Recent objects

Total objects:
20002
Last updated:
2023-10-03

Introductio in Libros Canonicos Vaeteris Faederis

View

[Maldaknygė slavų bažnyt. kalboje]

View

„Приходъ и Разходъ Въ Именiяхъ Рекiовъ и Гильвидзы Ведомости Поданные Ф. Е. Карпъ"

View

„Выпис С книг Кгродскихъ княжства жомо[й]тского"

View

„Ocenka Rekijowa z Gilwidzami, Namszami i Jasnogórka..."

View

„Ja Jenerał JKmci niżey na podpisaniu ręki mey wyrażony zeznawam tym Moim Relacyinym Czynioney…

View

„Bałtromiey Jozef Bystram Sędzia..."

View

„Выпис C кних Справ Кгродских вряду Староства Упитскаго"

View

„По управленiю неразделен. Именiя "

View

„1844 года Nоября 9 дня Ниже собственноручно подписовшiся жители Города Рыги купцы Федеръ Иванович…

View