Skaitmeninės kolekcijos

Lietuvos didikų giminių dokumentai

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) didikų luomą sudarė lietuvių ir nelietuvių kilmės ryškiausi ir įtakingiausi giminių atstovai – Goštautai, Pacai, Radvilos, Sapiegos, Chodkevičiai, Oginskiai, Tiškevičiai ir kiti. Jų reprezentacinės asmeninės bibliotekos bylojo apie erudiciją, išsilavinimą, pomėgį kolekcionuoti knygas, nė vienas dvaras nebuvo įsivaizduojamas be didesnės ar mažesnės bibliotekos, taigi dvarų kultūra klestėjo. Įvairūs rankraštiniai dokumentai atskleidžia žinomų LDK kunigaikščių bei didikų giminių istorijos ištakas, parodo Lietuvos aukštuomenės įsiliejimą į Europos kilmingųjų šeimą. Didikų giminių archyvus sudaro juridinio pobūdžio dokumentai, nekilnojamojo ir kilnojamojo turto valdymo, korespondencija ir kiti dokumentai.

Teisės

Išvalyti aktyvius filtrus

Kūrėjas

Rodyti daugiau

Tema

Rodyti daugiau

Kalba

Vieta

Rodyti daugiau

Susiję asmenys

Rodyti daugiau
 • Antraštė
  [Laiškai (7) Jonui Sniadeckiui]
  Kūrėjas
  Maria [de Neri] Ogińska
  Šifras
  F19-38a
  Data
  po 1802
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Laiškas Jonui Sniadeckiui]
  Kūrėjas
  Ogiński, Michał Kleofas
  Šifras
  F19-38b
  Data
  1810 06 02
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „ Выпис с книг Судовых Земских воеводства Троцкого "
  Šifras
  F214-102
  Data
  1688 10 08
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „ MAPPA Komor, Przykomorkow y Straż w Repertycyi Litewskiey Umieszczonych, a pód Osobliwemi Znakami w realney odsiebe odleglośći Zakonotowanych, Sporządzona "
  Šifras
  F23-203
  Data
  XVIII a. pab
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Michał Hieronim Radziwiłł...“ [Universalas]
  Šifras
  F4-(A205)15892
  Data
  1796
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Mokesčių surinkimo dokumentai
  Šifras
  F4-(A205)15893-15905
  Data
  1649-1659
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas Laurynui Kochanskiui (Wawrzyniec Kochanski starosta Kieydanski)
  Kūrėjas
  Sipowicz, Gabryel
  Šifras
  F4-(A205)15906
  Data
  1653 10 10
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Neįvardintame kapucinų vienuolyne neįvardinto asmens paliekamų saugoti daiktų – špalerių ir maršalkos lazdos – sąrašas
  Šifras
  F4-(A205)15907
  Data
  1720 02 27
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiško kunigaikščiui [Radvilai] post scriptum
  Kūrėjas
  Neišaiškintas autorius
  Šifras
  F4-(A205)15908
  Data
  S.a
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Turgaus rinkliavos Kėdainių mieste reglamentas
  Šifras
  F4-(A205)15918
  Data
  XVIIa
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Turto pardavimo dokumentai
  Šifras
  F4-(A205)15919,15922,15925
  Data
  1524
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Valdos perdavimo dokumentai
  Šifras
  F4-(A205)15920,15921,15923,15934
  Data
  1600
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas Kėdainių seniūnui Laurynui Kochanskiui (Wawrzyniec Kochanski)
  Kūrėjas
  Radvila, Jonušas
  Šifras
  F4-(A205)15924
  Data
  1654
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Klebono pakvitavimas
  Šifras
  F4-(A205)15926
  Data
  1600 02 27
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas Kėdainių seniūnui Laurynui Kochanskiui (Wawrzyniec Kochanski)
  Kūrėjas
  Radziwiłowa, Marya
  Šifras
  F4-(A205)15927,15928
  Data
  1654 04 11
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškai (5) Prūsijos karaliaus patarėjui Jonui Richardui Ferui (Jan Richard Fher)
  Kūrėjas
  Bythner, Samuel
  Šifras
  F4-(A205)15929-15933
  Data
  1707, 1709
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Bylos dėl Kėdainių bažnyčios bažnyčios turto dokumentai
  Šifras
  F4-(A205)15935-15949,15951,15952,15955-15975,15977-15980,15984,15986-16008...
  Data
  1600-1629
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Teismo sprendimas
  Šifras
  F4-(A205)15950
  Data
  1609 07 03
