Digital Collections

Documents of Lithuanian noble families

The nobility of the Grand Duchy of Lithuania (GDL) was comprised of the brightest and most influential members of families both Lithuanian and non-Lithuanian – Goštautai (Gasztołdowie), Pacai (Pac), Radvilos (Radziwiłł), Sapieha (Sapiegos), Chodkiewicz (Chodkevičiai), Ogiński (Oginskiai), Tyszkiewicz (Tiškevičiai) and others. Their respective personal libraries witness their erudition, education, and love for collecting books – no court could prosper without a library of some kind, and prosper they did. Various manuscript documents reveal the historical beginnings of well-known dukes and nobles of GDL and witness the Lithuanian nobility become part of European high society. Noble family archives are comprised of legal documents, real estate and property management agreements, correspondence and other documents.

Topic

Rights

Language

Clear active filters

Creator

Topic

Show more

Place

Show more
 • Title
  Radvilienės nurodymai Kėdainių administracijai
  Shelfmark
  F4-(A206)16250-16254
  Date
  1596
  View object
 • Title
  Mikalojaus Kiškos sprendimas
  Shelfmark
  F4-(A206)16257
  Date
  1613 12 17
  View object
 • Title
  Mokesčių rinkėjo pakvitavimai
  Shelfmark
  F4-(A207)16280,16282
  Date
  1634, 1635
  View object
 • Title
  „Alexander Woyniat poborca...“ [Pakvitavimas]
  Shelfmark
  F4-(A207)16281
  Date
  1635 05 08
  View object
 • Title
  Nuostolių sąrašas
  Shelfmark
  F4-(A207)16298
  Date
  1622
  View object
 • Title
  „Bogusław Radziwił Xiąże na Birzach Dubinkach...“
  Shelfmark
  F4-(A215)16941
  Date
  1666 04 06
  View object
 • Title
  Byla dėl Kėdainių dvaro dalies
  Shelfmark
  F4-(A216)17034-17039,17041,17042,17045,17048,17050-17053,17056,17088,17093
  Date
  1770, 1771
  View object
 • Title
  „Jeremiasz Graurogh Graff zesłany Rewizor...“
  Shelfmark
  F4-(A216)17073
  Date
  1676 06 25
  View object
 • Title
  „Jasnie Oswiecona Miłosciwa Xięzniczko...“ [Skundai]
  Shelfmark
  F4-(A216)17074
  Date
  1676
  View object
 • Title
  Radvilaitės komisarų sprendimas
  Shelfmark
  F4-(A217)17177,17222
  Date
  1686 04 08
  View object
 • Title
  „Boguslav Radziwiłł Xze na Birzach Dubinkach...“
  Shelfmark
  F4-(A219)17313
  Date
  16[69] 03 28
  View object
 • Title
  Przychod Gotowych pieniedzy z Prowentow Kieydanskich
  Shelfmark
  F4-(A219)17327
  Date
  1660 12
  View object
 • Title
  „Kopie z Komportacyi...“ [Kėdainių dvaro nuosavybės dokumentų rinkinys]
  Shelfmark
  F4-(A219)17330-17333,17396-17401
  Date
  1818
  View object
 • Title
  Kėdainių dvaro kaimų įkeitimo dokumentai
  Shelfmark
  F4-(A219)17334,17354
  Date
  1706-1712
  View object
 • Title
  Laiškas Jonui Komorovskiui (Janowi z Zywca Komorowskiemu Pisarzowi Ziemskiemu Mozyrskiemu Regimentarzowi Woysk JoKm)
  Creator
  Kaminski
  Shelfmark
  F4-(A219)17341
  Date
  1708 05
  View object
 • Title
  Laiškai (5) neįvardintų kunigaikščių patarėjui Richardui Ferui (Rychardowi Ferhowi Consiliarzowi)
  Creator
  Kaminski, Krzysztof
  Shelfmark
  F4-(A219)17346,17348-17350,17352
  Date
  1709, 1710
  View object
 • Title
  „August Wtory z Bozey ŁaskiKrol Polski...“ [Teismo šaukimas]
  Shelfmark
  F4-(A220)17402
  Date
  1711 06 22
  View object
 • Title
  Instrukcya do Kieydan cum attinentis do Rewizorskiey Comissiy dana od Comissiy JoKMCi
  Shelfmark
  F4-(A220)17410
  Date
  1722 11 20
  View object
 • Title
  „Wypis z Xiąg Grodzkich...“ [Vaznio liudijimas]
  Shelfmark
  F4-(A220)17422
