Digital Collections

Documents of Lithuanian noble families

The nobility of the Grand Duchy of Lithuania (GDL) was comprised of the brightest and most influential members of families both Lithuanian and non-Lithuanian – Goštautai (Gasztołdowie), Pacai (Pac), Radvilos (Radziwiłł), Sapieha (Sapiegos), Chodkiewicz (Chodkevičiai), Ogiński (Oginskiai), Tyszkiewicz (Tiškevičiai) and others. Their respective personal libraries witness their erudition, education, and love for collecting books – no court could prosper without a library of some kind, and prosper they did. Various manuscript documents reveal the historical beginnings of well-known dukes and nobles of GDL and witness the Lithuanian nobility become part of European high society. Noble family archives are comprised of legal documents, real estate and property management agreements, correspondence and other documents.

Place

Language

Rights

Clear active filters

Creator

Show more

Topic

Show more

Related persons

 • Title
  „Stanisław...“ [Raštas]
  Shelfmark
  F4-(A232)18033
  Date
  16--
  View object
 • Title
  Laiškas kunigaikščiui [Radvilai]
  Creator
  Neišaiškintas autorius
  Shelfmark
  F4-(A211)16563
  Date
  1655
  View object
 • Title
  „Copia do XJMci poslana...“
  Shelfmark
  F4-(A211)16562
  Date
  1654 10 27
  View object
 • Title
  Laiško kunigaikščiui [Radvilai] post scriptum
  Creator
  Neišaiškintas autorius
  Shelfmark
  F4-(A205)15908
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  Neįvardintame kapucinų vienuolyne neįvardinto asmens paliekamų saugoti daiktų – špalerių ir maršalkos lazdos – sąrašas
  Shelfmark
  F4-(A205)15907
  Date
  1720 02 27
  View object
 • Title
  „Michał Hieronim Radziwiłł...“ [Universalas]
  Shelfmark
  F4-(A205)15892
  Date
  1796
  View object
 • Title
  Savickių namo (kamienica wilczopolska) pardavimo Kristupui Zalivskiui (Krzysztophowi Zalywskiemu) dokumento fragmentas
  Shelfmark
  F4-(A227)17788a
  Date
  1583
  View object
 • Title
  „Szanownym Burgamistrzom Raycom Lawnikom...“ [Raštas dėl turgaus rinkliavos]
  Shelfmark
  F4-(A205)16128
  Date
  1666 10 14
  View object
 • Title
  „Swiatcze sie yz nie z dobrey woley moiey ani s pozwolenia moiego stanowiłam sie Wilnie...“ [Kiškaitės liudijimas]
  Shelfmark
  F4-(A232)18065
  Date
  16
  View object
 • Title
  „Stanisław Kiszka Woiewodzic witebsky Oznaymuię...“ [Kėdainių miesto muitų rinkimo įstatai]
  Shelfmark
  F4-(A231)18031
  Date
  1611
  View object
 • Title
  Laiškas Laurynui Kochanskiui (Wawrzyncowi Kochanskiemu Słudze memu), [Kėdainių seniūnui]
  Creator
  Radvila, Boguslavas
  Shelfmark
  F4-(A231)18005
  Date
  1656?
  View object
 • Title
  „Pensie do wypłacenia...“
  Shelfmark
  F4-(A231)17936
  Date
  16
  View object
 • Title
  Intrata y Opinia z Dobr Kieydan [...] y Wilayniow
  Shelfmark
  F4-(A228)17899,17900
  Date
  1793 09 08
  View object
 • Title
  Stanisław August Król Polski
  Shelfmark
  F4-(A228)17898
  Date
  1794 02 24
  View object
 • Title
  „Do JWº Graffa Czapskiego...“
  Shelfmark
  F4-(A227)17851
  Date
  1831 11 06
  View object
 • Title
  „Regestr przedanych Drew, Łuczywy ... z Puszczy Saweykowskiey...“
  Shelfmark
  F4-(A227)17814
  Date
  1818
  View object
 • Title
  „Do Wielmoznego Jmsci Pana Generalnego Komissarza Administracyi Ekonomiczney...“
  Shelfmark
  F4-(A227)17801
  Date
  1809 04 19
  View object
 • Title
  Laivo (lichtan) statybos sąskaita su prierašu, adresuotu neįvardintam asmeniui
