Digital Collections

Documents of Lithuanian noble families

The nobility of the Grand Duchy of Lithuania (GDL) was comprised of the brightest and most influential members of families both Lithuanian and non-Lithuanian – Goštautai (Gasztołdowie), Pacai (Pac), Radvilos (Radziwiłł), Sapieha (Sapiegos), Chodkiewicz (Chodkevičiai), Ogiński (Oginskiai), Tyszkiewicz (Tiškevičiai) and others. Their respective personal libraries witness their erudition, education, and love for collecting books – no court could prosper without a library of some kind, and prosper they did. Various manuscript documents reveal the historical beginnings of well-known dukes and nobles of GDL and witness the Lithuanian nobility become part of European high society. Noble family archives are comprised of legal documents, real estate and property management agreements, correspondence and other documents.

Place

Rights

Language

Clear active filters

Creator

Show more

Topic

Show more

Related persons

 • Title
  „Ja Xiądz Stanisław Stanisławowicz Kiszka Proboszcz Gieranoinski Szkolastyk Wilenski...“ [Brolių Kiškų garantinis raštas]
  Shelfmark
  F4-(A232)18123,18125
  Date
  1614 10 02
  View object
 • Title
  „Ja Janusz Kiszka starosta pernawski...“ [Jonušo Kiškos garantinis raštas]
  Shelfmark
  F4-(A232)18114
  Date
  1613 12 28
  View object
 • Title
  Laiškas [Boguslavui Radvilai]
  Creator
  Nowicki, Krzysztoph
  Shelfmark
  F4-(A232)18087
  Date
  1666 12 05
  View object
 • Title
  „Kazimierz Jan Hrabia na Bychowie Zasławiu Dombrownie y Sapiezynie Sapieha...“
  Shelfmark
  F4-(A232)18084
  Date
  1708 04 27
  View object
 • Title
  „Benedikt Woyna kustosz koscioła katedralskiego y też Administrator [...] Biskupstwa Wilenskiego... “ [Kėdainių klebono paskyrimas]
  Shelfmark
  F4-(A232)18079
  Date
  1598 08 03
  View object
 • Title
  „Janus Radzywil Xię na Birzach...“
  Shelfmark
  F4-(A211)16573
  Date
  1655, 1661
  View object
 • Title
  „Janusz Radziwił Xiąze na Birzach y Dubinkach...“ [Įkeitimo sutartis]
  Shelfmark
  F4-(A211)16546
  Date
  1653 05 16
  View object
 • Title
  „Copia danego listu od Żyda...“ [Skolaraštis]
  Shelfmark
  F4-(A211)16543
  Date
  1652 11 08
  View object
 • Title
  Teismo šaukimas
  Shelfmark
  F4-(A211)16522
  Date
  1645 12 30
  View object
 • Title
  Vilniaus gubernijos valdybos įsakas
  Shelfmark
  F4-(A205)16237
  Date
  1818 07 20
  View object
 • Title
  „Janusz Radziwił Xze na Birzach y Dubinkach Pan na Newlu...“
  Shelfmark
  F4-(A232)18070
  Date
  1654 02 26
  View object
 • Title
  List Zygmunta I. do Starosty Żmudzkiego z zaleceniem: aby Wszystkim Obywatelom Ziemi Żmudzkiej nie zabraniał wstępu do Puszcz i Rzek oraz użytkowac im z nich dozwolił
  Shelfmark
  F4-(A232)18046
  Date
  1522 08 28
  View object
 • Title
  Laiškas Kristupui Radvilai
  Creator
  Szwaykowski
  Shelfmark
  F4-(A232)18040
  Date
  1618 05 07
  View object
 • Title
  Laiškas Kristupui Radvilai
  Creator
  Onichimowski, Mikołay
  Shelfmark
  F4-(A232)18039
  Date
  1618 05 10
  View object
 • Title
  „August wtory z Bozey Łaski Krol...“ [Teismo šaukimas]
  Shelfmark
  F4-(A231)17984
  Date
  1727 07
  View object
 • Title
  Josvainių klebono Motiejaus Kobylinskio patvirtinimo Kėdainių klebonu dokumentai
  Shelfmark
  F4-(A231)17932
  Date
  1598
  View object
 • Title
  M. Brenšteino pastaba
  Shelfmark
  F4-(A231)17925a
  Date
  1931 08 20
  View object
 • Title
  Viadomość o Posessyi Kieydanskiey
  Shelfmark
  F4-(A227)17791
  Date
  1809 02 21
  View object
 • Title
  Laiškas Mingailai (Mingayłowi Proboszczowi Kieydanskiemu)
  Creator
  Strebeyko, Michał
  Shelfmark
  F4-(A224)17603
  Date
