Digital Collections

Documents of Lithuanian noble families

The nobility of the Grand Duchy of Lithuania (GDL) was comprised of the brightest and most influential members of families both Lithuanian and non-Lithuanian – Goštautai (Gasztołdowie), Pacai (Pac), Radvilos (Radziwiłł), Sapieha (Sapiegos), Chodkiewicz (Chodkevičiai), Ogiński (Oginskiai), Tyszkiewicz (Tiškevičiai) and others. Their respective personal libraries witness their erudition, education, and love for collecting books – no court could prosper without a library of some kind, and prosper they did. Various manuscript documents reveal the historical beginnings of well-known dukes and nobles of GDL and witness the Lithuanian nobility become part of European high society. Noble family archives are comprised of legal documents, real estate and property management agreements, correspondence and other documents.

Language

Rights

Clear active filters

Creator

Show more

Topic

Show more

Place

Show more

Related persons

Show more
 • Title
  Kėdainių magistrato veiklos nutraukimo dokumentai
  Shelfmark
  F4-(A232)18126
  Date
  1795
  View object
 • Title
  „Ja Xiądz Stanisław Stanisławowicz Kiszka Proboszcz Gieranoinski Szkolastyk Wilenski...“ [Brolių Kiškų garantinis raštas]
  Shelfmark
  F4-(A232)18123,18125
  Date
  1614 10 02
  View object
 • Title
  „Janusz Radziwił Xiąze na Birżach y Dubinkach, Pan na Newlu y Siebiezu...“
  Shelfmark
  F4-(A232)18119
  Date
  1652, 1656
  View object
 • Title
  Zygmunt Trzeci etc
  Shelfmark
  F4-(A232)18118
  Date
  1618
  View object
 • Title
  „Ja Janusz Kiszka starosta pernawski...“ [Jonušo Kiškos garantinis raštas]
  Shelfmark
  F4-(A232)18114
  Date
  1613 12 28
  View object
 • Title
  Do przeyrzenia XJMP Panu Memu Miłosciwemu
  Shelfmark
  F4-(A232)18106-18109,18111,18112
  Date
  1663
  View object
 • Title
  Byla dėl dešimtinės mokesčio Kauno bažnyčiai
  Shelfmark
  F4-(A232)18098,18099,18101-18103
  Date
  1616-1649
  View object
 • Title
  Laiškas [Boguslavui Radvilai]
  Creator
  Nowicki, Krzysztoph
  Shelfmark
  F4-(A232)18087
  Date
  1666 12 05
  View object
 • Title
  „Taxa maiętnosci Kieydanskiey y Folwarku do Kieydan nalezaceº nazwaneº Krasowczyzna...“
  Shelfmark
  F4-(A232)18086
  Date
  1622 07 04
  View object
 • Title
  „Kazimierz Jan Hrabia na Bychowie Zasławiu Dombrownie y Sapiezynie Sapieha...“
  Shelfmark
  F4-(A232)18084
  Date
  1708 04 27
  View object
 • Title
  „Janusz Radziwił Xiąze na Birzach y Dubinkach Pan na Newlu y Siebiezu...“ [Turto įkeitimo sutartis]
  Shelfmark
  F4-(A232)18082
  Date
  1652
  View object
 • Title
  „Stanowienie odemnie Adama Koplewskiego podstolego Powiatu Wiłkomierskiego i odemnie Melchera Petrusewicza...“ [Sprendimas dėl tiltų mokesčio]
  Shelfmark
  F4-(A232)18081
  Date
  1602 10 20
  View object
 • Title
  „Krzysztoph Radziwił Xiąże na Birżach y Dubinkach Hetman polny...“ [Įgaliojimas]
  Shelfmark
  F4-(A232)18080
  Date
  1618 01 20
  View object
 • Title
  „Benedikt Woyna kustosz koscioła katedralskiego y też Administrator [...] Biskupstwa Wilenskiego... “ [Kėdainių klebono paskyrimas]
  Shelfmark
  F4-(A232)18079
  Date
  1598 08 03
  View object
 • Title
  Paaiškinimas kunigaikščiui [Radvilai] dėl išlaidų
  Creator
  Oborski z Obor, Stefan
  Shelfmark
  F4-(A232)18077
  Date
  16
  View object
 • Title
  Laiškas Kėdainių seniūnui (Stephanowi Oborskiemu Staroscie Kiedanskiemu)
  Creator
  Stankiewycz, Adam
  Shelfmark
  F4-(A232)18076
  Date
  1659 09 15
