Recent objects

Total objects:
19955
Last updated:
2023-09-21

SENATOR Septem Consularibus C. Marij Aquilis signatus : IN AQVILA Illustrißimi et Excellentißimi…

View

Catechismus in preüsznischer sprach, und da gegen das deüdsche

View

Jaśnie Wielmożny Panie y Nayłaskawszy Dobrodzieiu. Odbieram rozkaz... : [laiškas]

View

Jaśnie Wielmożny Panie y nayłaskawszy Dobrodzieju! : [laiškas]

View

Perillustris Admodum Rede Domine Domine Benefactor Singularissime... : [laiškas]

View

Jaśnie Wielmożny Panie Mnie Mości Nayosobliwszy Dobrodzieiu! Odebrawszy... : [laiškas]

View

Jaśnie Wielmożny Panie Mnie Nayosobliwszy Dobrodzieiu! Podług rady i rozkazu... : [laiškas]

View

Jaśnie Wielmożny Mni Mości Nayosobliwszy Dobrodzieiu! Raczyłes... : [laiškas]

View

Jaśnie Wielmożny Mni Mości Nayłaskawszy Dobrodzieiu! Gdy raz poleciłem... : [laiškas]

View

Jaśnie Wielmożny Mni Mości Nayosobliwszy Dobrodzieiu! Zaszczycony Jurrysdykcuą Jaśnie Wielmożnego…

View