Recent objects

Total objects:
19955
Last updated:
2023-09-21

„Vidimus z Ksiąg Ziemskich Powiatu Upitskiego..."

View

Lietuvos Valstybės Taryba Vilniuje 1917 m. : [fotografija]

View

Historyia szwenta /

View

SENATOR Septem Consularibus C. Marij Aquilis signatus : IN AQVILA Illustrißimi et Excellentißimi…

View

Catechismus in preüsznischer sprach, und da gegen das deüdsche

View

Jaśnie Wielmożny Panie y Nayłaskawszy Dobrodzieiu. Odbieram rozkaz... : [laiškas]

View

Jaśnie Wielmożny Panie y nayłaskawszy Dobrodzieju! : [laiškas]

View

Perillustris Admodum Rede Domine Domine Benefactor Singularissime... : [laiškas]

View

Jaśnie Wielmożny Panie Mnie Mości Nayosobliwszy Dobrodzieiu! Odebrawszy... : [laiškas]

View

Jaśnie Wielmożny Panie Mnie Nayosobliwszy Dobrodzieiu! Podług rady i rozkazu... : [laiškas]

View