Digital Collections

Documents of Lithuanian noble families

The nobility of the Grand Duchy of Lithuania (GDL) was comprised of the brightest and most influential members of families both Lithuanian and non-Lithuanian – Goštautai (Gasztołdowie), Pacai (Pac), Radvilos (Radziwiłł), Sapieha (Sapiegos), Chodkiewicz (Chodkevičiai), Ogiński (Oginskiai), Tyszkiewicz (Tiškevičiai) and others. Their respective personal libraries witness their erudition, education, and love for collecting books – no court could prosper without a library of some kind, and prosper they did. Various manuscript documents reveal the historical beginnings of well-known dukes and nobles of GDL and witness the Lithuanian nobility become part of European high society. Noble family archives are comprised of legal documents, real estate and property management agreements, correspondence and other documents.

Language

Place

Clear active filters

Creator

Show more

Topic

Show more

Related persons

Rights

 • Title
  „ MAPPA Komor, Przykomorkow y Straż w Repertycyi Litewskiey Umieszczonych, a pód Osobliwemi Znakami w realney odsiebe odleglośći Zakonotowanych, Sporządzona "
  Shelfmark
  F23-203
  Date
  XVIII a. pab
  View object
 • Title
  „Michał Hieronim Radziwiłł...“ [Universalas]
  Shelfmark
  F4-(A205)15892
  Date
  1796
  View object
 • Title
  Neįvardintame kapucinų vienuolyne neįvardinto asmens paliekamų saugoti daiktų – špalerių ir maršalkos lazdos – sąrašas
  Shelfmark
  F4-(A205)15907
  Date
  1720 02 27
  View object
 • Title
  Laiško kunigaikščiui [Radvilai] post scriptum
  Creator
  Neišaiškintas autorius
  Shelfmark
  F4-(A205)15908
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  Liudijimas dėl priesaikos
  Shelfmark
  F4-(A205)16072
  Date
  1635 10 10
  View object
 • Title
  Neįvardinto asmens [Radvilos?] nurodymai pavaldiniui dėl pilies ir maldos namų (zbór) antspaudų saugojimo
  Shelfmark
  F4-(A205)16077
  Date
  1653
  View object
 • Title
  Laiškas LDK arklidininkui, Prūsijos generalgubernatoriui [Boguslavui Radvilai]
  Creator
  Pękalski
  Shelfmark
  F4-(A205)16110
  Date
  1666 09 12
  View object
 • Title
  Laiškas LDK arklidininkui, Prūsijos generalgubernatoriui Boguslavui Radvilai
  Creator
  Korsakowa
  Shelfmark
  F4-(A205)16113
  Date
  1666 09 18
  View object
 • Title
  „Szanownym Burgamistrzom Raycom Lawnikom...“ [Raštas dėl turgaus rinkliavos]
  Shelfmark
  F4-(A205)16128
  Date
  1666 10 14
  View object
 • Title
  Laiškas Boguslavui Radvilai
  Creator
  Kulwinski, Samuell
  Shelfmark
  F4-(A205)16134
  Date
  1666 10 30
  View object
 • Title
  Laiškas Kėdainių seniūnui Laurynui Kochanskiui (Wawrzyniec Kochanski)
  Creator
  Jawgiell, Jerzy
  Shelfmark
  F4-(A205)16166
  Date
  1653 11 08
  View object
 • Title
  XVIIa. dokumento fragmentai
  Shelfmark
  F4-(A205)16181
  Date
  16
  View object
 • Title
  „List odemnie Piotra Niesciuka...“ [Garantinis raštas]
  Shelfmark
  F4-(A205)16232
  Date
  16
  View object
 • Title
  Laiškas neįvardintam asmeniui
  Creator
  Neįvardintas autorius
  Shelfmark
  F4-(A205)16233
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  Dokumento fragmentas su įrašais
  Shelfmark
  F4-(A205)16236
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  „Zabito miesczan Słuckich dwoch...“ [Pastabos apie teismo sprendimą]
  Shelfmark
  F4-(A207)16307
