Skaitmeninės kolekcijos

Lietuvos didikų giminių dokumentai

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) didikų luomą sudarė lietuvių ir nelietuvių kilmės ryškiausi ir įtakingiausi giminių atstovai – Goštautai, Pacai, Radvilos, Sapiegos, Chodkevičiai, Oginskiai, Tiškevičiai ir kiti. Jų reprezentacinės asmeninės bibliotekos bylojo apie erudiciją, išsilavinimą, pomėgį kolekcionuoti knygas, nė vienas dvaras nebuvo įsivaizduojamas be didesnės ar mažesnės bibliotekos, taigi dvarų kultūra klestėjo. Įvairūs rankraštiniai dokumentai atskleidžia žinomų LDK kunigaikščių bei didikų giminių istorijos ištakas, parodo Lietuvos aukštuomenės įsiliejimą į Europos kilmingųjų šeimą. Didikų giminių archyvus sudaro juridinio pobūdžio dokumentai, nekilnojamojo ir kilnojamojo turto valdymo, korespondencija ir kiti dokumentai.

Teisės

Išvalyti aktyvius filtrus

Kūrėjas

Rodyti daugiau

Tema

Rodyti daugiau

Kalba

Vieta

Rodyti daugiau

Susiję asmenys

Rodyti daugiau
 • Antraštė
  Kėdainių magistrato veiklos nutraukimo dokumentai
  Šifras
  F4-(A232)18126
  Data
  1795
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Mykolo Jeronimo Radvilos raštas, kuriuo sustabdoma Kėdainių magistrato veikla
  Šifras
  F4-(A232)18124
  Data
  1796
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Xiądz Stanisław Stanisławowicz Kiszka Proboszcz Gieranoinski Szkolastyk Wilenski...“ [Brolių Kiškų garantinis raštas]
  Šifras
  F4-(A232)18123,18125
  Data
  1614 10 02
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Serenissime Princeps..."
  Šifras
  F4-(A232)18120
  Data
  1704 [orig
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Janusz Radziwił Xiąze na Birżach y Dubinkach, Pan na Newlu y Siebiezu...“
  Šifras
  F4-(A232)18119
  Data
  1652, 1656
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Zygmunt Trzeci etc
  Šifras
  F4-(A232)18118
  Data
  1618
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Видымус Скниг кгродских враду...“ [Kiškų garantinis raštas]
  Šifras
  F4-(A232)18117
  Data
  1613 11 22
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Видимус скнигъ головныхъ трыбуналныхъ...“ [Nuomos sutartis]
  Šifras
  F4-(A232)18116
  Data
  1613 05 10
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Janusz Kiszka starosta pernawski...“ [Jonušo Kiškos garantinis raštas]
  Šifras
  F4-(A232)18114
  Data
  1613 12 28
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис Скниг Справ Кгродских Враду Староства Упитского
  Šifras
  F4-(A232)18113
  Data
  1658 10
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Do przeyrzenia XJMP Panu Memu Miłosciwemu
  Šifras
  F4-(A232)18106-18109,18111,18112
  Data
  1663
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис Скниг Справ Кгродских Повету Ковенъского
  Šifras
  F4-(A232)18104
  Data
  1659 06
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Жикгимонт трети божью милостью король... “
  Šifras
  F4-(A232)18100
  Data
  1616 06 04
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Byla dėl dešimtinės mokesčio Kauno bažnyčiai
  Šifras
  F4-(A232)18098,18099,18101-18103
  Data
  1616-1649
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas [Boguslavui Radvilai]
  Kūrėjas
  Nowicki, Krzysztoph
  Šifras
  F4-(A232)18087
  Data
  1666 12 05
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Taxa maiętnosci Kieydanskiey y Folwarku do Kieydan nalezaceº nazwaneº Krasowczyzna...“
  Šifras
  F4-(A232)18086
  Data
  1622 07 04
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Serenissime Princeps Domine et Patrone Colendissime..." [Raštas]
  Šifras
  F4-(A232)18085
  Data
  1710 [orig
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Kazimierz Jan Hrabia na Bychowie Zasławiu Dombrownie y Sapiezynie Sapieha...“
  Šifras
  F4-(A232)18084
  Data
  1708 04 27
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Janusz Radziwił Xiąze na Birzach y Dubinkach Pan na Newlu y Siebiezu...“ [Turto įkeitimo sutartis]
