Skaitmeninės kolekcijos

Lietuvos didikų giminių dokumentai

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) didikų luomą sudarė lietuvių ir nelietuvių kilmės ryškiausi ir įtakingiausi giminių atstovai – Goštautai, Pacai, Radvilos, Sapiegos, Chodkevičiai, Oginskiai, Tiškevičiai ir kiti. Jų reprezentacinės asmeninės bibliotekos bylojo apie erudiciją, išsilavinimą, pomėgį kolekcionuoti knygas, nė vienas dvaras nebuvo įsivaizduojamas be didesnės ar mažesnės bibliotekos, taigi dvarų kultūra klestėjo. Įvairūs rankraštiniai dokumentai atskleidžia žinomų LDK kunigaikščių bei didikų giminių istorijos ištakas, parodo Lietuvos aukštuomenės įsiliejimą į Europos kilmingųjų šeimą. Didikų giminių archyvus sudaro juridinio pobūdžio dokumentai, nekilnojamojo ir kilnojamojo turto valdymo, korespondencija ir kiti dokumentai.

Teisės

Išvalyti aktyvius filtrus

Kūrėjas

Rodyti daugiau

Tema

Rodyti daugiau

Kalba

Vieta

Rodyti daugiau

Susiję asmenys

Rodyti daugiau
 • Antraštė
  Proces Karpia z Włościanami
  Šifras
  F8-989
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Michał Ogiński marszałek powiatu Brasławskiego..., wiadomo czynię tym moim rewersalnym assekuracyinym... zapisem..."
  Šifras
  F8-3806
  Data
  1774
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Милостивый Государъ Иванъ Бернардовичъ!
  Šifras
  F8-3645
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Августейшiй Mонархъ Всемилостивейшiй Государъ
  Šifras
  F8-3644
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wyciąg Sprawy Włoscian Retowskich z Dziedziczką JO Xiężną Senatorową Oginską o Wolność
  Šifras
  F8-3641
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Inwentarz Bierzczy Dóbr Retowa i Dzierzawy Jodayniow Dziedzietwa ... Michała Oginskiego Senatora Panstwa i Kawalera
  Šifras
  F8-3639
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  ... W Wolnym Narodzie gdzie Prawo
  Šifras
  F8-3637
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Stanisław August z Bożey Łaski Krol Polski, Wielki Xiążę Litewski
  Šifras
  F8-3632
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Frańciszek Xawier Ogiński Kasztelanic Trocki Czynię wiadomo tym moim Asekuracyinym opisem
  Šifras
  F8-3631
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  August Trzeci z Bożey Łaski Krol Polski, Wielki Xiąże Litewski
  Šifras
  F8-3629
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  August III z Bożey Łaski Krol Polski, Wielki Xiąże Litewski
  Šifras
  F8-3628
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  August Trzeci z Bożey Łaski Krol Polski, Welki Xiążę Litewski
  Šifras
  F8-3626
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  August Trzeci z Bożey Łaski Krol Polski, Wielki Xiąże Litewski
  Šifras
  F8-3625
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  August Trzeci z Bozey Łaski Krol Polski Wielki Xiąze Litewski
  Šifras
  F8-3622
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  August Trzeci z Bożey Łaski Krol Polski
  Šifras
  F8-3620
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  August Wtory z Bożey Łaski Krol Polski, Wielki Xiąże Litewski, Ruski, Pruski
  Šifras
  F8-3613
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Augustus Secundus DEI gratia Rex Poloniae Magnus Dux Litvaniae, Prussiae Samogittiae, Masoviae
  Šifras
  F8-3612
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „... W Sprawie JW Jitcw Panow Ignacego y Heleny z Kozielska Oginskich Marszałkow Wielkich WX Litt..."
  Šifras
  F8-1279
  Data
  1754-1759
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Regestr Spraw od JW JPana Oginskiego Marszałka nadwornego WXL przezemnie nizey wyrażonego tegoz Jmci Płenipotenta w Roku terazn[ieszym] 1750 mca Apri[la] dnia Szesnastego do Archiwu Kancellaryi Ziem[stwa] Wil[e]n[skiego] vigore Dekretu Trybunaln[ego] w Roku 1749 mca 9bra 5 dnia..."