  View object
 • Title
  Samuel Alexander Komorowski Obozny Wº Xtwa Lttº Starosta Wiłkomirski Regimentarz Woyska JEº Kr Mci
  Shelfmark
  F4-(A232)18073
  Date
  1659 05 04
  View object
 • Title
  Laiškai (5) Boguslavui Radvilai
  Creator
  Jan Ostrożecki Hołownia
  Shelfmark
  F4-(A232)18072,18074,18075,18090,18091
  Date
  1659
  View object
 • Title
  „Stanisław...“ [Raštas]
  Shelfmark
  F4-(A232)18033
  Date
  16--
  View object
 • Title
  „Bogusław Radziwił xiąze...“ [Raštas]
  Shelfmark
  F4-(A231)17992
  Date
  1665? 10
  View object
 • Title
  „Ja Bogusław Radziwił X[iąze] na Birzach Dubinkach Słucku y...“
  Shelfmark
  F4-(A219)17317
  Date
  1665
  View object
 • Title
  Laiškas [Boguslavui Radvilai]
  Creator
  Ostrożecki Holłownia, Jan
  Shelfmark
  F4-(A213)16737
  Date
  1663 07 02
  View object
 • Title
  Laiškai (6) [Boguslavui Radvilai]
  Creator
  Kochanski, Wawrzyniec
  Shelfmark
  F4-(A212)16584,16587,16589,16590,16649,16706
  Date
  1657-1662
  View object
 • Title
  Byla dėl mokesčių surinkimo
  Shelfmark
  F4-(A212)16583,16597,16598,16600-16602,16609,16647,16699
  Date
  1660-1663
  View object
 • Title
  „Do przeczytania Xięcia Je mci...“
  Shelfmark
  F4-(A211)16579
  Date
  1655?
  View object
 • Title
  „Necessaria do zakończenia Reparacyi Kosciola Farnego Kieydanskiego...“
  Shelfmark
  F4-(A211)16577
  Date
  16
  View object
 • Title
  „Excerpt Punktu Osimnastego z Praw Wielkierzowych...“
  Shelfmark
  F4-(A211)16576
  Date
  1653 06 12
  View object
 • Title
  „Excerpt z Porządku Koscielniego...“
  Shelfmark
  F4-(A211)16575
  Date
  1671 12 30
  View object
 • Title
  Sklypų ir prekybos plotų Vilijampolėje (Wiliopole) plano eskizas ir aprašymas
  Shelfmark
  F4-(A211)16574
  Date
  1663
  View object
 • Title
  „Janus Radzywil Xię na Birzach...“
  Shelfmark
  F4-(A211)16573
  Date
  1655, 1661
  View object
 • Title
  Laiškas Upytės medžioklininkui, Vilkijos paseniūniui Jonui Štrumberkui (Janowi Sztrumberkowi)
  Creator
  Radvila, Jonušas
  Shelfmark
  F4-(A211)16571
  Date
  1654 01 31
  View object
 • Title
  „Janusz Radziwiłł Xiąze na Birzach...“
  Shelfmark
  F4-(A211)16570
  Date
  1654 01 28
  View object
 • Title
  „Contract miedzy mną Stephanem...“
  Shelfmark
  F4-(A211)16564
  Date
  1655 01 09
  View object
 • Title
  Laiškas kunigaikščiui [Radvilai]
  Creator
  Neišaiškintas autorius
  Shelfmark
  F4-(A211)16563
  Date
  1655
  View object
 • Title
  „Copia do XJMci poslana...“
  Shelfmark
  F4-(A211)16562
  Date
  1654 10 27
  View object
 • Title
  Laiškas Kėdainių paseniūniui Laurynui Kochanskiui (Wawrzynowi Kochanskiemu)
  Creator
  Lacki, Samuel Jan
  Shelfmark
  F4-(A211)16559
  Date
  1653 12 06
  View object
 • Title
  „Janusz Radziwił Xiąże...“
  Creator
  Radvila, Jonušas
  Shelfmark
  F4-(A211)16557
  Date
  1653 10 22
  View object
 • Title
  „Działosię W Zamku Xcia ... Kieydanskim...“
  Shelfmark
  F4-(A211)16556
  Date
  1653
  View object
 • Title
  Laiškas neįvardintam Smolensko vaivadai
  Creator
  Radvila, Jonušas
  Shelfmark
  F4-(A211)16554
  Date
  1653 08 16
  View object
 • Title
  „Punkta JO Xiążencia Bogusława Radziwiłła Woiewody Wilenskiego...“
  Shelfmark
  F4-(A211)16549
  Date
  1653 06 12
  View object
 • Title
  Jonušo Radvilos raštai
  Shelfmark
  F4-(A211)16547,16550,16572
  Date
  1648, 1653
  View object
 • Title
  „Janusz Radziwił Xiąze na Birzach y Dubinkach...“ [Įkeitimo sutartis]
  Shelfmark
  F4-(A211)16546
  Date
  1653 05 16
  View object

Pages