  Šifras
  F4-(A232)18082
  Data
  1652
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Stanowienie odemnie Adama Koplewskiego podstolego Powiatu Wiłkomierskiego i odemnie Melchera Petrusewicza...“ [Sprendimas dėl tiltų mokesčio]
  Šifras
  F4-(A232)18081
  Data
  1602 10 20
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Krzysztoph Radziwił Xiąże na Birżach y Dubinkach Hetman polny...“ [Įgaliojimas]
  Šifras
  F4-(A232)18080
  Data
  1618 01 20
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Benedikt Woyna kustosz koscioła katedralskiego y też Administrator [...] Biskupstwa Wilenskiego... “ [Kėdainių klebono paskyrimas]
  Šifras
  F4-(A232)18079
  Data
  1598 08 03
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Paaiškinimas kunigaikščiui [Radvilai] dėl išlaidų
  Kūrėjas
  Oborski z Obor, Stefan
  Šifras
  F4-(A232)18077
  Data
  16
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas Kėdainių seniūnui (Stephanowi Oborskiemu Staroscie Kiedanskiemu)
  Kūrėjas
  Stankiewycz, Adam
  Šifras
  F4-(A232)18076
  Data
  1659 09 15
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Samuel Alexander Komorowski Obozny Wº Xtwa Lttº Starosta Wiłkomirski Regimentarz Woyska JEº Kr Mci
  Šifras
  F4-(A232)18073
  Data
  1659 05 04
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškai (5) Boguslavui Radvilai
  Kūrėjas
  Jan Ostrożecki Hołownia
  Šifras
  F4-(A232)18072,18074,18075,18090,18091
  Data
  1659
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Stanisław...“ [Raštas]
  Šifras
  F4-(A232)18033
  Data
  16--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Bogusław Radziwił xiąze...“ [Raštas]
  Šifras
  F4-(A231)17992
  Data
  1665? 10
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Выпис с книг земских...“ [Raštas]
  Šifras
  F4-(A231)17933
  Data
  1606 02
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Bogusław Radziwił X[iąze] na Birzach Dubinkach Słucku y...“
  Šifras
  F4-(A219)17317
  Data
  1665
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas [Boguslavui Radvilai]
  Kūrėjas
  Ostrożecki Holłownia, Jan
  Šifras
  F4-(A213)16737
  Data
  1663 07 02
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškai (6) [Boguslavui Radvilai]
  Kūrėjas
  Kochanski, Wawrzyniec
  Šifras
  F4-(A212)16584,16587,16589,16590,16649,16706
  Data
  1657-1662
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Byla dėl mokesčių surinkimo
  Šifras
  F4-(A212)16583,16597,16598,16600-16602,16609,16647,16699
  Data
  1660-1663
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Calculus solvendorum personis scholicis infra scriptis..."
  Šifras
  F4-(A211)16580
  Data
  S. a
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Do przeczytania Xięcia Je mci...“
  Šifras
  F4-(A211)16579
  Data
  1655?
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Necessaria do zakończenia Reparacyi Kosciola Farnego Kieydanskiego...“
  Šifras
  F4-(A211)16577
  Data
  16
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Excerpt Punktu Osimnastego z Praw Wielkierzowych...“
  Šifras
  F4-(A211)16576
  Data
  1653 06 12
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Excerpt z Porządku Koscielniego...“
  Šifras
  F4-(A211)16575
  Data
  1671 12 30
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Sklypų ir prekybos plotų Vilijampolėje (Wiliopole) plano eskizas ir aprašymas
  Šifras
  F4-(A211)16574
  Data
  1663
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Janus Radzywil Xię na Birzach...“
  Šifras
  F4-(A211)16573
  Data
  1655, 1661
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas Upytės medžioklininkui, Vilkijos paseniūniui Jonui Štrumberkui (Janowi Sztrumberkowi)
  Kūrėjas
  Radvila, Jonušas
  Šifras
  F4-(A211)16571
  Data
  1654 01 31
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Janusz Radziwiłł Xiąze na Birzach...“
  Šifras
  F4-(A211)16570
  Data
  1654 01 28
  Rodyti objektą

Puslapiai