Digital Collections

Documents of Lithuanian noble families

The nobility of the Grand Duchy of Lithuania (GDL) was comprised of the brightest and most influential members of families both Lithuanian and non-Lithuanian – Goštautai (Gasztołdowie), Pacai (Pac), Radvilos (Radziwiłł), Sapieha (Sapiegos), Chodkiewicz (Chodkevičiai), Ogiński (Oginskiai), Tyszkiewicz (Tiškevičiai) and others. Their respective personal libraries witness their erudition, education, and love for collecting books – no court could prosper without a library of some kind, and prosper they did. Various manuscript documents reveal the historical beginnings of well-known dukes and nobles of GDL and witness the Lithuanian nobility become part of European high society. Noble family archives are comprised of legal documents, real estate and property management agreements, correspondence and other documents.

Place

Language

Clear active filters

Creator

Show more

Topic

Show more

Related persons

Rights

 • Title
  „... W Sprawie JW Jitcw Panow Ignacego y Heleny z Kozielska Oginskich Marszałkow Wielkich WX Litt..."
  Shelfmark
  F8-1279
  Date
  1754-1759
  View object
 • Title
  „Regestr Spraw od JW JPana Oginskiego Marszałka nadwornego WXL przezemnie nizey wyrażonego tegoz Jmci Płenipotenta w Roku terazn[ieszym] 1750 mca Apri[la] dnia Szesnastego do Archiwu Kancellaryi Ziem[stwa] Wil[e]n[skiego] vigore Dekretu Trybunaln[ego] w Roku 1749 mca 9bra 5 dnia..."
  Shelfmark
  F8-1269
  Date
  1750 04 16
  View object
 • Title
  "Regestr komportujących się papierow..." [Dokumentų sąrašas]
  Shelfmark
  F59-90
  Date
  1826 03 11
  View object
 • Title
  „Ludowika z Sapiegow Potocka ..." [Garantinis raštas]
  Shelfmark
  F59-9
  Date
  1732
  View object
 • Title
  Įgaliojimas
  Shelfmark
  F59-89
  Date
  1803
  View object
 • Title
  „Regestr kleynotow..." [Brangenybių sąrašo fragmentas]
  Shelfmark
  F59-8
  Date
  1707 (?)
  View object
 • Title
  „... sianozątka pustka filipowska ..." [Inventoriaus fragmentas]
  Shelfmark
  F59-71
  Date
  1644?
  View object
 • Title
  Regestr spisania zumarłych chłopow we wsi Przewłoce
  Shelfmark
  F59-70
  Date
  1630
  View object
 • Title
  „Sumariusz zebrania rożnego przychodu ..."[Pajamų ir išlaidų sąrašas]
  Shelfmark
  F59-69
  Date
  1619
  View object
 • Title
  "Reiestr czinszu ..." [Mokesčių sąrašas]
  Shelfmark
  F59-68
  Date
  1619
  View object
 • Title
  Blizno (blizienski) palivarko pajamų ir išlaidų sąrašas, sudarytas Jano Sadovskio (Jan Sadowski)
  Shelfmark
  F59-67
  Date
  1613-1616
  View object
 • Title
  Šarnelės [arba Montvidiškių] valdos nuosavybės sekos lentelė. Išvardinti asmenys, valdę šį dvarą
  Shelfmark
  F59-62
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  "Wedle ukazu jego imperatorskiey mosci ..."[Teismo šaukimas]
  Shelfmark
  F59-40
  Date
  1802 10 19
  View object
 • Title
  Slaptojo patarėjo Pranciškaus Sapiegos įgaliotinio pranešimo Gardino civiliniam gubernatoriui fragmentas
  Shelfmark
  F59-23
  Date
  1825
  View object
 • Title
  Dokumentų grupės anotacija. Minimas Lietuvos artilerijos generolas Kazimieras Leonas Sapiega
  Shelfmark
  F59-21
  Date
  1753
  View object
 • Title
  Sapiegų valdų pajamų sąskaitos
  Shelfmark
  F59-2
  Date
  1612
  View object
 • Title
  Asmenų sąrašas. Minimi Sapiegos
  Shelfmark
  F59-15
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  „Głos powtorny w sprawie..." [Papildomi bylos duomenys]
  Shelfmark