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Teismo sprendimai
  Šifras
  F4-(A205)15953,15954
  Data
  1614 04 18
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Lydos pavieto seimelio instrukcija
  Šifras
  F4-(A205)15976
  Data
  1616 03 15
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Teismo sprendimas
  Šifras
  F4-(A205)15981
  Data
  1616 05 16
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas Ašmenos klebonui, Vilniaus kanauninkui Mikalojui Išorai (Nicolao Iszora)
  Kūrėjas
  Valavičius, Eustachijus
  Šifras
  F4-(A205)15985
  Data
  1616 06 21
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Neišaiškinto autoriaus laiškas LDK lauko etmonui Kristupui Radvilai
  Šifras
  F4-(A205)16009
  Data
  1618 05 09
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas kunigaikščiui [Kristupui Radvilai]
  Kūrėjas
  Tiškevičius, Jurgis
  Šifras
  F4-(A205)16017
  Data
  1627 09 01
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškai (3) LDK lauko etmonui Kristupui Radvilai
  Kūrėjas
  Valavičius, Eustachijus
  Šifras
  F4-(A205)16018,16019
  Data
  1628, 1629
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškai (2) LDK lauko etmonui Kristupui Radvilai
  Kūrėjas
  Zaliwski (Żaliwski?), Casper
  Šifras
  F4-(A205)16020,16022
  Data
  1629
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Pakvitavimai
  Šifras
  F4-(A205)16071,16073-16076
  Data
  1624-1627
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Liudijimas dėl priesaikos
  Šifras
  F4-(A205)16072
  Data
  1635 10 10
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Neįvardinto asmens [Radvilos?] nurodymai pavaldiniui dėl pilies ir maldos namų (zbór) antspaudų saugojimo
  Šifras
  F4-(A205)16077
  Data
  1653
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Kėdainių] dvaro pajamų ir išlaidų sąskaitos
  Šifras
  F4-(A205)16078,16079
  Data
  1653
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Biržų dvaro ir tvirtovės pareigūnų pakvitavimai
  Šifras
  F4-(A205)16080,16081,16086,16087,16092,16093
  Data
  1659-1662
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškai (4) LDK arklidininkui, Prūsijos generalgubernatoriui [Boguslavui Radvilai]
  Kūrėjas
  Oborski, Stefan
  Šifras
  F4-(A205)16082-16084,16122
  Data
  1659, 1666
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas LDK arklidininkui, Prūsijos generalgubernatoriui [Boguslavui Radvilai]
  Kūrėjas
  Hołownia
  Šifras
  F4-(A205)16085
  Data
  1659 08 06
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškai (2) LDK arklidininkui, Prūsijos generalgubernatoriui [Boguslavui Radvilai]
  Kūrėjas
  Kosciuszko, Daniel
  Šifras
  F4-(A205)16088,16089
  Data
  1660 11 06
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Samuel Hieronim Kocieł Pisarz...“ [Totorių įkurdinimo dokumentai]
  Šifras
  F4-(A205)16091
  Data
  1664-1667
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas [Boguslavui Radvilai]
  Kūrėjas
  Has, Issak
  Šifras
  F4-(A205)16094
  Data
  1666 08 15
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas [Boguslavui Radvilai]
  Kūrėjas
  Pękalski, Tobiasz
  Šifras
  F4-(A205)16095
  Data
  1666 08 15
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas Boguslavui Radvilai
  Kūrėjas
  Prozor, Paweł
  Šifras
  F4-(A205)16096
  Data
  1666 8 19
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas [Boguslavui Radvilai]
  Kūrėjas
  Szyszka, Stan[isła]w
  Šifras
  F4-(A205)16097
  Data
  1666 09 01
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Puncta do Decisiey y Woli Xcia Jmci Pana...“ [Pasiūlymai ūkiniais klausimais]
  Šifras
  F4-(A205)16098
  Data
  1666
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškai (2) [Boguslavui Radvilai]
  Kūrėjas
  Nowicki, Krzysztoph Albrycht
  Šifras
  F4-(A205)16099,16105
  Data
  1666
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas kunigaikščiui [Boguslavui Radvilai]
  Kūrėjas
  Dytloff, Albrecht
  Šifras
  F4-(A205)16100
  Data
  1666 09 11
  Rodyti objektą

Puslapiai