Skaitmeninės kolekcijos

Senosios latvių knygos

XVII–XX a. knygos latvių kalba.

Kūrėjas

Tema

Kalba

Vieta

Susiję asmenys

Rodyti daugiau
 • Antraštė
  Gromota łyuszonu uz guda Diwa Kunga ikszan tryadibas winiga, wyssu swatokas Jumprawas Maryas. Un Diwa Swatu
  Grōmota lyugšonu
  Data
  1811
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Katholischka Mahzibu-Luhgschanu- un Dseesmu-Gramata, Eeksch wissadahm Wajadsibahm, Garrigahm un laizigahm, peederriga
  Kūrėjas
  Liewen, W. H.
  Šifras
  Lat. 39
  Data
  1733
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  DICTIONARIVM Polono-Latino-Lottauicum Opus posthumum
  Dictionarium polono-latino-lottavicum opus posthumum
  Kūrėjas
  Elgers, Juris
  Šifras
  Lat. 49
  Data
  1683
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  NAUKA CHRZESCIANSKA ŁOTEWSKIM JĘZYKIEM WYRAZONA
  Mōcība katōliška
  Šifras
  Lat. 63
  Data
  1775
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Kû sieukuram tyciejgam bârnam myusu Katoliszkas Baznicas jôdor tagadiejûs łajkûs kur tik daudz’ dzierdim runojût ab nadzierszonu brandwina?
  Pawujcama nustostiejszona
  Odpuskim nu Ryma swâta tâva Piusa IX
  Pawujcama Nustostiejszona ar Odpuskim nu Ryma Swâta Tâva Piusa IX, un ar łyugszonu uz wyssuswatoku Jumprawu Maryu
  Kūrėjas
  Manteuffel, Gustaw
  Šifras
  T 74776
  Data
  1860
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Parads lejdz kotram wyssy baznieckungi archi-dyecezyas Mohilewskos, bidriejgâ skajtiejszonâ poteru, ar tyciejgim laudim kas nedielas un Gods...
  Šifras
  T84816
  Data
  1863
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Pieśn do najświęszéj Panny Marji cudami slynącéj w kościele Agłońskim xx. Dominikanów
  Šifras
  T84818
  Data
  1857
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Gromatjnja da Zynoszonu Pizatureyszonas draudzjeybu
  Grōmatiņa da zynōšonu pīzatureišonas draudzeibu
  Pawuycieyszona, kay wajag dzierszonu porstot'
  Kūrėjas
  Döbner (Dēbners), Christian Carl August
  Šifras
  T84819
  Data
  1849
  Rodyti objektą