  F59-14
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  Mišučių (Miszucie) kaimo žemės planas. Parodyta atribojimas su Volovičiaus valdomis
  Shelfmark
  F59-102
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  Prietaisų brėžiniai. Zoologijos užrašai
  Shelfmark
  F59-100
  Date
  S. a
  View object
 • Title
  „Accessorium we spravie..." [Papildomi bylos duomenys]
  Shelfmark
  F59-10
  Date
  1761 (?)
  View object
 • Title
  „Obwodnica gruntow, Ląk y Lasu Folvarku Jewia należącego do Monastyru Wileńskiego Graeko Rossyiskiego ...“
  Shelfmark
  F4-(A760)28578
  Date
  1824 05 21
  View object
 • Title
  „w Protokule Remissyinym Sądu Granicznego Appellacyinego Trockiego Powiatu ...“
  Shelfmark
  F4-(A760)28576
  Date
  1823 10 01
  View object
 • Title
  „ [...] Nayiasnieszy Naypotężnieyszy wielki Monarcho Imperatorze Alexandru Pawlowiczu ...“
  Shelfmark
  F4-(A760)28575
  Date
  1719 - 1721
  View object
 • Title
  „Swiatcze sie yz nie z dobrey woley moiey ani s pozwolenia moiego stanowiłam sie Wilnie...“ [Kiškaitės liudijimas]
  Shelfmark
  F4-(A232)18065
  Date
  16
  View object
 • Title
  „Stanisław...“ [Raštas]
  Shelfmark
  F4-(A232)18033
  Date
  16--
  View object
 • Title
  „Stanisław Kiszka Woiewodzic witebsky Oznaymuię...“ [Kėdainių miesto muitų rinkimo įstatai]
  Shelfmark
  F4-(A231)18031
  Date
  1611
  View object
 • Title
  Laiškas Laurynui Kochanskiui (Wawrzyncowi Kochanskiemu Słudze memu), [Kėdainių seniūnui]
  Creator
  Radvila, Boguslavas
  Shelfmark
  F4-(A231)18005
  Date
  1656?
  View object
 • Title
  „Pensie do wypłacenia...“
  Shelfmark
  F4-(A231)17936
  Date
  16
  View object
 • Title
  Intrata y Opinia z Dobr Kieydan [...] y Wilayniow
  Shelfmark
  F4-(A228)17899,17900
  Date
  1793 09 08
  View object
 • Title
  Stanisław August Król Polski
  Shelfmark
  F4-(A228)17898
  Date
  1794 02 24
  View object
 • Title
  „Do JWº Graffa Czapskiego...“
  Shelfmark
  F4-(A227)17851
  Date
  1831 11 06
  View object
 • Title
  „Regestr przedanych Drew, Łuczywy ... z Puszczy Saweykowskiey...“
  Shelfmark
  F4-(A227)17814
  Date
  1818
  View object
 • Title
  „Do Wielmoznego Jmsci Pana Generalnego Komissarza Administracyi Ekonomiczney...“
  Shelfmark
  F4-(A227)17801
  Date
  1809 04 19
  View object
 • Title
  Savickių namo (kamienica wilczopolska) pardavimo Kristupui Zalivskiui (Krzysztophowi Zalywskiemu) dokumento fragmentas
  Shelfmark
  F4-(A227)17788a
  Date
  1583
  View object
 • Title
  Laivo (lichtan) statybos sąskaita su prierašu, adresuotu neįvardintam asmeniui
  Shelfmark
  F4-(A225)17717
  Date
  1683 08 04
  View object
 • Title
  Taikos sutarties dokumentai
  Shelfmark
  F4-(A225)17699,17700
  Date
  1683
  View object
 • Title
  Laiškas Danieliui Kosciuškai (Danielowi Kosciuszkowi Miecznikowi Upitskiemu Staroscie Memu Kieydanskiemu)
  Creator
  Radvilaitė, Liudvika Karolina
  Shelfmark
  F4-(A225)17690,17691
  Date
  1681 08 01
  View object
 • Title
  „Ja... Oswiecone Młtwe Xze Panie...“
  Shelfmark
  F4-(A223)17577
  Date
  16
  View object
 • Title
  „Jasnie Oswiecone Xiazę Panie...“
  Shelfmark
  F4-(A223)17575
  Date
  16
  View object
 • Title
  „Poniew... niesposobnem zdrowiem Jm Pana Marszałka...“ [Informacija Kėdainių dvaro mokesčių surinkimo klausimais]
  Shelfmark
  F4-(A223)17573,17574
  Date
  16
  View object
 • Title
  „Oznaymuię WXm ze się Comissia miała zacząc W Wilnie...“
  Shelfmark
  F4-(A223)17572
  Date
  16
  View object

Pages