Skaitmeninės kolekcijos

Lietuvos didikų giminių dokumentai

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) didikų luomą sudarė lietuvių ir nelietuvių kilmės ryškiausi ir įtakingiausi giminių atstovai – Goštautai, Pacai, Radvilos, Sapiegos, Chodkevičiai, Oginskiai, Tiškevičiai ir kiti. Jų reprezentacinės asmeninės bibliotekos bylojo apie erudiciją, išsilavinimą, pomėgį kolekcionuoti knygas, nė vienas dvaras nebuvo įsivaizduojamas be didesnės ar mažesnės bibliotekos, taigi dvarų kultūra klestėjo. Įvairūs rankraštiniai dokumentai atskleidžia žinomų LDK kunigaikščių bei didikų giminių istorijos ištakas, parodo Lietuvos aukštuomenės įsiliejimą į Europos kilmingųjų šeimą. Didikų giminių archyvus sudaro juridinio pobūdžio dokumentai, nekilnojamojo ir kilnojamojo turto valdymo, korespondencija ir kiti dokumentai.

Kalba

Teisės

Išvalyti aktyvius filtrus

Tema

Rodyti daugiau

Vieta

Rodyti daugiau
 • Antraštė
  "Выпис с книг справ суду земъского воеводства и повету Троцкого"
  Šifras
  F69-72
  Data
  1593 01 17
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис с книг справ кгродских враду староства жомойтского [Vaznio liudijimas]
  Šifras
  F60-13
  Data
  1634 05 02
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис с книг справ судовых двора кейданского
  Šifras
  F60-1
  Data
  1608 11 24
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  "Описание переписки польских комисаров..."
  Šifras
  F59-91
  Data
  XIXa
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Выпис с книг справ сурогаторских...“ [Vaznio liudijimas]
  Šifras
  F59-84
  Data
  1685 01 10
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ян трети з божой ласки король..." [Valdovo raštas]
  Šifras
  F59-83
  Data
  1679 09 10
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ян трети божою милостию король..." [Valdovo raštas]
  Šifras
  F59-81
  Data
  1677 12 28
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Выпис с книг справ враду земского ..." [Taikos sutartis]
  Šifras
  F59-80
  Data
  1641 05 29
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Выпис с книг справ кгродских ..." [Vaznio pranešimas]
  Šifras
  F59-72
  Data
  1654 05 05
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  "Выпис с книг справ враду земского ..." [Vaznio pranešimas]
  Šifras
  F59-63
  Data
  1643 06 16
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Skundai dėl turto švaistymo
  Šifras
  F59-6
  Data
  1694, 1701
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  "Выпис с книг головных трыбунальных ..." [Teismo sprendimas]
  Šifras
  F59-51
  Data
  1684 11 18
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  "Выпис с книг суракгаторских ..." [Ginčas dėl valdų ribų pažeidimo]
  Šifras
  F59-50
  Data
  1684 02 15
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  "Выпис слниг справ земских ..." [Raštas]
  Šifras
  F59-49
  Data
  1670 01 20
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  "Выпис скниг справ земских ..." [Pakvitavimas]
  Šifras
  F59-48
  Data
  1668 06 20
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  "Выпис с книг справ враду ..." [Sutartis]
  Šifras
  F59-47
  Data
  1652 10 12
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  "Выпис с книг справ враду земского ..." [Pakvitavimas]
  Šifras
  F59-45
  Data
  1641 05 31
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  "От Яна Ходкевича кграби..." [Raštas]
  Šifras
  F59-44
  Data
  1573 05 26
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Выпис с книг гол[овных] трыбунальных...“ [Raštas]
  Šifras
  F59-29
  Data
  1684 07 31
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Vaznio pranešimas
  Šifras
  F59-28
  Data
  1675 08 25
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Leta od narożenia syna bożeho..." [Turto dalybų sutartis]
  Šifras
  F59-1
  Data
  1591 11 05
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Выпис С книг Кгродских замку гдского Воеводства Троцкого ...“
  Šifras
  F4-(A760)28574
  Data
  1633 08 12
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Я раина Григоревна Воловичовна Богдановая Окгинская Подкомориная Троцкая ...“
  Šifras
  F4-(A760)28572
  Data
  1633 06 16
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Wypis S knih Hołownych Trybunalnych U Wilni Odprawowanych ...“
  Šifras
  F4-(A760)28571
  Data
  1718 03 07
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Wypis s knih Hołownych Trybunalnych U Wilnie Otpravovanych ...“
  Šifras
  F4-(A760)28570
  Data
  1718 03 07
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „ Жыкгимонт август Божю мл корол полски велики кзь ливски руски и руски жомоитски мзовцски и иных ...“
  Šifras
  F4-(A759)28546
  Data
  1558 04 01
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Видымус Скниг кгродских враду...“ [Kiškų garantinis raštas]
  Šifras
  F4-(A232)18117
  Data
  1613 11 22
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Видимус скнигъ головныхъ трыбуналныхъ...“ [Nuomos sutartis]
  Šifras
  F4-(A232)18116
  Data
  1613 05 10
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис Скниг Справ Кгродских Враду Староства Упитского
  Šifras
  F4-(A232)18113
  Data
  1658 10
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис Скниг Справ Кгродских Повету Ковенъского
  Šifras
  F4-(A232)18104
  Data
  1659 06
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Жикгимонт трети божью милостью король... “
  Šifras
  F4-(A232)18100
  Data
  1616 06 04
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Kėdainių muitų rinkimo teisės dokumentai
  Šifras
  F4-(A231)17985,17986,17988
  Data
  1602, 1611
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Byla dėl Kėdainių katalikų bažnyčios
  Šifras
  F4-(A231)17937-17955
  Data
  1600-1628
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис с Книг голвных Трыбунальных у Вилни отправованых
  Šifras
  F4-(A231)17935,18032
  Data
  1631 06 29
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Видымус скниг кгродских враду грского староства ошменского
  Šifras
  F4-(A231)17934
  Data
  1613 12
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Выпис с книг земских...“ [Raštas]
  Šifras
  F4-(A231)17933
  Data
  1606 02
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Я Юри Станкович вызнаваю сам на себе...“ [Turto pardavimo sutartys]
  Šifras
  F4-(A231)17929,17930
  Data
  1524
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Я Павел Станкович изъ жоною моею Едвигою...“ [Valstiečių pardavimo sutartis]
  Šifras
  F4-(A231)17928
  Data
  1524
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Я Григореи Моксакович и з жоною своею Магдаленою “ [Žemės pardavimo sutartis]
  Šifras
  F4-(A231)17927
  Data
  1523 03 28
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Я Павел Станкович боярин ковенского повету...“ [Žemės pardavimo sutartis]
  Šifras
  F4-(A231)17926
  Data
  15[17
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „От пана Миколая Радивиловича воеводы виленского...“
  Šifras
  F4-(A231)17925
  Data
  1500 09 10 (3 indiktas)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „От пана Миколая Радивиловича воеводы виленского...“
  Šifras
  F4-(A231)17924
  Data
  1495 06 29 (13 indiktas)
  Rodyti objektą

Puslapiai