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  „Msciwy Panie Sędzia Brzeski...“ [Baudžiauninko prašymas]
  Shelfmark
  F4-(A208)16422
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  „List odemnie Chrzysztopha Radziwiła...“ [Skolaraštis]
  Shelfmark
  F4-(A208)16428
  Date
  1634
  View object
 • Title
  Neišaiškinto asmens laiško kunigaikščiui [Radvilai] fragmentas
  Shelfmark
  F4-(A209)16477
  View object
 • Title
  „Dominik Xże Radziwiłł...“ [Įstatų projektas]
  Shelfmark
  F4-(A210)16494
  Date
  1806
  View object
 • Title
  Ograniczenie Maiętnosci Poniewieza w Xięstwie Żmuy. w Powiecie Wielońskim Lezącey
  Shelfmark
  F4-(A210)16495
  Date
  18
  View object
 • Title
  „Magistrowi według postanowienia Xcia Jm dano...“ [Produktų sąrašas]
  Shelfmark
  F4-(A211)16511
  Date
  1643 ?
  View object
 • Title
  „Ordinaria naznaczona na wychowanie Xdzu Reiholdowi...“
  Shelfmark
  F4-(A211)16513
  Date
  1643
  View object
 • Title
  „Copia do XJMci poslana...“
  Shelfmark
  F4-(A211)16562
  Date
  1654 10 27
  View object
 • Title
  Laiškas kunigaikščiui [Radvilai]
  Creator
  Neišaiškintas autorius
  Shelfmark
  F4-(A211)16563
  Date
  1655
  View object
 • Title
  „Jasnie Wielmoznemu ... Xiędzu Jerzemu Tyszkiewiczowi...“
  Shelfmark
  F4-(A212)16703
  Date
  XVII a. vid
  View object
 • Title
  Pakvitavimas
  Shelfmark
  F4-(A213)16763
  Date
  1663 03 28
  View object
 • Title
  Laiškas neįvardintam LDK paiždininkiui
  Creator
  Neįvardintas autorius
  Shelfmark
  F4-(A214)16795
  Date
  1664
  View object
 • Title
  „Summaryusz Expensow z likwidaci JmP Hetmana Wielkiego“
  Shelfmark
  F4-(A214)16796
  Date
  16
  View object
 • Title
  Laiškas [Boguslavui Radvilai]
  Creator
  Remer, Matteusz
  Shelfmark
  F4-(A214)16861
  Date
  1665
  View object
 • Title
  Memorial z Panią Budenbrokową do mowienia
  Shelfmark
  F4-(A215)16892
  Date
  16
  View object
 • Title
  „Burmistrzom y Starszym Miasta mego...“
  Shelfmark
  F4-(A215)16938
  Date
  166-
  View object
 • Title
  Desideria X. Minwida
  Shelfmark
  F4-(A216)17015
  Date
  166-
  View object
 • Title
  Pro Informatione
  Shelfmark
  F4-(A216)17023
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  Laiškas neįvardintam Kulmo pataurininkiui
  Shelfmark
  F4-(A217)17195
  Date
  1686
  View object
 • Title
  „Extract z Listu Ichmm Panow Consiliarzow do Ichmm Panow Commissarzow...“
  Shelfmark
  F4-(A217)17214
  Date
  1686 03 11
  View object
 • Title
  Laiškas neįvardintam asmeniui, seniūnui
  Creator
  Dukaczewski, Jan
  Shelfmark
  F4-(A217)17242
  Date
  1687
  View object
 • Title
  „Jan Trzeci Krol...“ [Teismo šaukimas]
  Shelfmark
  F4-(A217)17251
  Date
  1688 05
  View object
 • Title
  Laiškų (15) Vilniaus ir kitų vietų evangelikų reformatų vadovams (senior), bei kitiems asmenims, juodraščiai
  Creator
  Neįvardintas asmuo
  Shelfmark
  F4-(A218)17262-17264,17267
  Date
  1696 06
  View object
 • Title
  Laiškas neįvardintam asmeniui
  Creator
  Michałowski
  Shelfmark
  F4-(A219)17344
  Date
  1709?
  View object
 • Title
  Laiškas Kėdainių seniūnui Andriui Kaminskiui (Andrzeiowi Kaminskiemu Czesznikowi Bratsławskiemu)
  Creator
  Hryniewicz, Stephan
  Shelfmark
  F4-(A219)17367
  Date
  170-
  View object
 • Title
  STATIA DO BIRZ NALEŻĄCA
  Shelfmark
  F4-(A220)17420
  Date
  17
  View object

Pages