  Šifras
  F8-1269
  Data
  1750 04 16
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Ignacy z Kozielska Oginski Obozny W.W.X.Ltt. względem Starszeństwa Malzenskiego, a Ja Helena z Kozielska Oginska..."
  Šifras
  F8-1265
  Data
  1743
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Kazimierz Dominik z Kozielska Ogiński Woiewoda Trocki Uszpolski Gorzdowski etc Starosta..."
  Šifras
  F8-1260
  Data
  1712
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Kazimierz Dominik z Kozielska Oginski Starosta Gorzdowski czynię wiadomo y zeznawam tym moim arędownym..."
  Šifras
  F8-1259
  Data
  1704
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  "Выпис с книг справ суду земъского воеводства и повету Троцкого"
  Šifras
  F69-72
  Data
  1593 01 17
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas [advokatui Ambroziejui Vilgockiui (A. Wilgocki)]
  Kūrėjas
  Korzeniecki
  Šifras
  F65-9
  Data
  1816 12 31
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas Biržų dvaro seniūnui, Upytės pataurininkiui Kristupui Daugėlai (Krzysztof Dowgiała)
  Kūrėjas
  Radvila, Jonušas
  Šifras
  F60-9
  Data
  1653 07 01
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškai (5) Kėdainių dvaro seniūnui Laurynui Kochanskiui (Wawrzyniec Kochański)
  Kūrėjas
  Radvila, Jonušas
  Šifras
  F60-8
  Data
  1649-1655
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas Laurynui Kochanskiui (Wawrzyniec Kochański)
  Kūrėjas
  Radvila, Boguslavas
  Šifras
  F60-7
  Data
  1663 09 26
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas Laurynui Kochanskiui (Wawrzyniec Kochański)
  Kūrėjas
  Radvila, Boguslavas
  Šifras
  F60-6
  Data
  1662 06 24
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas LDK lauko etmonui Kristupui Radvilai
  Kūrėjas
  Kobyliński, Matheus
  Šifras
  F60-5
  Data
  1628 02 04
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Samuel Hieronim Kociełł pisarz skarbowy ..." [Pakvitavimas]
  Šifras
  F60-4
  Data
  1662 10 02
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Marcin Kasztella oznaymuię ..." [Sutartis]
  Šifras
  F60-3
  Data
  1653 11 29
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Skundai ir jų tyrimas
  Šifras
  F60-2
  Data
  1622
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja x[iądz] Mikołai Carol Białozor ..." [Garantinis raštas]
  Šifras
  F60-14
  Data
  1640 07 23
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис с книг справ кгродских враду староства жомойтского [Vaznio liudijimas]
  Šifras
  F60-13
  Data
  1634 05 02
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Anna Alexandrowna na Ostrogu ..." [Sutartis]
  Šifras
  F60-12
  Data
  1625 10 07
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškai (2) LDK lauko etmonui Kristupui Radvilai
  Kūrėjas
  Valavičius, Eustachijus
  Šifras
  F60-11
  Data
  1628 01 15
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas neįvardintam asmeniui
  Kūrėjas
  Radvila, Jonušas
  Šifras
  F60-10
  Data
  1653 07 03
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис с книг справ судовых двора кейданского
  Šifras
  F60-1
  Data
  1608 11 24
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  "Datum in collegio vicariorum..." [Krikšto metrikų išrašas]
  Šifras
  F59-99
  Data
  1802
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  1749-1793 metų Lietuvos ir Lenkijos valstybės pareigūnų oficialių kalbų bei jų korespondencijos aprašas
  Šifras
  F59-98
  Data
  XIXa
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Spalio 6-13 dienomis vykusių Lietuvos-Lenkijos respublikos seimo posėdžių protokolai
  Šifras
  F59-97
  Data
  1788
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Dokumentai su žiniomis apie Kuršo kunigaikštystės reikalus
  Šifras
  F59-96
  Data
  1786 10 29
  Rodyti objektą

Puslapiai