Skaitmeninės kolekcijos

Lietuvos didikų giminių dokumentai

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) didikų luomą sudarė lietuvių ir nelietuvių kilmės ryškiausi ir įtakingiausi giminių atstovai – Goštautai, Pacai, Radvilos, Sapiegos, Chodkevičiai, Oginskiai, Tiškevičiai ir kiti. Jų reprezentacinės asmeninės bibliotekos bylojo apie erudiciją, išsilavinimą, pomėgį kolekcionuoti knygas, nė vienas dvaras nebuvo įsivaizduojamas be didesnės ar mažesnės bibliotekos, taigi dvarų kultūra klestėjo. Įvairūs rankraštiniai dokumentai atskleidžia žinomų LDK kunigaikščių bei didikų giminių istorijos ištakas, parodo Lietuvos aukštuomenės įsiliejimą į Europos kilmingųjų šeimą. Didikų giminių archyvus sudaro juridinio pobūdžio dokumentai, nekilnojamojo ir kilnojamojo turto valdymo, korespondencija ir kiti dokumentai.

Tema

Rodyti daugiau

Vieta

Rodyti daugiau

Teisės

 • Antraštė
  „Leta od narożenia syna bożeho..." [Turto dalybų sutartis]
  Šifras
  F59-1
  Data
  1591 11 05
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Vaznio pranešimas
  Šifras
  F59-28
  Data
  1675 08 25
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Выпис с книг гол[овных] трыбунальных...“ [Raštas]
  Šifras
  F59-29
  Data
  1684 07 31
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  "От Яна Ходкевича кграби..." [Raštas]
  Šifras
  F59-44
  Data
  1573 05 26
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  "Выпис с книг справ враду земского ..." [Pakvitavimas]
  Šifras
  F59-45
  Data
  1641 05 31
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  "Выпис с книг справ враду ..." [Sutartis]
  Šifras
  F59-47
  Data
  1652 10 12
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  "Выпис скниг справ земских ..." [Pakvitavimas]
  Šifras
  F59-48
  Data
  1668 06 20
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  "Выпис слниг справ земских ..." [Raštas]
  Šifras
  F59-49
  Data
  1670 01 20
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  "Выпис с книг суракгаторских ..." [Ginčas dėl valdų ribų pažeidimo]
  Šifras
  F59-50
  Data
  1684 02 15
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  "Выпис с книг головных трыбунальных ..." [Teismo sprendimas]
  Šifras
  F59-51
  Data
  1684 11 18
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Skundai dėl turto švaistymo
  Šifras
  F59-6
  Data
  1694, 1701
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  "Выпис с книг справ враду земского ..." [Vaznio pranešimas]
  Šifras
  F59-63
  Data
  1643 06 16
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Выпис с книг справ кгродских ..." [Vaznio pranešimas]
  Šifras
  F59-72
  Data
  1654 05 05
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Выпис с книг справ враду земского ..." [Taikos sutartis]
  Šifras
  F59-80
  Data
  1641 05 29
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ян трети божою милостию король..." [Valdovo raštas]
  Šifras
  F59-81
  Data
  1677 12 28
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ян трети з божой ласки король..." [Valdovo raštas]
  Šifras
  F59-83
  Data
  1679 09 10
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Выпис с книг справ сурогаторских...“ [Vaznio liudijimas]
  Šifras
  F59-84
  Data
  1685 01 10
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  "Описание переписки польских комисаров..."
  Šifras
  F59-91
  Data
  XIXa
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис с книг справ судовых двора кейданского
  Šifras
  F60-1
  Data
  1608 11 24
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис с книг справ кгродских враду староства жомойтского [Vaznio liudijimas]
  Šifras
  F60-13
  Data
  1634 05 02
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „ Выпис с книг Судовых Земских воеводства Троцкого "
  Šifras
  F214-102
  Data
  1688 10 08
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „ Жыкгимонт август Божю мл корол полски велики кзь ливски руски и руски жомоитски мзовцски и иных ...“
  Šifras
  F4-(A759)28546
  Data
  1558 04 01
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Wypis s knih Hołownych Trybunalnych U Wilnie Otpravovanych ...“
  Šifras
  F4-(A760)28570
  Data
  1718 03 07
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Wypis S knih Hołownych Trybunalnych U Wilni Odprawowanych ...“
  Šifras
  F4-(A760)28571
  Data
  1718 03 07
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Я раина Григоревна Воловичовна Богдановая Окгинская Подкомориная Троцкая ...“
  Šifras
  F4-(A760)28572
  Data
  1633 06 16
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Выпис С книг Кгродских замку гдского Воеводства Троцкого ...“
  Šifras
  F4-(A760)28574
  Data
  1633 08 12
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  "Выпис с книг справ суду земъского воеводства и повету Троцкого"
  Šifras
  F69-72
  Data
  1593 01 17
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Teismo sprendimas
  Šifras
  F4-(A205)15950
  Data
  1609 07 03
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Teismo sprendimai
  Šifras
  F4-(A205)15953,15954
  Data
  1614 04 18
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Lydos pavieto seimelio instrukcija
  Šifras
  F4-(A205)15976
  Data
  1616 03 15
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Teismo sprendimas
  Šifras
  F4-(A205)15981
  Data
  1616 05 16
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Выпис с книг справ кгродских...“ [Vaznio liudijimas]
  Šifras
  F4-(A205)16125
  Data
  1666 10 05
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Byla dėl pareigūno atsakomybės
  Šifras
  F4-(A205)16138,16139,16142,16145
  Data
  1666
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Turto įkeitimo sutartis
  Šifras
  F4-(A205)16154
  Data
  1677 04 23
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Byla dėl mokesčių
  Šifras
  F4-(A205)16169-16171
  Data
  1655, 1659
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Выдымус скниг справ кгродских...“ [Vaznio liudijimas]
  Šifras
  F4-(A206)16256
  Data
  1600 02 22
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Выпис скниг справ земских...“ [Dovanojimo raštas]
  Šifras
  F4-(A206)16258
  Data
  1614 10 11
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Мы судьи головные на Трыбунал...“ [Pranešimas]
  Šifras
  F4-(A206)16260
  Data
  1616 09 17
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Ginčas dėl pabėgusių valdinių
  Šifras
  F4-(A206)16266,16267,16270
  Data
  1642, 1644
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Выпис Скниг Справ Враду...“ [Teismo sprendimas]
  Šifras
  F4-(A206)16268
  Data
  1642 06 07
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Выпис Скниг Справ Враду Земского...“
  Šifras
  F4-(A206)16271
  Data
  1644
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Выпис Скниг...“ [Skundas]
  Šifras
  F4-(A206)16272
  Data
  1644 08 02
  Rodyti objektą

Puslapiai