Digital Collections

Documents of Lithuanian noble families

The nobility of the Grand Duchy of Lithuania (GDL) was comprised of the brightest and most influential members of families both Lithuanian and non-Lithuanian – Goštautai (Gasztołdowie), Pacai (Pac), Radvilos (Radziwiłł), Sapieha (Sapiegos), Chodkiewicz (Chodkevičiai), Ogiński (Oginskiai), Tyszkiewicz (Tiškevičiai) and others. Their respective personal libraries witness their erudition, education, and love for collecting books – no court could prosper without a library of some kind, and prosper they did. Various manuscript documents reveal the historical beginnings of well-known dukes and nobles of GDL and witness the Lithuanian nobility become part of European high society. Noble family archives are comprised of legal documents, real estate and property management agreements, correspondence and other documents.

Language

Rights

Place

Clear active filters

Creator

Show more

Topic

Show more

Related persons

 • Title
  „Accessorium we spravie..." [Papildomi bylos duomenys]
  Shelfmark
  F59-10
  Date
  1761 (?)
  View object
 • Title
  Prietaisų brėžiniai. Zoologijos užrašai
  Shelfmark
  F59-100
  Date
  S. a
  View object
 • Title
  Mišučių (Miszucie) kaimo žemės planas. Parodyta atribojimas su Volovičiaus valdomis
  Shelfmark
  F59-102
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  „Głos powtorny w sprawie..." [Papildomi bylos duomenys]
  Shelfmark
  F59-14
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  Asmenų sąrašas. Minimi Sapiegos
  Shelfmark
  F59-15
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  Sapiegų valdų pajamų sąskaitos
  Shelfmark
  F59-2
  Date
  1612
  View object
 • Title
  Dokumentų grupės anotacija. Minimas Lietuvos artilerijos generolas Kazimieras Leonas Sapiega
  Shelfmark
  F59-21
  Date
  1753
  View object
 • Title
  Slaptojo patarėjo Pranciškaus Sapiegos įgaliotinio pranešimo Gardino civiliniam gubernatoriui fragmentas
  Shelfmark
  F59-23
  Date
  1825
  View object
 • Title
  "Wedle ukazu jego imperatorskiey mosci ..."[Teismo šaukimas]
  Shelfmark
  F59-40
  Date
  1802 10 19
  View object
 • Title
  Šarnelės [arba Montvidiškių] valdos nuosavybės sekos lentelė. Išvardinti asmenys, valdę šį dvarą
  Shelfmark
  F59-62
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  Blizno (blizienski) palivarko pajamų ir išlaidų sąrašas, sudarytas Jano Sadovskio (Jan Sadowski)
  Shelfmark
  F59-67
  Date
  1613-1616
  View object
 • Title
  "Reiestr czinszu ..." [Mokesčių sąrašas]
  Shelfmark
  F59-68
  Date
  1619
  View object
 • Title
  „Sumariusz zebrania rożnego przychodu ..."[Pajamų ir išlaidų sąrašas]
  Shelfmark
  F59-69
  Date
  1619
  View object
 • Title
  Regestr spisania zumarłych chłopow we wsi Przewłoce
  Shelfmark
  F59-70
  Date
  1630
  View object
 • Title
  „... sianozątka pustka filipowska ..." [Inventoriaus fragmentas]
  Shelfmark
  F59-71
  Date
  1644?
  View object
 • Title
  „Regestr kleynotow..." [Brangenybių sąrašo fragmentas]
  Shelfmark
  F59-8
  Date
  1707 (?)
  View object
 • Title
  Įgaliojimas
  Shelfmark
  F59-89
  Date
  1803
  View object
 • Title
  „Ludowika z Sapiegow Potocka ..." [Garantinis raštas]
  Shelfmark
  F59-9
  Date
  1732
  View object
 • Title
  "Regestr komportujących się papierow..." [Dokumentų sąrašas]
  Shelfmark
  F59-90
  Date
  1826 03 11
  View object
 • Title
  „ MAPPA Komor, Przykomorkow y Straż w Repertycyi Litewskiey Umieszczonych, a pód Osobliwemi Znakami w realney odsiebe odleglośći Zakonotowanych, Sporządzona "
