Skaitmeninės kolekcijos

F80 Pergamentai

Negausus VU bibliotekos Rankraščių skyriaus Pergamentų fondas neturi nė šimto vienetų. Tai buvusios Vilniaus viešosios bibliotekos pergamentų kolekcijos (pagrindinė jų dalis saugoma Lietuvos Mokslų akademijos bibliotekoje) likučiai ir iš Kauno universiteto perkelti bei kitais keliais mus pasiekę negausūs ištekliai. Jie apima Lietuvos didžiųjų kunigaikščių Lenkijos karalių (Žygimanto Senojo, Žygimanto Augusto, Stepono Batoro, Zigmanto Vazos, Stanislovo Augusto ir kt.) pasirašytas pavienes žemės nuosavybės ar kitokias privilegijas, žemės ir namų valdų pardavimo dokumentus, raštus, perrašančius (transumuojančius) ir patvirtinančius ankstesnių valdovų lengvatas; fonde yra saugomi ir pavienių asmenų bajorystės dokumentai, popiežių bulės ir indulgencijos ar paskyrimai, įvairių vienuolijų turto bei kiti dokumentai.

Tema

Išvalyti aktyvius filtrus

Tema

Kalba

Vieta

 • Antraštė
  „In Nomine Domini Amen. Ad perpetuam rei memoriam...” [Karaliaus Augusto II privilegija]
  Šifras
  F80-10
  Data
  1724 11 24
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ladislaus Qvartus Dei gratia rex Poloniae Magnus Dux Lithvaniae ...” [Lenkijos karaliaus LDK didžiojo kunigaikščio Vladislovo Vazos raštas]
  Šifras
  F80-16
  Data
  1633 07 23
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Жикгимонт Август ... корол польский великий князь литовский...” [Žygimanto Augusto privilegija]
  Šifras
  F80-18
  Data
  1550 12 22
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Vladislaus Qvartvs Rex Poloniae Magnus Dux Lithuaniae...”
  Šifras
  F80-22
  Data
  1639 04 30
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Sigismvndvs [III Dei gratia Rex Poloniae] magnus Dvx Lithuaniae...” [Karaliaus Zigmanto Vazos raštas]
  Šifras
  F80-25
  Data
  1602 03 08
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „ Zygmunt Trzeci z łaski Bożey krol Polski, Wielkie Xiąże Lithewskie...” [Karaliaus Zigmanto Vazos raštas]
  Šifras
  F80-26
  Data
  1597 03 20
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Stephanvs Dei gratia Rex Poloniae Magnus [Dux Lithu]aniae..."
  Šifras
  F80-27
  Data
  1579 10 18
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Божiею поспъшествующею милостiю Мы Павел Первый...” [Privilegija]
  Šifras
  F80-31
  Data
  179
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Жикгимонт третий Божъю милостъю корол...” [Zigmanto Vazos privilegija]
  Šifras
  F80-35
  Data
  1595 03 20
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Stanisław August z Bozey Łaski Król Polski Wielki Xiąże Litewski...” [Karaliaus Stanislovo Augusto privilegija]
  Šifras
  F80-37
  Data
  1774 07 12
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  “Жикгимонт ... корол полский великий князь литовский...” [Karaliaus Žygimanto Senojo privilegija]
  Šifras
  F80-40
  Data
  1529 11 16
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Владиславъ трети ... корол` полски велики князь литовски... [Privilegija]
  Šifras
  F80-41
  Data
  1432 07 19
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „In nomine Domini Amen. Ad perpetuam rei memoriam...” [Karaliaus Žygimanto Senojo raštas]
  Šifras
  F80-50
  Data
  1507 12 28
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Vladislavus IV Dei gratia Rex Poloniae Magnus Dux Lithuaniae...“ [Karaliaus Vladislovo Vazos raštas]
  Šifras
  F80-65
  Data
  1664 02 04
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „…w rzędzie Praw Seymowych umieszczoną, szczegulnemi Konstytucyami ...” [Kėdainių miesto privilegijos fragmentas]
  Šifras
  F80-7
  Data
  1791
  Rodyti objektą