Digital Collections

Documents of Lithuanian noble families

The nobility of the Grand Duchy of Lithuania (GDL) was comprised of the brightest and most influential members of families both Lithuanian and non-Lithuanian – Goštautai (Gasztołdowie), Pacai (Pac), Radvilos (Radziwiłł), Sapieha (Sapiegos), Chodkiewicz (Chodkevičiai), Ogiński (Oginskiai), Tyszkiewicz (Tiškevičiai) and others. Their respective personal libraries witness their erudition, education, and love for collecting books – no court could prosper without a library of some kind, and prosper they did. Various manuscript documents reveal the historical beginnings of well-known dukes and nobles of GDL and witness the Lithuanian nobility become part of European high society. Noble family archives are comprised of legal documents, real estate and property management agreements, correspondence and other documents.

Language

Clear active filters

Creator

Show more

Topic

Show more

Place

Show more

Related persons

Show more

Rights

 • Title
  Proces Karpia z Włościanami
  Shelfmark
  F8-989
  View object
 • Title
  „Michał Ogiński marszałek powiatu Brasławskiego..., wiadomo czynię tym moim rewersalnym assekuracyinym... zapisem..."
  Shelfmark
  F8-3806
  Date
  1774
  View object
 • Title
  Wyciąg Sprawy Włoscian Retowskich z Dziedziczką JO Xiężną Senatorową Oginską o Wolność
  Shelfmark
  F8-3641
  View object
 • Title
  Inwentarz Bierzczy Dóbr Retowa i Dzierzawy Jodayniow Dziedzietwa ... Michała Oginskiego Senatora Panstwa i Kawalera
  Shelfmark
  F8-3639
  View object
 • Title
  ... W Wolnym Narodzie gdzie Prawo
  Shelfmark
  F8-3637
  View object
 • Title
  Stanisław August z Bożey Łaski Krol Polski, Wielki Xiążę Litewski
  Shelfmark
  F8-3632
  View object
 • Title
  Frańciszek Xawier Ogiński Kasztelanic Trocki Czynię wiadomo tym moim Asekuracyinym opisem
  Shelfmark
  F8-3631
  View object
 • Title
  August Trzeci z Bożey Łaski Krol Polski, Wielki Xiąże Litewski
  Shelfmark
  F8-3629
  View object
 • Title
  August III z Bożey Łaski Krol Polski, Wielki Xiąże Litewski
  Shelfmark
  F8-3628
  View object
 • Title
  August Trzeci z Bożey Łaski Krol Polski, Welki Xiążę Litewski
  Shelfmark
  F8-3626
  View object
 • Title
  August Trzeci z Bożey Łaski Krol Polski, Wielki Xiąże Litewski
  Shelfmark
  F8-3625
  View object
 • Title
  August Trzeci z Bozey Łaski Krol Polski Wielki Xiąze Litewski
  Shelfmark
  F8-3622
  View object
 • Title
  August Trzeci z Bożey Łaski Krol Polski
  Shelfmark
  F8-3620
  View object
 • Title
  August Wtory z Bożey Łaski Krol Polski, Wielki Xiąże Litewski, Ruski, Pruski
  Shelfmark
  F8-3613
  View object
 • Title
  „... W Sprawie JW Jitcw Panow Ignacego y Heleny z Kozielska Oginskich Marszałkow Wielkich WX Litt..."
  Shelfmark
  F8-1279
  Date
  1754-1759
  View object
 • Title
  „Regestr Spraw od JW JPana Oginskiego Marszałka nadwornego WXL przezemnie nizey wyrażonego tegoz Jmci Płenipotenta w Roku terazn[ieszym] 1750 mca Apri[la] dnia Szesnastego do Archiwu Kancellaryi Ziem[stwa] Wil[e]n[skiego] vigore Dekretu Trybunaln[ego] w Roku 1749 mca 9bra 5 dnia..."
  Shelfmark
  F8-1269
  Date
  1750 04 16
  View object
 • Title
  „Ja Ignacy z Kozielska Oginski Obozny W.W.X.Ltt. względem Starszeństwa Malzenskiego, a Ja Helena z Kozielska Oginska..."
