Recent objects

Total objects:
18494
Last updated:
2022-12-08

Inwentarz Dzierzawy Niemiezkiey do Woiewodztwa Wilen nalezącey

View

Kauno žemės teismo 1615-1616 metų aktų knyga

View

„Inwentarz Klasztoru Loretansko Olkinickich Franciszkanow..." [Valkininkų pranciškonų vienuolyno inventorius]

View

„REGESTR FABRYCZNY w Roku 1786 Dnia 7 Maia sporządzony..." [Slanimo ir Ružanų manufaktūros]

View

„Compendium Miast Miasteczek...“

View

„Выпис с книг суду земского земли жомоитъское"

View

Laiškas Jonui Basanavičiui /

View

Baudžiamojo statuto papildymai ir paketimai : Diplominis darbas /

View

Miestų savivaldybių nekilnojamųjų turtų tvarkymas : Diplominis darbas /

View

Geležinkelių atsakomybė už žalą, padarytą eksplotacijos metu pagal 683 str. I d. X t. : Diplominis…

View