Recent objects

Total objects:
19953
Last updated:
2023-09-21

Jaśnie Wielmożny Panie y Nayłaskawszy Dobrodzieiu. Odbieram rozkaz... : [laiškas]

View

Jaśnie Wielmożny Panie y nayłaskawszy Dobrodzieju! : [laiškas]

View

Perillustris Admodum Rede Domine Domine Benefactor Singularissime... : [laiškas]

View

Jaśnie Wielmożny Panie Mnie Mości Nayosobliwszy Dobrodzieiu! Odebrawszy... : [laiškas]

View

Jaśnie Wielmożny Panie Mnie Nayosobliwszy Dobrodzieiu! Podług rady i rozkazu... : [laiškas]

View

Jaśnie Wielmożny Mni Mości Nayosobliwszy Dobrodzieiu! Raczyłes... : [laiškas]

View

Jaśnie Wielmożny Mni Mości Nayłaskawszy Dobrodzieiu! Gdy raz poleciłem... : [laiškas]

View

Jaśnie Wielmożny Mni Mości Nayosobliwszy Dobrodzieiu! Zaszczycony Jurrysdykcuą Jaśnie Wielmożnego…

View

Illssime Rdssime Dne moy Nayłaskawszy Dobrodzieju. Podałem memoryał do kom, oraz... : [laiškas]

View

Illustrissime Rdssime Dne a moj Nayosobliwszy Ddju. Dotychczas niewypłacił pierwszey raty... : …

View