  Shelfmark
  F4-(A225)17717
  Date
  1683 08 04
  View object
 • Title
  Taikos sutarties dokumentai
  Shelfmark
  F4-(A225)17699,17700
  Date
  1683
  View object
 • Title
  Laiškas Danieliui Kosciuškai (Danielowi Kosciuszkowi Miecznikowi Upitskiemu Staroscie Memu Kieydanskiemu)
  Creator
  Radvilaitė, Liudvika Karolina
  Shelfmark
  F4-(A225)17690,17691
  Date
  1681 08 01
  View object
 • Title
  „Ja... Oswiecone Młtwe Xze Panie...“
  Shelfmark
  F4-(A223)17577
  Date
  16
  View object
 • Title
  „Jasnie Oswiecone Xiazę Panie...“
  Shelfmark
  F4-(A223)17575
  Date
  16
  View object
 • Title
  „Poniew... niesposobnem zdrowiem Jm Pana Marszałka...“ [Informacija Kėdainių dvaro mokesčių surinkimo klausimais]
  Shelfmark
  F4-(A223)17573,17574
  Date
  16
  View object
 • Title
  „Oznaymuię WXm ze się Comissia miała zacząc W Wilnie...“
  Shelfmark
  F4-(A223)17572
  Date
  16
  View object
 • Title
  Laiškas kunigaikščiui [Radvilai]
  Creator
  Czernia, Jan
  Shelfmark
  F4-(A223)17569
  Date
  16
  View object
 • Title
  „Do Ichmscw Panow OEkonomow Dobrodzieiow moich...“
  Shelfmark
  F4-(A223)17568
  Date
  16
  View object
 • Title
  Status causae
  Shelfmark
  F4-(A223)17567
  Date
  166-
  View object
 • Title
  Laiškas kunigaikščiui [Boguslavui Radvilai]
  Creator
  Oborski, S.
  Shelfmark
  F4-(A223)17566
  Date
  16
  View object
 • Title
  Illucydacya Sprawy JOO Xiąząt Ichmciow Wojewody y Wojewodzica Wilen z JX Mingayło Plebanem Kieydanskim
  Shelfmark
  F4-(A223)17565
  Date
  1777
  View object
 • Title
  Laiškas Novickiui
  Creator
  Neįvardintas autorius
  Shelfmark
  F4-(A223)17564
  Date
  16
  View object
 • Title
  „List od nas Symona Zabieły y Feliciianny Chrząstowskiey Symonowey Zabieliney Małzonkow...“
  Shelfmark
  F4-(A223)17551
  Date
  1669
  View object
 • Title
  „Ja Stanisław Kunicki pod wszytkie niżey wyrazone klauzuły Punkta y paragraffy...“
  Shelfmark
  F4-(A222)17520
  Date
  1757 12 19
  View object
 • Title
  Palivarko įkeitimo dokumentai
  Shelfmark
  F4-(A222)17506,17507
  Date
  1742 04 23
  View object
 • Title
  „Specifikacya Zbiegłych Poddanych moich od Fortuny moiey Poniowicz (?) alias Kuiany“ [Pabėgusių valdinių sąrašas]
  Shelfmark
  F4-(A222)17499
  Date
  1742
  View object
 • Title
  STATIA DO BIRZ NALEŻĄCA
  Shelfmark
  F4-(A220)17420
  Date
  17
  View object
 • Title
  Laiškas Kėdainių seniūnui Andriui Kaminskiui (Andrzeiowi Kaminskiemu Czesznikowi Bratsławskiemu)
  Creator
  Hryniewicz, Stephan
  Shelfmark
  F4-(A219)17367
  Date
  170-
  View object
 • Title
  Laiškas neįvardintam asmeniui
  Creator
  Michałowski
  Shelfmark
  F4-(A219)17344
  Date
  1709?
  View object
 • Title
  Laiškų (15) Vilniaus ir kitų vietų evangelikų reformatų vadovams (senior), bei kitiems asmenims, juodraščiai
  Creator
  Neįvardintas asmuo
  Shelfmark
  F4-(A218)17262-17264,17267
  Date
  1696 06
  View object
 • Title
  „Jan Trzeci Krol...“ [Teismo šaukimas]
  Shelfmark
  F4-(A217)17251
  Date
  1688 05
  View object
 • Title
  Laiškas neįvardintam asmeniui, seniūnui
  Creator
  Dukaczewski, Jan
  Shelfmark
  F4-(A217)17242
  Date
  1687
  View object
 • Title
  „Extract z Listu Ichmm Panow Consiliarzow do Ichmm Panow Commissarzow...“
  Shelfmark
  F4-(A217)17214
  Date
  1686 03 11
  View object
 • Title
  Laiškas neįvardintam Kulmo pataurininkiui
  Shelfmark
  F4-(A217)17195
  Date
  1686
  View object

Pages