  Shelfmark
  F23-203
  Date
  XVIII a. pab
  View object
 • Title
  „ [...] Nayiasnieszy Naypotężnieyszy wielki Monarcho Imperatorze Alexandru Pawlowiczu ...“
  Shelfmark
  F4-(A760)28575
  Date
  1719 - 1721
  View object
 • Title
  „w Protokule Remissyinym Sądu Granicznego Appellacyinego Trockiego Powiatu ...“
  Shelfmark
  F4-(A760)28576
  Date
  1823 10 01
  View object
 • Title
  „Obwodnica gruntow, Ląk y Lasu Folvarku Jewia należącego do Monastyru Wileńskiego Graeko Rossyiskiego ...“
  Shelfmark
  F4-(A760)28578
  Date
  1824 05 21
  View object
 • Title
  „Regestr Spraw od JW JPana Oginskiego Marszałka nadwornego WXL przezemnie nizey wyrażonego tegoz Jmci Płenipotenta w Roku terazn[ieszym] 1750 mca Apri[la] dnia Szesnastego do Archiwu Kancellaryi Ziem[stwa] Wil[e]n[skiego] vigore Dekretu Trybunaln[ego] w Roku 1749 mca 9bra 5 dnia..."
  Shelfmark
  F8-1269
  Date
  1750 04 16
  View object
 • Title
  „... W Sprawie JW Jitcw Panow Ignacego y Heleny z Kozielska Oginskich Marszałkow Wielkich WX Litt..."
  Shelfmark
  F8-1279
  Date
  1754-1759
  View object
 • Title
  Liudijimas dėl priesaikos
  Shelfmark
  F4-(A205)16072
  Date
  1635 10 10
  View object
 • Title
  Neįvardinto asmens [Radvilos?] nurodymai pavaldiniui dėl pilies ir maldos namų (zbór) antspaudų saugojimo
  Shelfmark
  F4-(A205)16077
  Date
  1653
  View object
 • Title
  Laiškas LDK arklidininkui, Prūsijos generalgubernatoriui [Boguslavui Radvilai]
  Creator
  Pękalski
  Shelfmark
  F4-(A205)16110
  Date
  1666 09 12
  View object
 • Title
  Laiškas LDK arklidininkui, Prūsijos generalgubernatoriui Boguslavui Radvilai
  Creator
  Korsakowa
  Shelfmark
  F4-(A205)16113
  Date
  1666 09 18
  View object
 • Title
  Laiškas Boguslavui Radvilai
  Creator
  Kulwinski, Samuell
  Shelfmark
  F4-(A205)16134
  Date
  1666 10 30
  View object
 • Title
  Laiškas Kėdainių seniūnui Laurynui Kochanskiui (Wawrzyniec Kochanski)
  Creator
  Jawgiell, Jerzy
  Shelfmark
  F4-(A205)16166
  Date
  1653 11 08
  View object
 • Title
  XVIIa. dokumento fragmentai
  Shelfmark
  F4-(A205)16181
  Date
  16
  View object
 • Title
  „List odemnie Piotra Niesciuka...“ [Garantinis raštas]
  Shelfmark
  F4-(A205)16232
  Date
  16
  View object
 • Title
  Laiškas neįvardintam asmeniui
  Creator
  Neįvardintas autorius
  Shelfmark
  F4-(A205)16233
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  Dokumento fragmentas su įrašais
  Shelfmark
  F4-(A205)16236
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  „Zabito miesczan Słuckich dwoch...“ [Pastabos apie teismo sprendimą]
  Shelfmark
  F4-(A207)16307
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  „Msciwy Panie Sędzia Brzeski...“ [Baudžiauninko prašymas]
  Shelfmark
  F4-(A208)16422
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  „List odemnie Chrzysztopha Radziwiła...“ [Skolaraštis]
  Shelfmark
  F4-(A208)16428
  Date
  1634
  View object
 • Title
  Neišaiškinto asmens laiško kunigaikščiui [Radvilai] fragmentas
  Shelfmark
  F4-(A209)16477
  View object
 • Title
  „Dominik Xże Radziwiłł...“ [Įstatų projektas]
  Shelfmark
  F4-(A210)16494
  Date
  1806
  View object
 • Title
  Ograniczenie Maiętnosci Poniewieza w Xięstwie Żmuy. w Powiecie Wielońskim Lezącey
  Shelfmark
  F4-(A210)16495
  Date
  18
  View object
 • Title
  „Magistrowi według postanowienia Xcia Jm dano...“ [Produktų sąrašas]
  Shelfmark
  F4-(A211)16511
  Date
  1643 ?
  View object

Pages