Recent objects

Total objects:
24963
Last updated:
2024-05-17

Opisanie Beneficium Lackiego

View

„Regiestr Zapisow legacyinych...“

View

Herbarz polski

View

SŁAWA Swiętey Sprawiedliwośći Nayjaśnieyszego Trybunału Głownego W. X. L. za Dyrekcyi Laski Jaśnie…

View

LVTNIA NA WESELE Jaśnie Wielmoznego Páná Jego Młcżi Páná Jerzego Chodkiewicżá Stárosty Zmoydzkiego…

View

„Inwentarz kluczow Zawileyskich Dobr Duchownych Stołowych jasnie Wielmożnego Im. X.dza Michała Jana…

View

Dainų rinkinys

View

Inwentarz wszystkiego Ciwunstwa Wilenskiego [...]

View

Ogłoszenie lekcyy w imperatorskim uniwersytecie Wilenskim od d. I. wrzesnia w Roku MDCCCXXIII. do d…

View

Ogłoszenie lekcyy w imperatorskim uniwersytecie Wilenskim od d. I. wrzesnia w Roku MDCCCXXI. do d…

View