Recent objects

Total objects:
20156
Last updated:
2023-12-06

MONARCHIA TVRECKA /

View

Nota. Co zrobiłem dla JW Pani Schambellanowa... : [sąskaitos]

View

Regestr Expensa łożonego na pogrzeb JX Cymermana... : [sąskaitos]

View

Wielmozny Msci Dobr. Doszlo do... : [laiškelis]

View

Je Ateste que Je Suis Paijiers... : [pakvitavimas]

View

Antoni Gnatowski Rotmt Wo Min czynie wiadomo tym moim Pismem... : [pakvitavimas]

View

Jasnie Wielmozny Mci Dbju! Z naywiększym ukontentowaniem... : [laiškas]

View

Odebrałem do Rąk moich z Depozytu byłego... : [raštelis]

View

My Dear Friend! It is with the greatest pleasure... : [laiškas]

View

Wielmożny Osobliwy Mci Dobrodzieju. Nieskonczone składam dzięki... : [laiškas]

View