  Date
  1731 02 26
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Surrogatorskich Xięstwa Zmudzkiego
  Shelfmark
  F4-(A220)17444
  Date
  1742 09
  View object
 • Title
  Vaznio pranešimas
  Shelfmark
  F4-(A221)17445,17447
  Date
  1760 05
  View object
 • Title
  Mokesčių dokumentai
  Shelfmark
  F4-(A221)17456-17459
  Date
  1764
  View object
 • Title
  Kėdainių dvaro laikytojų byla
  Shelfmark
  F4-(A221)17462,17463,17466
  Date
  1767, 1770
  View object
 • Title
  Pakvitavimai apie Kėdainių valsčiuje surinktus padūmės ir gėrimų (kapczyzna) mokesčius
  Shelfmark
  F4-(A222)17469,17485,17502,17514
  Date
  1739-1750
  View object
 • Title
  Teismo šaukimas
  Shelfmark
  F4-(A222)17474,17475
  Date
  1738
  View object
 • Title
  Laiškai (11) Kėdainių seniūnui Jurgiui Benetui
  Creator
  Radvila, Boguslavas
  Shelfmark
  F4-(A223)17533,17535,17536,17541,17544,17553,17554,17556-17559
  Date
  1668, 1669
  View object
 • Title
  „Poniew... niesposobnem zdrowiem Jm Pana Marszałka...“ [Informacija Kėdainių dvaro mokesčių surinkimo klausimais]
  Shelfmark
  F4-(A223)17573,17574
  Date
  16
  View object
 • Title
  Laiškas neįvardintam Vilniaus evangelikų dvasininkui
  Creator
  Neįvardintas autorius
  Shelfmark
  F4-(A223)17579
  Date
  16
  View object
 • Title
  „Kopia Rewersalnego kątraktu od Zeszłego JXa Judynowicza...“
  Shelfmark
  F4-(A224)17586
  Date
  1768 03 01
  View object
 • Title
  „Inwentarz Folwarku Pakszteliszek po zeszłey Mikołajowey Paksztelowey...“
  Shelfmark
  F4-(A224)17634
  Date
  1777 09 13
  View object
 • Title
  „Reiestr Po taksie Jm Pana Starosty Kieydanskie[go]...“
  Shelfmark
  F4-(A224)17668
  Date
  17
  View object
 • Title
  Laiškai (29) Brandenburgo kurfiursto patarėjams Ferui (Janowi Ryhardowi Fehrrowi) ir Morštinui (Zbigniewowi Zraciborska Morsztynowi Miecznikowi Mozyrskiemu)
  Creator
  Kosciuszko, Daniel
  Shelfmark
  F4-(A225)17682,17693,17696,17701,17702,17706,17708-17712,17718,17723,17729...
  Date
  1680-1685
  View object
 • Title
  „Summariusz Wybranego Cynszu ze Włosci Kieydanskiey...“
  Shelfmark
  F4-(A225)17692
  Date
  1682
  View object
 • Title
  Laiškas neįvardintam asmeniui
  Creator
  [Radvilaitė, Liudvika Karolina]
  Shelfmark
  F4-(A225)17694
  Date
  1684 07 16
  View object
 • Title
  „Opisanie Prowentow Maiętnosci Kieydanskiey za Rok 1681...“ [Dokumento fragmentas]
  Shelfmark
  F4-(A225)17695
  Date
  1682
  View object
 • Title
  Taikos sutarties dokumentai
  Shelfmark
  F4-(A225)17699,17700
  Date
  1683
  View object
 • Title
  „Relatia z Revisiey Kieydanskiey... “
  Shelfmark
  F4-(A225)17715
  Date
  1683 12 03
  View object
 • Title
  „Msci Panie Marszałku...“ [Kėdainių dvaro gyventojų prašymas]
  Shelfmark
  F4-(A225)17720
  Date
  1684
  View object
 • Title
  „Ludowika Karolina Radziwiłowna, Margrabina Brandenburska...“
  Shelfmark
  F4-(A225)17727
  Date
  1684 05 15
  View object
 • Title
  Laiškas Danieliui Kosciuškai (Danielowi Kosciuszkowi Miecznikowi Upitskiemu Staroscie memu Kieydanskiemu)
  Shelfmark
  F4-(A225)17731
  Date
  1684 06 13/23
  View object
 • Title
  Laiškai (3) Brandenburgo kurfiursto patarėjams Morštinui (Zbigniewowi Zraciborska Morsztynowi Miecznikowi Mozyrskiemu) ir Ferui (Janowi Ryhardowi Fehrrowi)
  Creator
  Kosciuszko, Daniel
  Shelfmark
  F4-(A225)17740,17746,17752
  Date
  1684
  View object
 • Title
  Valstiečio sumušimo bylos dokumentai
  Shelfmark
  F4-(A227)17789,17790
  Date
  1808, 1809
  View object

Pages