  1770 12 06
  View object
 • Title
  „Jasnie Oswiecone Miłosciwe Xiąże Panie...“
  Shelfmark
  F4-(A223)17582
  Date
  16
  View object
 • Title
  Laiškas Noiburgo kunigaikščių patarėjui Ferui (Janowi Rychardowi Ferhowi Consilarzowi)
  Creator
  Kaminski
  Shelfmark
  F4-(A220)17405
  Date
  1711 10 25
  View object
 • Title
  „August Wtory z Bozey ŁaskiKrol Polski...“ [Teismo šaukimas]
  Shelfmark
  F4-(A220)17402
  Date
  1711 06 22
  View object
 • Title
  Laiškas Jonui Komorovskiui (Janowi z Zywca Komorowskiemu Pisarzowi Ziemskiemu Mozyrskiemu Regimentarzowi Woysk JoKm)
  Creator
  Kaminski
  Shelfmark
  F4-(A219)17341
  Date
  1708 05
  View object
 • Title
  Etmono sprendimas
  Shelfmark
  F4-(A218)17280
  Date
  29,5x19,5
  View object
 • Title
  „Konstanty Kazimierz Brzostowski z Bozey y Stolice Apostolskiey łaski Biskup...“ [Vilniuas vyskupo raštas]
  Shelfmark
  F4-(A218)17278
  Date
  1692 07 18
  View object
 • Title
  Laiškas neįvardintam Mozyriaus kardininkui
  Creator
  Tyzenhaus, Andrzey
  Shelfmark
  F4-(A216)17090
  Date
  1670 06 22
  View object
 • Title
  Laiškas [Liudvikos Karolinos Radvilaitės] valdų administratoriams Klokockiui ir Nezabitovskiui (Kazimierz Kłokocki stolnik Połocki, Stanisław Niezabitowski)
  Creator
  Radziwiłówna Hlebowiczowa, Katarzyna
  Shelfmark
  F4-(A216)17089
  Date
  1670 06 20
  View object
 • Title
  „My nizey na podpisach mianowani Oeconomowie Dobr...“ [Nuomos sutartis]
  Shelfmark
  F4-(A216)17066
  Date
  1674 06 20
  View object
 • Title
  Kėdainių dvaro administratoriaus nurodymai
  Shelfmark
  F4-(A216)17054
  Date
  1670, 1671
  View object
 • Title
  „Hieronim Krzyszpin Kiersztenszten Podskarbi Wielki y Pisarz Ziemski WXLitt...“
  Shelfmark
  F4-(A216)17043,17044
  View object
 • Title
  Laiškai (6) [Liudvikos Karolinos Radvilaitės] valdų administratoriui Nezabitovskiui (Stanisław Zniezabitowa Niezabitowski)
  Creator
  Nowicki, Krzysztoph Albrycht
  Shelfmark
  F4-(A216)17026-17030,17061
  Date
  1673, 1674
  View object
 • Title
  Laiškas Vilniaus pataurininkiui Šolkovskiui (Szołkowskiemu)
  Creator
  Choiecki, Kazimierz
  Shelfmark
  F4-(A215)16906
  Date
  1666 01 26
  View object
 • Title
  Byla dėl mokesčių surinkimo
  Shelfmark
  F4-(A215)16893,16896,16902,16903,16913,16914,16930-16933,16936,16937,16946
  Date
  1666
  View object
 • Title
  Laiškas [Boguslavui Radvilai]
  Creator
  Judicky, Stanisław M[icha]łł
  Shelfmark
  F4-(A214)16846
  Date
  1665 07 15
  View object
 • Title
  Laiškas [Boguslavui Radvilai]
  Creator
  Naruszewicz, Alexander
  Shelfmark
  F4-(A214)16841
  Date
  1665 07 08
  View object
 • Title
  Laiškas [Boguslavui Radvilai]
  Creator
  Bennett, Jerzy
  Shelfmark
  F4-(A214)16814
  Date
  1664 07 20
  View object
 • Title
  Laiškai (14) Boguslavui Radvilai
  Creator
  Karmanowski, Jan
  Shelfmark
  F4-(A214)16798,16810,16815,16817,16818,16821,16836,16839,16840,16843,16845...
  Date
  1664, 1665
  View object
 • Title
  Laiškas [Boguslavui Radvilai]
  Creator
  Hołownia, Stanisław.
  Shelfmark
  F4-(A213)16778
  Date
  1663 02 09
  View object
 • Title
  „Gabriel Kimbar Skarbny... “ [Įsakymas]
  Shelfmark
  F4-(A213)16770
  Date
  1663 03 10
  View object
 • Title
  Laiškas Jonui Karmanovskiui (Janowi Karmanowskiemu)
  Creator
  Dobkiewicz, Krzysztoph
  Shelfmark
  F4-(A213)16734
  Date
  1663 09 25
  View object
 • Title
  Laiškas dėdei kunigaikščiui, LDK arklidininkui
  Creator
  Radziwiłowna, A. M.
  Shelfmark
  F4-(A212)16658
  Date
  1661
  View object
 • Title
  Laiškai (2) Kėdainių magistrato nariams
  Creator
  Radvila, Jonušas
  Shelfmark
  F4-(A211)16533
  Date
  1649
  View object

Pages