimą. Didikų giminių archyvus sudaro juridinio pobūdžio dokumentai, nekilnojamojo ir kilnojamojo turto valdymo, korespondencija ir kiti dokumentai.

Vieta

Kalba

Išvalyti aktyvius filtrus

Kūrėjas

Rodyti daugiau

Tema

Rodyti daugiau

Susiję asmenys

Teisės

 • Antraštė
  Mokesčių surinkimo dokumentai
  Šifras
  F4-(A205)15893-15905
  Data
  1649-1659
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Turgaus rinkliavos Kėdainių mieste reglamentas
  Šifras
  F4-(A205)15918
  Data
  XVIIa
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Valdos perdavimo dokumentai
  Šifras
  F4-(A205)15920,15921,15923,15934
  Data
  1600
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Klebono pakvitavimas
  Šifras
  F4-(A205)15926
  Data
  1600 02 27
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškai (5) Prūsijos karaliaus patarėjui Jonui Richardui Ferui (Jan Richard Fher)
  Kūrėjas
  Bythner, Samuel
  Šifras
  F4-(A205)15929-15933
  Data
  1707, 1709
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškai (3) LDK lauko etmonui Kristupui Radvilai
  Kūrėjas
  Valavičius, Eustachijus
  Šifras
  F4-(A205)16018,16019
  Data
  1628, 1629
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Kėdainių] dvaro pajamų ir išlaidų sąskaitos
  Šifras
  F4-(A205)16078,16079
  Data
  1653
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškai (4) LDK arklidininkui, Prūsijos generalgubernatoriui [Boguslavui Radvilai]
  Kūrėjas
  Oborski, Stefan
  Šifras
  F4-(A205)16082-16084,16122
  Data
  1659, 1666
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas LDK arklidininkui, Prūsijos generalgubernatoriui [Boguslavui Radvilai]
  Kūrėjas
  Hołownia
  Šifras
  F4-(A205)16085
  Data
  1659 08 06
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškai (2) LDK arklidininkui, Prūsijos generalgubernatoriui [Boguslavui Radvilai]
  Kūrėjas
  Kosciuszko, Daniel
  Šifras
  F4-(A205)16088,16089
  Data
  1660 11 06
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas [Boguslavui Radvilai]
  Kūrėjas
  Has, Issak
  Šifras
  F4-(A205)16094
  Data
  1666 08 15
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas [Boguslavui Radvilai]
  Kūrėjas
  Pękalski, Tobiasz
  Šifras
  F4-(A205)16095
  Data
  1666 08 15
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas Boguslavui Radvilai
  Kūrėjas
  Prozor, Paweł
  Šifras
  F4-(A205)16096
  Data
  1666 8 19
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Puncta do Decisiey y Woli Xcia Jmci Pana...“ [Pasiūlymai ūkiniais klausimais]
  Šifras
  F4-(A205)16098
  Data
  1666
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas LDK arklidininkui, Prūsijos generalgubernatoriui Boguslavui Radvilai
  Šifras
  F4-(A205)16104
  Data
  1666 09 08
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Kėdainių turgaus rinkliavos sąskaita, patvirtinta Boguslavo Radvilos
  Šifras
  F4-(A205)16123
  Data
  1666 10 14
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas kunigaikščiui Boguslavui Radvilai
  Kūrėjas
  Beynar, Bartłomiey
  Šifras
  F4-(A205)16127
  Data
  1666
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškai (2) [Boguslavui Radvilai]
  Kūrėjas
  Nowicki, Krzysztoph Albrycht
  Šifras
  F4-(A205)16129,16143
  Data
  1666
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškai (2) Boguslavui Radvilai
  Kūrėjas
  Winkler, Krzysztoph
  Šifras
  F4-(A205)16130,16131
  Data
  1666
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškai (2) Boguslavui Radvilai
  Kūrėjas
  Pękalski, Tobiasz
  Šifras
  F4-(A205)16132,16135
  Data
  1666
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas Seirijų seniūnui Kristupui Albrichtui Novickiui (Krzysztoph Albrycht Nowicki)
  Kūrėjas
  Gabryałowicz, K.A.
  Šifras
  F4-(A205)16136
  Data
  1666 11 01
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Jasnie Oswiecone Młtwe Xze...“ [Prašymas]
  Šifras
  F4-(A205)16141
  Data
  1666 11 20
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Pakvitavimai
  Šifras
  F4-(A205)16146,16148,16153,16155,16156,16159
  Data
  1667
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškai (2) Boguslavui Radvilai
  Kūrėjas
  Prozor, Paweł
  Šifras
  F4-(A205)16149,16178
  Data
  1664, 1667
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas ponui Ferui (Fehr)
  Kūrėjas
  Kalinowski, Woyciech
  Šifras
  F4-(A205)16151
  Data
  1667 03 14
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Jaśnie Oswiecone Miłościwe Xiąze...“ [Raportas]
  Šifras
  F4-(A205)16152
  Data
  1667 07 24
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas [Boguslavo Radvilos] sekretoriui Jonui Caspariui (Caspari, Janowi Casperemu)
  Kūrėjas
  Kalinowski, Wojciech
  Šifras
  F4-(A205)16157
  Data
  1667 03 14
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Roku Pankiego Tysiąc Szesc...“ [Komisarų sprendimas]
  Šifras
  F4-(A205)16161,16162
  Data
  1667 09 30
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Hans Bek A Ja Anna...“ [Turto pardavimo sutartis]
  Šifras
  F4-(A205)16163
  Data
  1668 04 10
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Reiestr Cechu Tkackiego...“ [Kėdainių audėjų cecho narių sąrašas]
  Šifras
  F4-(A205)16184
  Data
  1686
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Pakvitavimai
  Šifras
  F4-(A205)16186,16187,16218-16220
  Data
  1733
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Pakvitavimai
  Šifras
  F4-(A205)16188,16190,16191,16199,161201-161203,16205-16208,16212-16214,16216
  Data
  1743-1748
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas Upytės pavieto pareigūnui Straševičiui
  Kūrėjas
  Forsay, Jerzy
  Šifras
  F4-(A205)16192
  Data
  1745 01 14
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Roku Tysiąc Siedmset...“ [Apklausos protokolas]
  Šifras
  F4-(A205)16195,16224
  Data
  1751 10 23
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Janusz Radziwiłł Xiąźe...“ [Įsakas]
  Šifras
  F4-(A205)16209
  Data
  1647 10 19
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Anno Millegesimo Septuagentessimo...“ [Skundas]
  Šifras
  F4-(A205)16217
  Data
  1749 03 13
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Pod Datą niżey Wyrażoną...“ [Darbo sutartis]
  Šifras
  F4-(A205)16221
  Data
  1750 09 27
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Wielmozny Miłosciwy Dobrodzieju...“ [Skundas]
  Šifras
  F4-(A205)16222
  Data
  1750
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Jozef Kaszyc Krayczy...“ [Pakvitavimas]
  Šifras
  F4-(A205)16223
  Data
  1751 09 06
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Kėdainių dvaro archyvo dokumentų grupių (plik, fascykuł) turinio anotacijos
  Šifras
  F4-(A205)16227,16228,16230
  Data
  1666, 1669
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Kėdainių dvaro statinio planas
  Šifras
  F4-(A205)16231
  Data
  S.a
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Między Skarbem JO Xcia Jmci...“ [Sutarties punktai]
  Šifras
  F4-(A205)16234
  Data
  S.a
  Rodyti objektą

Puslapiai