Recent objects

Total objects:
20097
Last updated:
2023-12-05

Summula Horographiae

View

Informacya o Ceremoniach Biskupich Pontyfikalnych podług Obrządku Cerkwi Wschodniey Wypisana R. P…

View

Directorium divini officii... ad usum... Sancti patris Augustini jussu... Adalberti Kocierzynski…

View

Catalogus monasteriorum Ordinis Sancti Basilii Magni provinciae protectionis Beatissimae Virginis…

View

Черновые бумаги

View

Catalogus monasteriorum, praelatorum, & monachorum congregationis Benedicto-Polonæ Sanctæ crucis in…

View

Ehsti-Mah Wehhemb Laulo-Ramat : Tallo-Rahwa Kohli- nink Kirko-Lapsede tarbix, kud Jummala Auwux,…

View

Löhikenne Palwe-Ramat Ehsti Mah-Rahwa tarbix kirjotut

View

D. Mart. Lutherusse Wehhemb Catechismus : Ehsti-Rahwa hähx, nende Kehlel weljakirjotut

View

Regestr rzeczy ukradzionych w Nieświżu na Dni 15. Czerwcz Roku 1783 u Wielm: Jmći Pana Michała…

View