Digital Collections

UNESCO Memory of the World

Documentary heritage is the mirror of every nation or country that reflects the diversity of languages, people and cultures. Lithuanian National Memory of the World Register is akin to a red list of threatened species – it includes manuscripts, books, maps, drawings or schemes, pictures and other types of documents that are most significant to the state, culture and history of Lithuania and are kept in various memory institutions around the country. Vilnius University Library, which protects several unique monuments of Lithuanian literature – Catechisms by Martynas Mažvydas and Mikalojus Daukša and other documents – joined the Memory of the World programme in 2006 and provided several dozen objects of utmost importance that were attributed regional or national significance.

Creator

Language

Related persons

Show more

Topic

Show more

Place

Show more
 • Title
  Pasakos Paedraus
  Creator
  Daukantas, Simonas
  Shelfmark
  F1-E73
  Date
  1824
  View object
 • Title
  Pasakojimas apej wejkalus Lietuwiu tautos senowie kur trumpaj apraszia Jonas Einoras [...]
  Creator
  Daukantas, Simonas
  Shelfmark
  F1-F171
  Date
  1850
  View object
 • Title
  I. Žemgulio užrašyta tautosaka (Raseinių apylinkėse)
  Shelfmark
  F119-10
  Date
  1905
  View object
 • Title
  Eilėraščiai (dainelės)
  Shelfmark
  F119-108/1
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  Ignaco Vincento Kliausio užrašytos dainos. "Balsas" (Kauno gub. Pašvitinio par. Bobštų sodžiaus)
  Shelfmark
  F119-11
  Date
  1911
  View object
 • Title
  M. Slančiausko užrašyta tautosaka
  Shelfmark
  F119-110
  Date
  1908
  View object
 • Title
  Lietuviškas giesmynas (bažnytiškas) ir dainynas (tautiškas)
  Creator
  Slančiauskas, Matas Jonas
  Shelfmark
  F119-111
  Date
  1896 -
  View object
 • Title
  Dainos šiokios tokios bele kokios surašytos 1885
  Creator
  [Slančiauskas, Matas Jonas]
  Shelfmark
  F119-113
  Date
  1885
  View object
 • Title
  Dainos, užrašytos 1902 m. M. Slančiausko Žagarės apsk. Reibeniuose
  Shelfmark
  F119-114
  Date
  1902
  View object
 • Title
  Medega del Folkloros rankiota ir surašinėta 1911 m. Matavušo Slančiausko iš Trumpaičių Reibeniuose
  Creator
  Slančiauskas, Matas Jonas
  Shelfmark
  F119-115
  Date
  1911
  View object
 • Title
  K. Svilo užrašyta tautosaka (Kauno gub. Panevėžio pav. Pušaloto valsčius)
  Shelfmark
  F119-12
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  Jono Trumpulio užrašyta tautosaka
  Shelfmark
  F119-15
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  A. Šutenio užrašyta tautosaka iš Kukutiškių par. Švenčionių pav. Buitnų kaimo
  Shelfmark
  F119-16
  Date
  XIX a.pab
  View object
 • Title
  Stanislovo Kairio užrašytos liaudies dainos Kauno gub. Kupiškio miestelyje
  Shelfmark
  F119-17
  Date
  1911
  View object
 • Title
  Jadvygos Velžiaičios užrašyta tautosaka
  Shelfmark
  F119-18
  Date
  1901
  View object
 • Title
  Teklės Žilevičiūtės užrašyta tautosaka
  Shelfmark
  F119-19
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  I. P. Uteny[o] užrašyta tautosaka
  Shelfmark
  F119-20
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  Tautosakos sąsiuvinis
  Shelfmark
  F119-21
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  Dainos, dainuškos ir šiaip eiliuoti dalykėliai
  Shelfmark
  F119-220/1
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  Dainos
  Shelfmark
  F119-220/2
  Date
  1892 -
  View object
 • Title
  Dainos, dainuškos ir šiaip eiliuoti dalykėliai
  Shelfmark
  F119-221
  Date
  1859 -
  View object
 • Title
  Kunigo Jono Reitelaičio surinktos dainos iš Suvalkijos
  Shelfmark
  F119-28
  Date
  1915
  View object
 • Title
  Nežinomo asmens surinkta tautosaka. Spiew
  Shelfmark
  F119-29
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  J. Janonio užrašytos talaluškos Biržų valsčiuje Melaišių sodžiuje
  Shelfmark
  F119-33
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  Nežinomo asmens surinktos giesmės (dainos)
  Shelfmark
  F119-34
  Date
  1909
  View object
 • Title
  M. Slančiausko užrašyta tautosaka
  Shelfmark
  F119-35
  Date
  1910
  View object
 • Title
  Nastazijos Sirutaitės užrašyta liaudies daina "Prašom Tamstos paklausyti" iš Telšių pavieto Židikų parapijos
  Shelfmark
  F119-36
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  P. Kriaučiūno ir nežinomo asmens užrašytos dainos
  Shelfmark
  F119-37
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  Magdalenos Sinkevičiūtės užrašytos dainos; Vincento Kriaučiūno surinkta tautosaka
  Shelfmark
  F119-39
  Date
  1900
  View object
 • Title
  Ag. Radvilaitės užrašytos dainos
  Shelfmark
  F119-40
  Date
  S.a.], [1910
  View object
 • Title
  Broniaus Untulio surinktos dainos iš Sedos parapijos Telšių pavieto
  Shelfmark
  F119-41
  Date
  1910
  View object
 • Title
  A. Bruožio surinktos klaipėdiškių dainos
  Shelfmark
  F119-42
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  Pranciškaus Šivickio surinktos dainos iš Šiluvos parapijos
  Shelfmark
  F119-43
  Date
  1900 -
  View object
 • Title
  Dainos iš 1885 metų
  Shelfmark
  F119-44/2
  Date
  1886
  View object
 • Title
  K. Barausko surinktos dainos, atsiųstos M. Slančiauskui
  Shelfmark
  F119-44/3
  Date
  1900
  View object

Pages