  Shelfmark
  F8-1265
  Date
  1743
  View object
 • Title
  „Kazimierz Dominik z Kozielska Ogiński Woiewoda Trocki Uszpolski Gorzdowski etc Starosta..."
  Shelfmark
  F8-1260
  Date
  1712
  View object
 • Title
  „Ja Kazimierz Dominik z Kozielska Oginski Starosta Gorzdowski czynię wiadomo y zeznawam tym moim arędownym..."
  Shelfmark
  F8-1259
  Date
  1704
  View object
 • Title
  Laiškas [advokatui Ambroziejui Vilgockiui (A. Wilgocki)]
  Creator
  Korzeniecki
  Shelfmark
  F65-9
  Date
  1816 12 31
  View object
 • Title
  Laiškas Biržų dvaro seniūnui, Upytės pataurininkiui Kristupui Daugėlai (Krzysztof Dowgiała)
  Creator
  Radvila, Jonušas
  Shelfmark
  F60-9
  Date
  1653 07 01
  View object
 • Title
  Laiškai (5) Kėdainių dvaro seniūnui Laurynui Kochanskiui (Wawrzyniec Kochański)
  Creator
  Radvila, Jonušas
  Shelfmark
  F60-8
  Date
  1649-1655
  View object
 • Title
  Laiškas Laurynui Kochanskiui (Wawrzyniec Kochański)
  Creator
  Radvila, Boguslavas
  Shelfmark
  F60-7
  Date
  1663 09 26
  View object
 • Title
  Laiškas Laurynui Kochanskiui (Wawrzyniec Kochański)
  Creator
  Radvila, Boguslavas
  Shelfmark
  F60-6
  Date
  1662 06 24
  View object
 • Title
  Laiškas LDK lauko etmonui Kristupui Radvilai
  Creator
  Kobyliński, Matheus
  Shelfmark
  F60-5
  Date
  1628 02 04
  View object
 • Title
  „Samuel Hieronim Kociełł pisarz skarbowy ..." [Pakvitavimas]
  Shelfmark
  F60-4
  Date
  1662 10 02
  View object
 • Title
  „Ja Marcin Kasztella oznaymuię ..." [Sutartis]
  Shelfmark
  F60-3
  Date
  1653 11 29
  View object
 • Title
  Skundai ir jų tyrimas
  Shelfmark
  F60-2
  Date
  1622
  View object
 • Title
  „Ja x[iądz] Mikołai Carol Białozor ..." [Garantinis raštas]
  Shelfmark
  F60-14
  Date
  1640 07 23
  View object
 • Title
  „Ja Anna Alexandrowna na Ostrogu ..." [Sutartis]
  Shelfmark
  F60-12
  Date
  1625 10 07
  View object
 • Title
  Laiškai (2) LDK lauko etmonui Kristupui Radvilai
  Creator
  Valavičius, Eustachijus
  Shelfmark
  F60-11
  Date
  1628 01 15
  View object
 • Title
  Laiškas neįvardintam asmeniui
  Creator
  Radvila, Jonušas
  Shelfmark
  F60-10
  Date
  1653 07 03
  View object
 • Title
  "Datum in collegio vicariorum..." [Krikšto metrikų išrašas]
  Shelfmark
  F59-99
  Date
  1802
  View object
 • Title
  Spalio 6-13 dienomis vykusių Lietuvos-Lenkijos respublikos seimo posėdžių protokolai
  Shelfmark
  F59-97
  Date
  1788
  View object
 • Title
  Valdovo privilegija
  Shelfmark
  F59-95
  Date
  1784 08 18
  View object
 • Title
  "Regestr komportujących się papierow..." [Dokumentų sąrašas]
  Shelfmark
  F59-90
  Date
  1826 03 11
  View object
 • Title
  „Ludowika z Sapiegow Potocka ..." [Garantinis raštas]
  Shelfmark
  F59-9
  Date
  1732
  View object
 • Title
  Įgaliojimas
  Shelfmark
  F59-89
  Date
  1803
  View object
 • Title
  "Wypis z xiąg grodz..." [Vaznio pranešimas]
  Shelfmark
  F59-88
  Date
  1787 12 22
  View object
 • Title
  "Wypis z xiąg grodzkich..." [Įgaliojmas]
  Shelfmark
  F59-87
  Date
  1778 02 04
  View object
 • Title
  "Wypis z xiąg grodzkich..." [Skundas]
  Shelfmark
  F59-86
  Date
  1744 12 03
  View object
 • Title
  „Wypis z xiąg grodzkich ..." [Vaznio liudijimas]
  Shelfmark
  F59-85
  Date
  1744 11 27
  View object

Pages