Digital Collections

J. Lelewel

Photographs from F12 Joachim Lelewel collection.

Language

Clear active filters

Creator

Topic

Place

Related persons

Rights

 • Title
  „Carte nationale"
  Shelfmark
  F12-670
  Date
  18--
  View object
 • Title
  „ Klisza strony 2-giej oryginalnego aktu fundacji grobu lelewelowskiego z dnia 23-go lutego 1839 r., za Nr 83 "
  Creator
  Witczak, F.
  Shelfmark
  F12-519a_5
  Date
  19--
  View object
 • Title
  „ Klisza strony 3-ciej oryginalnego aktu fundacji grobu lelewelowskiego z dnia 23-go lutego 1839 r., za nr.: 83 "
  Creator
  Witczak, F.
  Shelfmark
  F12-519a_6
  Date
  19--
  View object
 • Title
  „ Klisza strony 4-tej oryginalnego aktu fundacji grobu lelewelowskiego z dnia 23-go lutego 1839 r., za nr.: 83 "
  Creator
  Witczak, F.
  Shelfmark
  F12-519a_7
  Date
  19--
  View object
 • Title
  „Klisza oryginalnego zezwolenia dot. Restauracji grobu lelewelowskiego, wydanego p. Dr. Loewenhardowi w dniu 22-go sierpnia 1898 r. "
  Creator
  Witczak, F.
  Shelfmark
  F12-519a_8
  Date
  19--
  View object
 • Title
  „Klisza oryginalnego zezwolenia dot. Restauracji grobu lelewelowskiego, wydanego p. Władysławowi Cieszkowskiemu, w dniu 15-go maja 1911 r. "
  Creator
  Witczak, F.
  Shelfmark
  F12-519a_9
  Date
  19--
  View object
 • Title
  „Klisza, przedstawiająca komplet oryginalnych tytułów koncesyj z wyłożonym tomem, zawiarającym oryginalny tytuł koncesji wieczystej grobu lelewelowskiego "
  Creator
  Witczak, F.
  Shelfmark
  F12-519a_10
  Date
  19--
  View object
 • Title
  „Klisza, przedstawiająca komplet oryginalnych rejestrów inhumacyjnych z wyłożonym tomem, zawierającym na stronie 108-mej i 109-tej a pod poz.: 1072-gą zapis inhumacj trumny z zwłokami Joachima Lelewela "
  Creator
  Witczak, F.
  Shelfmark
  F12-519a_11
  Date
  19--
  View object